Kommentarer til RSK 001 og RSK 002

NKRFs styre har fastsatt kommentarer til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll.

Kommentarene til de to standardene er utarbeidet av fagkomiteene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (2020) og ferdigstilt av en sammenslått forvaltningsrevisjonskomite. De ble vedtatt av styret i NKRF i møte 14. desember 2020.

Hensikten med kommentarene er å klargjøre og presisere rekkevidde og innhold i de ulike punktene i standardene.

I kommentarene er det henvist til Veileder i forvaltningsrevisjon og Veileder i selskapskontroll. Disse veilederne er skrevet til tidligere lov- og standardverk, og må leses med det forbeholdet. Veilederne gir en bredere og fortsatt aktuell veiledning i utførelsen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Les også: Revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og ny RSK 002 Standard for eierskapskontroll, er vedtatt

Lenke til Kommentarer til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/Kommentarer_til_RSK_001_og_RSK_002.pdf