Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
24.11–25.11 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Digitalt Løpende
26.11–26.11 Revisjon av etterlevelsen av personvernforordningen (GDPR) Digitalt Løpende
1.12–1.12 Slik takler du mediene Digitalt Løpende Siste opprop
1.12 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
1.12 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
14.12 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon Digitalt Løpende Go to gate
12.1–13.1 NKRFs Lederkonferanse 2021 Lillestrøm 10.12
18.1–19.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Gardermoen 17.12 Åpen
10.2–10.2 Forvaltningsrevisjon – mer enn bare regeletterlevelse! Digitalt 7.1 Åpen
8.3–11.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021 Digitalt 25.2
21.4–22.4 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 Gardermoen 11.3
15.6–16.6 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til juni 2021 Fornebu 14.4
15.9–16.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2021 Bergen 11.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.