Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
3.3–3.3 Kommunalt planverk Digitalt Løpende
8.3–11.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021 Digitalt Løpende Siste opprop
12.3–12.3 KOMØK'21 – Kommuneøkonomikonferansen 2021 | 9 ulike tilbud gjennom året! Digitalt Løpende Go to gate
23.3–23.3 Observasjon som metode i forvaltningsrevisjon Digitalt Løpende Go to gate
7.4–7.4 Utvalg av respondenter til surveyer Digitalt 22.3 Åpen
7.4–7.4 Oppsett og utforming av spørreskjema Digitalt 22.3 Åpen
8.4 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
8.4 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
13.4–15.4 Statistisk analyse av data Digitalt 24.3 Åpen
21.4–22.4 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 Digitalt 8.4 Åpen
26.4–3.5 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Digitalt 8.4 Åpen
29.4–29.4 Bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene Digitalt 24.3 Åpen
20.5–20.5 Gjennomføring av individuelle intervju Digitalt 4.5 Åpen
20.5–20.5 Gjennomføring av gruppeintervjuer Digitalt 4.5 Åpen
15.6–16.6 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til juni 2021 Fornebu 14.4
15.9–16.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2021 Bergen 11.8

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.