NKRF mener:

Ny budsjett- og regnskapsforskrift

NKRF har avgitt høringsuttalelse til den nye budsjett- og regnskapsforskriften.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
7.5–8.5 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm Løpende Go to gate
27.5–28.5 KOMØK19 - Kommuneøkonomikonferansen 2019 Oslo Løpende Go to gate
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2019 Hamar 25.4 Go to gate

Vis alle »

NKRF mener:

Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet

NKRF mener | Jeg vil oppfordre alle kontrollutvalg til å ta en gjennomgang av hvordan de presenteres utad. Er det mangel på informasjon, ta det opp med kommunen!

 

Høring - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser på høring.

 

NOU 2019: 9 Ny lov om samfunns­dokumentasjon og arkiver

Arkivlovutvalget har overlevert sin utredning til Kulturdepartementet.

 

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

Forvaltningslovutvalget har lagt fram forslag til ny forvaltningslov.

 

Ny kommunelov og forskrifter

NKRF tilbyr tre dagskurs om den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter i september. Sett av datoene i kalenderen allerede nå!

 

Nye eksempel­samlinger med revisjons­beretninger for 2018

NKRFs revisjonskomite har oppdatert eksempelsamlingene for normalberetninger og beretninger med avvik.

 

Flere nyheter

Det blir enklere å delta i offentlige anskaffelser

eBevis - en ny digital tjeneste som forenkler deltakelse i offentlige anskaffelser, og gjør det enklere å sjekke om leverandører er seriøse.

Referat fra møte i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde møte 11. mars 2019 i Lillestrøm i forkant av Arena for forvaltningsrevisjon 2019.

NKRFs årsmøte 12. juni 2019

Innkalling til årsmøte onsdag 12. juni 2019 kl. 15.30 på Hamar.

Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser

– Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsministeren.