Forvaltningsrevisjons­registeret (4338) er oppdatert ...

... med rapporter (49) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Søre Sunnmøre, Midt-Norge, Troms og Finnmark.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret