Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Stilling: Informatiker/jurist/samfunnsviter/økonom
Søknadsfrist: 27.10
Lenke: Gå til annonse »

Kommunerevisjon IKS

Stilling: Regnskapsrevisor
Søknadsfrist: 9.11
Lenke: Åpne annonse

Her blir det publisert ledige stillinger innen revisjon av og kontroll med kommunal virksomhet. De bedriftsmedlemmene som fritt ønsker å benytte seg av tilbudet, bes sende en lenke til stillingsannonsen på virksomhetens egen nettside e.l. til post@nkrf.no. Alternativt sende en "stillingsannonse" i PDF- eller ev. Word-format.

Disse stillingsannonsene vil også bli delt på www.twitter.com/nkrf | #jobb, no.linkedin.com/company/norges-kommunerevisorforbund-nkrf og facebook.com/NKRF.no/.