Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
2.11 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
2.11 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
3.11–4.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Digitalt Løpende Siste opprop
5.11 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon | Nytt kurs desember/januar Digitalt Løpende Fullbooket
11.11–12.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Digitalt Løpende Go to gate
12.11–13.11 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2020 Digitalt Løpende Go to gate
16.11–19.11 FagUke for regnskapsrevisorer 2020 Digitalt 29.10 Go to gate
24.11–25.11 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Digitalt 5.11 Åpen
26.11–26.11 Revisjon av etterlevelsen av personvernforordningen (GDPR) Digitalt 5.11 Åpen
1.12–1.12 Slik takler du mediene | Nytt tidspunkt! Digitalt 19.11 Åpen
14.12 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon Digitalt 12.11 Åpen
12.1–13.1 NKRFs Lederkonferanse 2021 Lillestrøm 10.12
10.2–10.2 Forvaltningsrevisjon – mer enn bare regeletterlevelse! Digitalt 7.1 Åpen
9.3–11.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021 Lillestrøm 12.1
21.4–22.4 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 Gardermoen 11.3
15.6–16.6 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til juni 2021 Oslo 14.4
15.9–16.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2021 Bergen 11.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.