Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
1.2–2.2 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 Gardermoen Løpende
14.3–15.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2023 Trondheim 9.2 Åpen
25.4–26.4 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 28.3 Åpen
5.6–6.6 KOMØK'23 – Kommuneøkonomikonferansen 2023 Gardermoen Løpende
13.6–14.6 NKRFs Fagkonferanse 2023 Tromsø 12.4
13.9–14.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2023 Kristiansand Løpende
1.11–2.11 NKRFs Lederkonferanse 2023 Stavanger Løpende
7.11–8.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Gardermoen 5.10 Åpen
14.11–15.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2023 Gardermoen 10.10
Når Hva Status
eKurs Internasjonale standarder for kvalitetsstyring – ISQM 1 og ISQM 2 | eKurs Nyhet!
eKurs Kommuneregnskapet for politikere | eKurs Åpen
eKurs Forvaltningsrevisjon om økonomistyring | eKurs Åpen
eKurs Konsolidert årsregnskap | eKurs Åpen
eKurs Intro – kommuneregnskap | eKurs Åpen
eKurs Intro – forvaltningsrevisjon | eKurs Åpen
eKurs Arbeidet med misligheter | eKurs Åpen
eKurs Test av kontroller, substanshandlinger og utvalgsmetodikk | eKurs Åpen
eKurs Planlegging av revisjonen og bruk av vesentlighet | eKurs Åpen
eKurs Mva i kommunesektoren – unntakene i kompensasjonsretten | eKurs Åpen
eKurs Etikk og omdømme | eKurs Åpen
eKurs Barnevernsreformen | eKurs Åpen
eKurs Håndtering av koronapandemien – fire eksempler fra forvaltningsrevisjoner | eKurs Åpen
eKurs Miljørapportering gjennom klimaregnskap | eKurs Åpen
eKurs Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs Åpen
eKurs RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs Åpen

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.