Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
15.10–16.10 D.2.10 Presentasjonsteknikk Lillestrøm Løpende Go to gate
16.10–17.10 A.2.52 En effektiv vei til gode revisjonsbevis Gardermoen Løpende Fullbooket
21.10–22.10 Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Lillestrøm Løpende Go to gate
23.10–24.10 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Gardermoen Løpende Go to gate
30.10–31.10 NKRFs Lederkonferanse 2019 Trondheim Løpende Go to gate
13.11–14.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Gardermoen Løpende Go to gate
20.11–21.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2019 Gardermoen Løpende Go to gate
14.1–15.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Lillestrøm 12.12 Åpen
29.1–30.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 Gardermoen 12.12
26.5–27.5 KOMØK20 - Kommuneøkonomikonferansen 2020 Oslo 20.4
27.10–28.10 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 Oslo 25.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.