Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
5.6–6.6 KOMØK'23 – Kommuneøkonomikonferansen 2023 Gardermoen Løpende
13.6–14.6 NKRFs Fagkonferanse 2023 Tromsø Løpende Siste opprop
13.9–14.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2023 Kristiansand 9.8 Åpen
1.11–2.11 NKRFs Lederkonferanse 2023 Stavanger 28.9
7.11–8.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Gardermoen 5.10 Åpen
14.11–15.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2023 Gardermoen 10.10
31.1–1.2 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2024 Gardermoen 14.12
1.9–3.9 Den 35. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen | 2024 Bergen, Norge Løpende
Når Hva Status
eKurs Internasjonale standarder for kvalitetsstyring – ISQM 1 og ISQM 2 | eKurs Åpen
eKurs Kommuneregnskapet for politikere | eKurs Åpen
eKurs Forvaltningsrevisjon om økonomistyring | eKurs Åpen
eKurs Konsolidert årsregnskap | eKurs Åpen
eKurs Intro – kommuneregnskap | eKurs Åpen
eKurs Intro – forvaltningsrevisjon | eKurs Åpen
eKurs Arbeidet med misligheter | eKurs Åpen
eKurs Test av kontroller, substanshandlinger og utvalgsmetodikk | eKurs Åpen
eKurs Planlegging av revisjonen og bruk av vesentlighet | eKurs Åpen
eKurs Mva i kommunesektoren – unntakene i kompensasjonsretten | eKurs Åpen
eKurs Etikk og omdømme | eKurs Åpen
eKurs Barnevernsreformen | eKurs Åpen
eKurs Håndtering av koronapandemien – fire eksempler fra forvaltningsrevisjoner | eKurs Åpen
eKurs Miljørapportering gjennom klimaregnskap | eKurs Åpen
eKurs Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs Åpen
eKurs RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs Åpen

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.