Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
2.2–3.2 NKRFs digitale Kontrollutvalgskonferanse 2022 Digitalt 25.1 Åpen
9.2–9.2 Intervjuteknikk Oslo Løpende Nyhet!
18.2–18.11 KOMØK'22 – 8 digitale Fredinarer gjennom året Digitalt Løpende Åpen
16.3–22.3 Statistisk analyse av data Digitalt 10.3 Åpen
5.4–6.4 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 Lillestrøm 17.2
3.5–4.5 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 5.4 Åpen
1.6–2.6 NKRFs Fagkonferanse 2022 Ålesund 29.3
7.6–8.6 KOMØK'22 – Kommuneøkonomikonferansen 2022 Oslo Løpende
13.9–14.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2022 Bergen 10.8
17.10–18.10 Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2022 Kløfta 30.6
2.11–3.11 NKRFs Lederkonferanse 2022 Stavanger 29.9
16.11–17.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2022 Gardermoen 29.9
22.11–23.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 25.10 Åpen
Når Hva Status
eKurs Konsolidert årsregnskap | eKurs Nyhet!
eKurs Intro – kommuneregnskap | eKurs Nyhet!
eKurs Intro – forvaltningsrevisjon | eKurs Nyhet!
eKurs Arbeidet med misligheter | eKurs Åpen
eKurs Test av kontroller, substanshandlinger og utvalgsmetodikk | eKurs Åpen
eKurs Planlegging av revisjonen og bruk av vesentlighet | eKurs Åpen
eKurs Mva i kommunesektoren – unntakene i kompensasjonsretten | eKurs Åpen
eKurs Etikk og omdømme | eKurs Åpen
eKurs Barnevernsreformen | eKurs Åpen
eKurs Håndtering av koronapandemien – fire eksempler fra forvaltningsrevisjoner | eKurs Åpen
eKurs Miljørapportering gjennom klimaregnskap | eKurs Åpen
eKurs Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs Åpen
eKurs RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs Åpen

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.