Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
13.4–15.4 Statistisk analyse av data Digitalt Løpende
21.4–22.4 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 Digitalt Løpende Siste opprop
26.4–3.5 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Digitalt Løpende Go to gate
20.5–20.5 Gjennomføring av individuelle intervju Digitalt 4.5 Åpen
20.5–20.5 Gjennomføring av gruppeintervjuer Digitalt 4.5 Åpen
21.5–21.5 KOMØK'21 – Kommuneøkonomikonferansen 2021 | 9 ulike tilbud gjennom året! Digitalt Løpende Go to gate
1.6 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
1.6 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
15.9–16.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2021 Bergen 11.8
26.10–27.10 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til oktober 2021 Fornebu 26.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.