Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
11.9–12.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2019 Oslo Løpende
17.9–18.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Gardermoen Løpende
18.9–19.9 A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon Gardermoen Løpende
25.9–25.9 Ny kommunelov og forskrifter Porsgrunn Løpende Go to gate
26.9–26.9 Ny kommunelov og forskrifter Værnes Løpende Go to gate
15.10–16.10 D.2.10 Presentasjonsteknikk Lillestrøm Løpende Go to gate
16.10–17.10 A.2.52 En effektiv vei til gode revisjonsbevis Gardermoen Løpende Go to gate
21.10–22.10 Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Lillestrøm Løpende Go to gate
23.10–24.10 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Gardermoen 19.9 Åpen
30.10–31.10 NKRFs Lederkonferanse 2019 Trondheim Løpende Go to gate
13.11–14.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Gardermoen 10.10 Åpen
20.11–21.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2019 Gardermoen 15.10
29.1–30.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 Gardermoen 12.12
26.5–27.5 KOMØK20 - Kommuneøkonomikonferansen 2020 Oslo 20.4
27.10–28.10 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 Oslo 25.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.