Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
26.8–26.8 Ledelse og kvalitetsforbedring/internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Digitalt Løpende Go to gate
6.9–8.9 Den 34. Nordiske Kommunale Revisorkonferensen | Utsatt til 2021 Esbo, Finland Løpende
8.9 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon | Nytt kurs i oktober Digitalt Løpende Fullbooket
10.9–10.9 Slik takler du mediene Digitalt 27.8 Åpen
14.9–14.9 Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll Digitalt 27.8 Åpen
15.9 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
22.9–23.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Lillestrøm 27.8 Åpen
24.9–24.9 Revisjon og kontroll av kommunale investeringsprosjekter Digitalt 1.9 Åpen
20.10–20.10 Offentleglova Digitalt 29.9 Åpen
22.10 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon | Nytt kurs vurderes Digitalt 23.9 Fullbooket
3.11–4.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 6.10 Åpen
11.11–12.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Lillestrøm 8.10 Åpen
12.11–13.11 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2020 Lillestrøm 7.10 Åpen
17.11–18.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2020 Gardermoen 15.10 Åpen
24.11–25.11 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Lillestrøm 21.10 Åpen
9.3–11.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021 Lillestrøm 12.1
21.4–22.4 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 Gardermoen 11.3
15.6–16.6 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til juni 2021 Oslo 14.4
15.9–16.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2021 Bergen 11.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.