Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
3.6–3.6 Ledelse og kvalitetsforbedring/internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Digitalt Løpende Go to gate
9.6–9.6 D.2.12 Skriv godt, bli forstått! Digitalt Løpende Go to gate
12.6–12.6 Hvordan planlegge og gjennomføre gode møter – i kontrollutvalget Digitalt 2.6 Åpen
26.8–26.8 Ledelse og kvalitetsforbedring/internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Digitalt 13.8 Åpen
6.9–8.9 Den 34. Nordiske Kommunale Revisorkonferensen | Utsatt til 2021 Esbo, Finland Løpende
8.9–8.9 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon Digitalt 11.8 Åpen
16.9–17.9 A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon Lillestrøm 12.8 Åpen
22.9–23.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Lillestrøm 27.8 Åpen
3.11–4.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 6.10 Åpen
11.11–12.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Lillestrøm 8.10 Åpen
24.11–25.11 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Lillestrøm 21.10 Åpen
9.3–11.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021 Lillestrøm 12.1
21.4–22.4 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 Gardermoen 11.3
15.6–16.6 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til juni 2021 Oslo 14.4
15.9–16.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2021 Bergen 11.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.