Vestland Revisjon KO

Stilling: Revisorar
Søknadsfrist: 27.5
Lenke: Åpne annonse

Viken kommunerevisjon IKS

Stilling: Revisormedarbeider
Søknadsfrist: 31.5
Lenke: Gå til annonse »

Romerike revisjon IKS

Stilling: Samfunnsviter eller jurist
Søknadsfrist: 1.6
Lenke: Gå til annonse »

Trondheim kommunerevisjon

Stilling: Statsautorisert revisor
Søknadsfrist: 6.6
Lenke: Gå til annonse »

Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Stilling: IT-revisor
Søknadsfrist: 6.6
Lenke: Gå til annonse »

Deloitte AS

Stilling: Risk Advisory | Public Risk
Søknadsfrist: 19.6
Lenke: Gå til annonse »

Her blir det publisert ledige stillinger innen revisjon av og kontroll med kommunal virksomhet. De bedriftsmedlemmene som fritt ønsker å benytte seg av tilbudet, bes sende en lenke til stillingsannonsen på virksomhetens egen nettside e.l. til post@nkrf.no. Alternativt sende en "stillingsannonse" i PDF- eller ev. Word-format.

Disse stillingsannonsene vil også bli delt på www.twitter.com/nkrf | #jobb, no.linkedin.com/company/norges-kommunerevisorforbund-nkrf og facebook.com/NKRF.no/.