Agder Kommunerevisjon IKS

Stilling: Forvaltningsrevisor
Søknadsfrist: 5.8
Lenke: Gå til annonse »

VETAKS

Stilling: Seniorrådgiver og rådgiver
Søknadsfrist: 10.8
Lenke: Gå til annonse »

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Stilling: Daglig leder/rådgiver
Søknadsfrist: 10.8
Lenke: Gå til annonse »

KomRev NORD IKS

Stilling: Jurist/samfunnsviter
Søknadsfrist: 10.8
Lenke: Gå til annonse »

Viken kommunerevisjon IKS

Stilling: Revisor med teamlederansvar
Søknadsfrist: 15.8
Lenke: Gå til annonse »

KomRev NORD IKS

Stilling: Siviløkonom eller revisor
Søknadsfrist: 21.8
Lenke: Gå til annonse »

Her blir det publisert ledige stillinger innen revisjon av og kontroll med kommunal virksomhet. De bedriftsmedlemmene som fritt ønsker å benytte seg av tilbudet, bes sende en lenke til stillingsannonsen på virksomhetens egen nettside e.l. til post@nkrf.no. Alternativt sende en "stillingsannonse" i PDF- eller ev. Word-format.

Disse stillingsannonsene vil også bli delt på www.twitter.com/nkrf | #jobb, no.linkedin.com/company/norges-kommunerevisorforbund-nkrf og facebook.com/NKRF.no/.