MVA – Anleggsbidrag og justering | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 000 eks. mva. (ikke-medl.: kr 2 500 eks. mva.)
Varighet 2 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

Kommuner kan i reguleringsplaner fastsette krav om at utbyggere må etablere tekniske anlegg i en bestemt rekkefølge (såkalte rekkefølgekrav). Tekniske anlegg (infrastruktur) kan f.eks. bestå av vann- og avløpsanlegg, veg, gangsti og friområder. Utbygger blir da normalt pålagt å bekoste infrastrukturen som etter ferdigstillelse overdras vederlagsfritt til kommunen.

Ved oppfyllelse av rekkefølgekrav blir det ofte aktuelt at påløpt merverdiavgift behandles i samsvar med anleggsbidragsmodellen, eller etter justeringsreglene i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftskompensasjonsloven.

Målsetting

Etter kurset skal du være i stand til å kontrollere om kommunen følger de krav som gjelder for bruk av anleggsbidragsmodellen. Videre skal du kunne kontrollere om kommunen og utbygger oppfyller de krav og frister som gjelder for overføring av justeringsplikt og -rett. Kurset skal også gi deg kunnskap om hvilke forhold du bør anbefale at kommunen regulerer i avtale med utbygger.

Målgruppe

Nye og erfarne regnskapsrevisorer som bistår kommuner om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon og andre som har behov for kunnskap om temaet.

Forkunnskaper

Tilsvarende eKurset Innføring i merverdiavgift.

Innhold

  • Innledning
  • Anleggsbidragsmodellen
  • Justeringsmodellen
  • Utvalgte temaer

Kursholder

Ola Fredriksen, advokat, Advokatfirmaet Fredriksen AS

Etterutdanning

2 timer i henhold til NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 2 timer skatte- og avgiftsrett iht. både revisorlovens og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

Påmelding

«Velg billetter» til eKurset under. Bestiller du for flere, velg riktig antall deltakere. Navn på deltaker(e) med e-postadresse og fakturaadresse legges inn i stegene etterpå. Når bestillingen er ferdig, får hver deltaker en e-post med pålogging til eKurset i kursportalen hos Norsk Interaktiv AS. Merk at e-posten «Velkommen til kurs fra NKRF» har avsender AKS Akademisk Studieforbund.

Ta vare på e-posten fra AKS – du trenger lenken for å komme inn i kursplattformen igjen senere.

I tillegg får du en «Bestillingsbekreftelse» fra NKRF/CHECKIN, men faktura blir ettersendt.

Lenke til en enkel steg-for-steg beskrivelse av bestilling og bruk av kursportal ligger her >> (PDF)