NKR Fbanner1150animasjon 01
Her finner du videoopptak og lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen. Sist oppdatert 17. mars.

Praktisk informasjon   |   Sikkerhetsinformasjon   |   Program   |   Nyhetsbrev før & etter


Onsdag 29. januar 2020:


10.00: Velkommen | Opptak

 • Daglig leder Rune Tokle i NKRF og konferansier Eva Bratholm

NKRF mener: Kontrollutvalg til besvær?

10.10: Åpning | Opptak

 • Statssekretær Heidi Karin Nakken (H), Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Presentasjon

10.40: Demokrati under press | Opptak

 • Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, "Arendalsuke-general" m.m. , nå regiondirektør i Husbanken sør

11.40: Hat og trusler mot folkevalgte? | Opptak

 • Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos | Presentasjon

Mer enn 4 av 10 lokalpolitikere har opplevd hat og trusler (KS)

11.50: Hets av politikere – en trussel mot demokratiet? | Opptak

Eva Bratholm i samtale med:

 • Carina Riborg Holter
 • Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidl. ordfører i Sola kommune
 • Zaineb Al-Samarai (A), 1. vararepresentant til Stortinget og leder i Oslo Arbeidersamfunn

Ung politiker kalt lesbisk, prostituert og bedrager (+) (kommunal-rapport.no)

Kunnskap om hatefulle ytringer og ytringsfrihet (Ipsos)


13.20: Hvordan jobbe i et kontrollutvalg? | Opptak

 • Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune | Presentasjon

Mener opposisjonen må ha makten i kontrollutvalget (+) (kommunal-rapport.no)


14.20: Rent drikkevann – hva gikk galt? | Opptak

 • Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune | Presentasjon

– I en krise er det viktig å ta innbyggernes perspektiv (+) (kommunal-rapport.no)

14.45 Rent drikkevann – en selvfølge? | Opptak

 • Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann | Presentasjon

15.10 Rent drikkevann – et felles ansvar | Opptak

Eva Bratholm i samtale med innlederne


15.50: Refleksjoner rundt NAV-saken | Opptak

 • Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen (A), medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen og saksordfører for NAV-saken

16.20 - 17.00: Revisjon innenfor FNs bærekraftsmål | Opptak


Minikurs A:

14.20 - 17.00: Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver

 • Renate Borgmo og Bjørn Bråthen, seniorrådgivere i NKRF | Presentasjon

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget! (Kommunerevisoren)


Torsdag 30. januar 2020:


09:00: Gode bestillinger og gode analyser – kontrollutvalgets muligheter | Opptak

Eva Bratholm i samtale med: 

 • Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
 • Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
 • May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag

10.00: Bærekraft - hva er det? | Opptak

 • Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking | Presentasjon

10.30: Bærekraftmålene – hva må til lokalt og sentralt? | Opptak

Eva Bratholm i samtale med:

 • Carlo Aall
 • Anne Romsaas, seniorrådgiver i KS
 • Henning Warloe (H), leder av kontrollutvalget i Bergen kommune

11.20: Personvern – hva gjør vi i kommunene?

 • Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

12.20: Bompengeselskapenes pengebruk | Opptak

 • Peter Svaar, journalist i NRK

Minikurs B:

10.00 - 11.00: Lederrollen i kontrollutvalget

 • Alexander Etsy Jensen, rådgiver i VETAKS og tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem av kommunestyret i Vennesla kommune | Presentasjon

Minikurs C:

11.20 - 13.00: De sentrale momentene for å forstå det kommunale regnskapet

 • Ann Katharine Gardner og Knut Tanem, regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA | Presentasjon

Velkommen tilbake i 2021 - 3. - 4. februar samme sted!