Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
10.3–11.3 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm Løpende Go to gate
26.3–26.3 D.2.11 Klart språk Gardermoen Løpende Go to gate
21.4–22.4 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 19.3 Åpen
26.5–27.5 KOMØK20 - Kommuneøkonomikonferansen 2020 Oslo Løpende Åpen
6.9–8.9 Den 34. Nordiske Kommunale Revisorkonferensen Esbo, Finland Løpende
27.10–28.10 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 Oslo 25.8
3.2–4.2 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 Gardermoen 17.12

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.