Innlandet Revisjon IKS

Stilling: Revisor
Søknadsfrist: 29.4
Lenke: Gå til annonse »

Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Stilling: Kommunerevisor
Søknadsfrist: 30.4
Lenke: Gå til annonse »

Revisjon Fjell IKS

Stilling: Daglig leder og én revisor
Søknadsfrist: 1.5
Lenke: Åpne annonse

Her blir det publisert ledige stillinger innen revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet. De bedriftsmedlemmene som fritt ønsker å benytte seg av tilbudet, bes sende en "stillingsannonse" i PDF- eller ev. Word-format til post@nkrf.no. Alternativt sende en lenke til stillingsannonsen på virksomhetens egen nettside e.l.

Disse stillingsannonsene vil også bli delt på www.twitter.com/nkrf | #jobb og facebook.com/NKRF.no/.