Nederst på denne siden finner du en oversikt over fritt nedlastbare publikasjoner og veiledere.


Tilsyn og revisjon i kommunal sektor

01 Publikasjoner Tilsyn

Hovedinnholdet i boka består i kommentarer til kommunelovens regler om kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar, om kontrollutvalg og om revisjon samt kommentarer til forskriftene om kontrollutvalg og om revisjon. Se full presentasjon og lenke til bestilling.


Veileder i forvaltningsrevisjon

04 Publikasjoner Veilforv

Publikasjonen en er en veileder i hvordan forvaltningsrevisjon planlegges, gjennomføres og rapporteres. Forvaltningsrevisjon er en lovfestet og særegen form for revisjon av offentlig virksomhet og inngår i den kommunale egenkontrollen. Se full presentasjon og lenke til fri nedlasting.


Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner

Regnskapsmappe02

Regnskapsmappen er ment å være et forslag til et praktisk hjelpemiddel for kommunens administrasjon ved utarbeidelse og dokumentasjon av kommunens periode- og årsregnskap tilpasset kravene i kommuneloven med tilhørende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 
Se full presentasjon og lenke til bestilling.


kontroll & revisjon

K R 6 2022

Gå til kontroll & revisjon >>


Forvaltningsrevisjonsregisteret

06 Publikasjoner Forvaltnrevreg

Et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet (og selskapskontroller). Gå til siden.


Fritt nedlastbare publikasjoner og veiledere

Følgende publikasjoner og veiledere kan lastes ned fritt i PDF-format:

Forespørsler vedrørende NKRFs publikasjoner og veiledere kan rettes til post@nkrf.no eller 23 23 97 00.