Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
7.5–8.5 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 28.3 Åpen
14.5–15.5 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 4.4 Åpen
27.5–28.5 KOMØK19 - Kommuneøkonomikonferansen 2019 Oslo 17.4 Åpen
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2019 Hamar 25.4
10.9–10.9 Ny kommunelov og forskrifter Gardermoen 8.8 Åpen
11.9–12.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2019 Oslo 8.8
17.9–18.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Gardermoen 15.8 Åpen
18.9–19.9 A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon Gardermoen 15.8 Åpen
24.9–25.9 C.1.7 Generell forvaltnings- og kommunalrett Lillestrøm 20.8 Åpen
25.9–25.9 Ny kommunelov og forskrifter Porsgrunn 22.8 Åpen
26.9–26.9 Ny kommunelov og forskrifter Værnes 22.8 Åpen
15.10–16.10 D.2.10 Presentasjonsteknikk Lillestrøm 12.9 Åpen
6.11–7.11 C.2.6 Offentlige anskaffelser Gardermoen 3.10 Åpen
13.11–14.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Gardermoen 10.10 Åpen
20.11–21.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2019 Gardermoen 15.10 Åpen
26.11–27.11 C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner Gardermoen 24.10 Åpen

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.