www.nkrf.no » Nyheter » 2009 » Desember » NKRFs høringsuttalelse til bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs høringsuttalelse til bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner

10.12.2009

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRD om bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner.

NKRF er av den oppfatning at bokføringsloven med tilhørende forskrift i hovedsak bør bli gjort gjeldende for regnskap ført etter bestemmelsene i kommuneloven. I uttalelsen har NKRF derfor lagt til grunn at dersom det ikke er gode grunner for å gjøre unntak, skal bestemmelsene gjelde for kommunale regnskaper.

Subsidiært mener NKRF at bestemmelsene som gjelder føring av lønn i alle tilfeller må gjøres gjeldende for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Disse bestemmelsene var tidligere hjemlet i skattebetalingsloven og folketrygdloven, og således gjeldende for kommunale regnskap, men etter innføringen av bokføringsloven har kommunale regnskap manglet disse bestemmelsene.

I fjerde avsnitt i KRDs høringsbrev framkommer det at forslag til endringer i regnskapsforskriften også omfatter interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 og kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11. Regnskapsforskriften gjelder også for kirkelige fellesråd, menigheter og interkommunale selskaper som følger kommunale regnskapsprinsipper. Det bør derfor avklares om bokføringsreglene er ment også å gjelde for disse.

Les hele høringsuttalelsen her »
og alle KRDs høringsdokumenter i saken her »Til toppen av siden

Topp