Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
1.6–2.6 NKRFs Fagkonferanse 2022 Ålesund Løpende
13.6–14.6 Offentlige anskaffelser Lillestrøm Løpende Go to gate
4.9–6.9 Den 34. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen Esbo, Finland 20.6 Åpen
12.9–13.9 KOMØK'22 – Kommuneøkonomikonferansen 2022 Oslo 1.8 Åpen
13.9–14.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2022 Bergen 10.8
20.9–21.9 Finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner Digitalt 8.9 Nyhet!
17.10–18.10 Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2022 Kløfta 30.6
21.10–18.11 KOMØK'22 – 7 digitale Fredinarer gjennom året Digitalt Løpende Åpen
2.11–3.11 NKRFs Lederkonferanse 2022 29.9
16.11–17.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2022 Gardermoen 29.9
22.11–23.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 25.10 Åpen
1.2–2.2 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 Gardermoen 15.12
Når Hva Status
eKurs Kommuneregnskapet for politikere | eKurs Nyhet!
eKurs Forvaltningsrevisjon om økonomistyring | eKurs Nyhet!
eKurs Konsolidert årsregnskap | eKurs Nyhet!
eKurs Intro – kommuneregnskap | eKurs Nyhet!
eKurs Intro – forvaltningsrevisjon | eKurs Nyhet!
eKurs Arbeidet med misligheter | eKurs Åpen
eKurs Test av kontroller, substanshandlinger og utvalgsmetodikk | eKurs Åpen
eKurs Planlegging av revisjonen og bruk av vesentlighet | eKurs Åpen
eKurs Mva i kommunesektoren – unntakene i kompensasjonsretten | eKurs Åpen
eKurs Etikk og omdømme | eKurs Åpen
eKurs Barnevernsreformen | eKurs Åpen
eKurs Håndtering av koronapandemien – fire eksempler fra forvaltningsrevisjoner | eKurs Åpen
eKurs Miljørapportering gjennom klimaregnskap | eKurs Åpen
eKurs Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs Åpen
eKurs RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs Åpen

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.