Viken kommunerevisjon IKS

Stilling: Oppdragsansvarlig revisor
Søknadsfrist: 1.10
Lenke: Gå til annonse »

Østre Viken Kommunerevisjon IKS

Stilling: Forvaltningsrevisorer
Søknadsfrist: 11.10
Lenke: Gå til annonse »

VETAKS - Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS

Stilling: Rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: 12.10
Lenke: Gå til annonse »

Innlandet Revisjon IKS

Stilling: Regnskapsrevisor
Søknadsfrist: 16.10
Lenke: Gå til annonse »

Her blir det publisert ledige stillinger innen revisjon av og kontroll med kommunal virksomhet. De bedriftsmedlemmene som fritt ønsker å benytte seg av tilbudet, bes sende en lenke til stillingsannonsen på virksomhetens egen nettside e.l. til post@nkrf.no. Alternativt sende en "stillingsannonse" i PDF- eller ev. Word-format.

Disse stillingsannonsene vil også bli delt på www.twitter.com/nkrf | #jobb, no.linkedin.com/company/norges-kommunerevisorforbund-nkrf og facebook.com/NKRF.no/.