Nederst på denne siden finner du en oversikt over fritt nedlastbare publikasjoner og veiledere.


Kontroll og revisjon i kommunal sektor

Forsiden 2

Hovedinnholdet i denne boka er utfyllende kommentarer til bestemmelsene om egenkontroll i kommuneloven (syvende del) og forskrift om kontrollutvalg og revisjon, herunder kommunestyrets kontrollansvar (kap. 22), kontrollutvalg (kap. 23) og revisjon (kap. 24). Lovens bestemmelser om kommunedirektørens internkontroll (kap. 25) og eierstyring (kap. 26) blir også kommentert. Videre behandles utvalgte deler av bestemmelsene om statlig tilsyn (kap. 30) med vekt på samordning.

Se full presentasjon og lenke til bestilling >>


Veileder i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forsidebilde FRESK

Publikasjonen en er en veileder i hvordan forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll planlegges, gjennomføres og rapporteres. Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll inngår i den kommunale egenkontrollen. 

Se full presentasjon og lenke til fri nedlasting >>


Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner

Regnskapsmappe02

Regnskapsmappen er ment å være et forslag til et praktisk hjelpemiddel for kommunens administrasjon ved utarbeidelse og dokumentasjon av kommunens periode- og årsregnskap tilpasset kravene i kommuneloven med tilhørende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

Se full presentasjon og lenke til bestilling >>


kontroll & revisjon

Bilde av forsiden til kontroll & revisjon nr. 3/2024

Gå til kontroll & revisjon >>


Forvaltningsrevisjonsregisteret

06 Publikasjoner Forvaltnrevreg

Et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet (og selskapskontroller).

Gå til siden >>


Fritt nedlastbare publikasjoner og veiledere

Følgende publikasjoner og veiledere kan lastes ned fritt i PDF-format:

    Forespørsler vedrørende NKRFs publikasjoner og veiledere kan rettes til post@nkrf.no eller 23 23 97 00.