Møre og Romsdal Revisjon IKS

Stilling: Statsautorisert revisor eller registrert revisor
Søknadsfrist: 16.12
Lenke: Gå til annonse »

Østfold kommunerevisjon IKS

Stilling: 1 forvaltningsrevisor (fast stilling) og 1 forvaltningsrevisor (engasjement i 12 mnd.)
Søknadsfrist: 2.1
Lenke: Åpne annonse

Romerike revisjon IKS

Stilling: Forvaltningsrevisor - Erfaren jurist, samfunnsviter, økonom
Søknadsfrist: 14.1
Lenke: Åpne annonse

Det vil her bli lagt ut ledige stillinger innen revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet. De bedriftsmedlemmene som fritt ønsker å benytte seg av tilbudet, bes sende en "stillingsannonse" i PDF- eller ev. Word-format til post@nkrf.no. Alternativt sende en lenke til stillingsannonsen på virksomhetens egen nettside e.l.

Disse stillingsannonsene vil også bli tvitret på www.twitter.com/nkrf | #jobb og delt på facebook.com/NKRF.no/