Kommunerevisjonen, Oslo kommune

Stilling: Revisjonsrådgiver/seniorrådgiver - forvaltningsrevisjon
Søknadsfrist: 24.3
Lenke: Gå til annonse »

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Stilling: Revisor
Søknadsfrist: 5.4
Lenke: Gå til annonse »

Romerike revisjon IKS

Stilling: Leder – avdeling for regnskapsrevisjon
Søknadsfrist: 14.4
Lenke: Gå til annonse »

Revisjon Øst IKS

Stilling: Forvaltningsrevisor (rådgiver/utreder)
Søknadsfrist: 17.4
Lenke: Gå til annonse »

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Stilling: Revisorer - Horten og Bø
Søknadsfrist: 20.4
Lenke: Gå til annonse »

Her blir det publisert ledige stillinger innen revisjon av og kontroll med kommunal virksomhet. De bedriftsmedlemmene som fritt ønsker å benytte seg av tilbudet, bes sende en lenke til stillingsannonsen på virksomhetens egen nettside e.l. til post@nkrf.no. Alternativt sende en "stillingsannonse" i PDF- eller ev. Word-format.

Disse stillingsannonsene vil også bli delt på www.twitter.com/nkrf | #jobb, no.linkedin.com/company/norges-kommunerevisorforbund-nkrf og facebook.com/NKRF.no/.