Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
8.9 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon | Nytt kurs i oktober Digitalt Løpende Fullbooket
22.9–23.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Lillestrøm Løpende
24.9–24.9 Revisjon og kontroll av kommunale investeringsprosjekter Digitalt Løpende
14.10–14.10 Slik takler du mediene | Nytt tidspunkt! Digitalt 7.10 Åpen
15.10 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
15.10 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
20.10–20.10 Offentleglova Digitalt Løpende Go to gate
22.10 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon | Nytt kurs vurderes Digitalt Løpende Fullbooket
3.11–4.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 6.10 Åpen
11.11–12.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Lillestrøm 8.10 Åpen
12.11–13.11 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2020 Lillestrøm 7.10 Åpen
17.11–18.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2020 Gardermoen 15.10
24.11–25.11 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Lillestrøm 21.10 Åpen
26.11–26.11 Revisjon av etterlevelsen av personvernforordningen (GDPR) Digitalt 5.11 Åpen
9.3–11.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021 Lillestrøm 12.1
21.4–22.4 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 Gardermoen 11.3
15.6–16.6 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til juni 2021 Oslo 14.4
15.9–16.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2021 Bergen 11.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.