Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
18.10–7.12 Klientens bruk av IT, risikohåndtering og test av intern kontroll Værnes Løpende Go to gate
19.10–19.10 Endringer i økonomireglene for IKS Digitalt 17.10 Nyhet!
23.10–24.10 Finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner Digitalt 12.10 Åpen
26.10–26.10 Revisjon av regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd Digitalt 12.10 Nyhet!
30.10–30.10 Endringer i økonomireglene for IKS Digitalt 26.10 Nyhet!
1.11–2.11 NKRFs Lederkonferanse 2023 Stavanger Løpende Go to gate
7.11–8.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Gardermoen 5.10 Åpen
14.11–15.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2023 Gardermoen 10.10
31.1–1.2 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2024 Gardermoen 14.12
13.3–14.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024 Stavanger Løpende
3.6–4.6 KOMØK'24 – Kommuneøkonomikonferansen 2024 Gardermoen Løpende
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2024 Kristiansand 10.4
1.9–3.9 Den 35. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen | 2024 Bergen, Norge Løpende
Når Hva Status
eKurs Internasjonale standarder for kvalitetsstyring – ISQM 1 og ISQM 2 | eKurs Åpen
eKurs Kommuneregnskapet for politikere | eKurs Åpen
eKurs Forvaltningsrevisjon om økonomistyring | eKurs Åpen
eKurs Konsolidert årsregnskap | eKurs Åpen
eKurs Intro – kommuneregnskap | eKurs Åpen
eKurs Intro – forvaltningsrevisjon | eKurs Åpen
eKurs Arbeidet med misligheter | eKurs Åpen
eKurs Test av kontroller, substanshandlinger og utvalgsmetodikk | eKurs Åpen
eKurs Planlegging av revisjonen og bruk av vesentlighet | eKurs Åpen
eKurs Mva i kommunesektoren – unntakene i kompensasjonsretten | eKurs Åpen
eKurs Etikk og omdømme | eKurs Åpen
eKurs Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs Åpen
eKurs RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs Åpen

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.