Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
27.5–28.5 KOMØK19 - Kommuneøkonomikonferansen 2019 Oslo Løpende Siste opprop
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2019 Hamar Løpende Go to gate
10.9–10.9 Ny kommunelov og forskrifter Gardermoen 8.8 Åpen
11.9–12.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2019 Oslo 8.8 Åpen
17.9–18.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Gardermoen 15.8 Åpen
18.9–19.9 A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon Gardermoen 15.8 Åpen
24.9–25.9 C.1.7 Generell forvaltnings- og kommunalrett Lillestrøm 20.8 Åpen
25.9–25.9 Ny kommunelov og forskrifter Porsgrunn 22.8 Åpen
26.9–26.9 Ny kommunelov og forskrifter Værnes 22.8 Åpen
15.10–16.10 D.2.10 Presentasjonsteknikk Lillestrøm 12.9 Åpen
23.10–24.10 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Gardermoen 19.9 Åpen
30.10–31.10 NKRFs Lederkonferanse 2019 Trondheim 12.9
6.11–7.11 C.2.6 Offentlige anskaffelser Gardermoen 3.10 Åpen
13.11–14.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Gardermoen 10.10 Åpen
20.11–21.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2019 Gardermoen 15.10
26.11–27.11 C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner Gardermoen 24.10 Åpen

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.