Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
14.1–15.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Lillestrøm Løpende
22.1–22.1 Nye selvkostregler Oslo 15.1 Fullbooket
29.1–30.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 Gardermoen Løpende Åpen
10.3–11.3 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 6.2 Åpen
26.3–26.3 D.2.11 Klart språk Gardermoen 20.2 Åpen
21.4–22.4 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 19.3 Åpen
26.5–27.5 KOMØK20 - Kommuneøkonomikonferansen 2020 Oslo 20.4
27.10–28.10 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 Oslo 25.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.