Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
13.3–14.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024 Stavanger Løpende Go to gate
17.4–18.4 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Gardermoen 13.3 Åpen
7.5–7.5 Statistisk analyse – regresjonsanalyse Digitalt 23.4 Nyhet!
3.6–4.6 KOMØK'24 – Kommuneøkonomikonferansen 2024 Gardermoen Løpende
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2024 Kristiansand 10.4
1.9–3.9 Den 35. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen | 2024 Bergen, Norge Løpende
10.9–11.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2024 Sola Løpende
6.11–7.11 NKRFs Lederkonferanse 2024 Lillestrøm 3.10
29.1–30.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2025 Gardermoen 17.12
Når Hva Status
eKurs Pensjon – en innføring | eKurs Nyhet!
eKurs Eierskapskontroll | eKurs Åpen
eKurs MVA og fast eiendom | eKurs Åpen
eKurs MVA – Konkurranseregelen ved merverdiavgiftskompensasjon | eKurs Åpen
eKurs MVA – Import av varer og tjenester | eKurs Åpen
eKurs MVA – Anleggsbidrag og justering | eKurs Åpen
eKurs Innføring i merverdiavgift | eKurs Åpen
eKurs Internasjonale standarder for kvalitetsstyring – ISQM 1 og ISQM 2 | eKurs Åpen
eKurs Kommuneregnskapet for politikere | eKurs Åpen
eKurs Forvaltningsrevisjon om økonomistyring | eKurs Åpen
eKurs Konsolidert årsregnskap | eKurs Åpen
eKurs Intro – kommuneregnskap | eKurs Åpen
eKurs Intro – forvaltningsrevisjon | eKurs Åpen
eKurs Arbeidet med misligheter | eKurs Åpen
eKurs Test av kontroller, substanshandlinger og utvalgsmetodikk | eKurs Åpen
eKurs Planlegging av revisjonen og bruk av vesentlighet | eKurs Åpen
eKurs Mva i kommunesektoren – unntakene i kompensasjonsretten | eKurs Åpen
eKurs Etikk og omdømme | eKurs Åpen
eKurs Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs Åpen
eKurs RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs Åpen

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.