Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
10.9–10.9 Ny kommunelov og forskrifter Gardermoen Løpende Go to gate
11.9–12.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2019 Oslo Løpende Go to gate
17.9–18.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Gardermoen Løpende Go to gate
18.9–19.9 A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon Gardermoen Løpende Go to gate
25.9–25.9 Ny kommunelov og forskrifter Porsgrunn 22.8 Åpen
26.9–26.9 Ny kommunelov og forskrifter Værnes 22.8 Åpen
15.10–16.10 D.2.10 Presentasjonsteknikk Lillestrøm 12.9 Åpen
16.10–17.10 A.2.52 En effektiv vei til gode revisjonsbevis Gardermoen 12.9 Åpen
21.10–22.10 Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Lillestrøm 17.9 Åpen
23.10–24.10 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Gardermoen 19.9 Åpen
30.10–31.10 NKRFs Lederkonferanse 2019 Trondheim 12.9
13.11–14.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Gardermoen 10.10 Åpen
20.11–21.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2019 Gardermoen 15.10
29.1–30.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 Gardermoen 12.12
27.10–28.10 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 Oslo 25.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.