1  |  2  |  3  |  4

30.06.2009

Arbeidsgruppe for vurdering av NKRFs arbeid for egenregiløsninger

NKRFs styre har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere NKRFs arbeid for egenregiløsninger
25.06.2009

Kommunalnytt nr. 6/2009 (KRD)

Om bl.a. skjerpede krav til habilitet og KRDs etikksamling.

1  |  2  |  3  |  4