Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
1.7 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
1.7 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
1.7 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 | Opptak Opptak Løpende Åpen
31.8–31.8 Presentasjonsteknikk – presentasjoner som engasjerer og motiverer Digitalt 12.8 Åpen
3.9–3.9 KOMØK'21 – Kommuneøkonomikonferansen 2021 | 9 ulike tilbud gjennom året! Digitalt Løpende Go to gate
6.9–6.9 Revisjon og kontroll av kommunale investeringsprosjekter Digitalt 19.8 Åpen
26.10–27.10 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til oktober 2021 Fornebu 26.8
2.2–3.2 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 Gardermoen 16.12
13.9–14.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2022 Bergen 10.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.