Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
26.5–27.5 KOMØK20 - Kommuneøkonomikonferansen 2020 | Utsatt til 2021 Oslo Løpende
6.9–8.9 Den 34. Nordiske Kommunale Revisorkonferensen | Utsatt til 2021 Esbo, Finland Løpende
22.9–23.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Lillestrøm 27.8 Åpen
27.10–28.10 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 Oslo 25.8
3.11–4.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 6.10 Åpen
3.2–4.2 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 Gardermoen 17.12
9.3–11.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021 Lillestrøm 12.1

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.