Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2024 Kristiansand Løpende
14.8–14.8 Arendalsuka | Tillit, tilfredshet og demokratiets tilstand Arendal 14.8 Åpen
14.8–14.8 Arendalsuka | Kommunene som menneskerettighetenes førstelinje Arendal 14.8 Åpen
1.9–3.9 Den 35. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen Bergen, Norge 26.7 Åpen
10.9–11.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2024 Sola 7.8
19.9–20.9 Intro for nyansatte Digitalt 5.9 Nyhet!
27.9–27.9 Praktisk bruk av KI-verktøy i forvaltningsrevisjon Digitalt 11.9 Nyhet!
6.11–7.11 NKRFs Lederkonferanse 2024 Lillestrøm 3.10
12.11–13.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2024 Gardermoen Løpende
29.1–30.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2025 Gardermoen 17.12
19.3–20.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025 Lillestrøm 13.2
Når Hva Status
eKurs Revisjon av regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd | eKurs Nyhet!
eKurs Mislighetsrettet arbeid og hvitvasking ved revisjon av kommuner | eKurs Nyhet!
eKurs Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget | eKurs Nyhet!
eKurs Pensjon – en innføring | eKurs Nyhet!
eKurs Eierskapskontroll | eKurs Åpen
eKurs MVA og fast eiendom | eKurs Åpen
eKurs MVA – Konkurranseregelen ved merverdiavgiftskompensasjon | eKurs Åpen
eKurs MVA – Import av varer og tjenester | eKurs Åpen
eKurs MVA – Anleggsbidrag og justering | eKurs Åpen
eKurs Innføring i merverdiavgift | eKurs Åpen
eKurs Internasjonale standarder for kvalitetsstyring – ISQM 1 og ISQM 2 | eKurs Åpen
eKurs Kommuneregnskapet for politikere | eKurs Åpen
eKurs Forvaltningsrevisjon om økonomistyring | eKurs Åpen
eKurs Konsolidert årsregnskap | eKurs Åpen
eKurs Intro – kommuneregnskap | eKurs Åpen
eKurs Intro – forvaltningsrevisjon | eKurs Åpen
eKurs Arbeidet med misligheter | eKurs Åpen
eKurs Test av kontroller, substanshandlinger og utvalgsmetodikk | eKurs Åpen
eKurs Planlegging av revisjonen og bruk av vesentlighet | eKurs Åpen
eKurs Etikk og omdømme | eKurs Åpen
eKurs Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs Åpen

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.