Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
15.1–16.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Lillestrøm Løpende
17.1–17.1 Hvordan oppdage korrupsjon, svindel og misligheter – raskt og tidlig? Oslo Løpende
30.1–31.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 Gardermoen Løpende Go to gate
12.3–13.3 Arena for forvaltningsrevisjon 2019 Lillestrøm 7.2 Åpen
14.3–14.3 Møteplass for selskapskontroll 2019 Lillestrøm 7.2 Åpen
7.5–8.5 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 28.3 Åpen
14.5–15.5 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 4.4 Åpen
27.5–28.5 KOMØK19 - Kommuneøkonomikonferansen 2019 Oslo 12.4
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2019 Hamar 25.4
11.9–12.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2019 Oslo 8.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.