Vil du jobbe for et samfunnsnyttig formål – fellesskapets verdier?

NKRF søker rådgiver/seniorrådgiver med vekt på forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Søknadsfrist: 23. januar.

Din jobb

Du vil bidra med løpende rådgivning, formidling og analyse innenfor aktuelle fagområder, med vekt på forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Utvikling og gjennomføring av kurs og konferanser er en sentral del av dine arbeidsoppgaver. Du er ofte i kontakt med medlemmer, tillitsvalgte, myndigheter og ulike fagmiljøer, der rammevilkår og faglig utvikling er sentralt.

Kompetanse og egenskaper

Du bør ha relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, for eksempel innen samfunnsvitenskapelige fag, økonomi eller jus – og det er en fordel med erfaring fra forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll. Du ser faget i et samfunnsmessig perspektiv og har forståelse for politiske og administrative prosesser. Har du erfaring som foreleser eller foredragsholder, er det et pluss. Skal du få brukt din erfaring og kunnskap, må du ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne, samt være samarbeidsorientert.

Vi tilbyr

NKRF tilbyr varierte og utfordrende oppgaver. Du vil ha gode utviklingsmuligheter, og være en aktiv deltager i den faglige utviklingen innen dine arbeidsområder. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser, herunder pensjonsordning i KLP.

Lenke til fullstendig stillingsannonse:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Stillingsannonser/NKRF-FRESK-seniorradgiver-2022.pdf