31.08.2020

Etiske utfordringer i koronaens tid

KRONIKK | I Kommunelovens formålsparagraf finnes et viktig stikkord: tillitsskapende. Dette er rettesnoren for forvaltningen, og tillit er kjernen i tenkingen og veiledningen omkring de etiske utfordringene.

31.08.2020

Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll

God kontroll er en viktig del av styringen og egenkontrollen for enhver virksomhet. For kommuner og fylkeskommuner er internkontroll gjerne omtalt som den administrative delen av egenkontrollen.

31.08.2020

Risikoen for at kommuner utsettes for svindel

Sammen med Inyett AS utførte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS en undersøkelse med bistand fra Opinion i mai 2020. Undersøkelsen gjaldt risikoen for misligheter, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner her i landet.

31.08.2020

Ting tar tid – refleksjoner i jubileumsåret

LEDER | En sommer gir rom for refleksjoner. Og jeg har blant annet tenkt at ting tar tid.

25.08.2020

Protokoll fra styremøte 12. august 2020

Styret hadde møte 12. august 2020 i Kongsvinger.

24.08.2020

Enkeltrepresentanter i et folkevalgt organ kan delta digitalt i et ellers fysisk møte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avklart at enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk møte.

19.08.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 18. juni 2020.

14.08.2020

Høy grad av tillit til kommunen

Målinger fra koronamonitoren viser at sju av ti har tillit til informasjon som kommer fra egen kommune. Tillitsnivået har holdt seg på et stabilt høyt nivå gjennom hele koronaperioden.