NKRF mener:

En seier for den kommunale egenkontrollen

NKRF mener | Vi har fått gjennomslag for at det å revidere en kommune er minst like variert og kompetansegivende som å revidere private aksjeselskaper.

 

NKRF 75 år | Digitalt bokbad – i opptak

Vi feiret NKRFs 75 år på vakt for fellesskapets verdier 27. oktober 2020 med digitalt bokbad. Se opptak av sendingen.

 

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene? Oppdatert informasjon

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 24. november

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
1.12–1.12 Slik takler du mediene Digitalt Løpende Siste opprop
1.12 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
1.12 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
14.12 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon Digitalt Løpende Go to gate
12.1–13.1 NKRFs Lederkonferanse 2021 Lillestrøm 10.12
18.1–19.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Gardermoen 17.12 Åpen
10.2–10.2 Forvaltningsrevisjon – mer enn bare regeletterlevelse! Digitalt 7.1 Åpen

Vis alle »

KS:

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll er revidert

KS har revidert heftet «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» i henhold til nytt lovverk.

 
KMD:

Veileder til selvkostforskriften

KMD har utarbeidet en veileder til selvkostforskriften, og den inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

 

Statlig tilsyn med kommunene – varierende samordning med den kommunale egenkontrollen

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt utviklingstrekk når det gjelder statlig tilsyn med kommunene.

 
HØRING:

RSK 302 Kontroll av vesentlige budsjettavvik

Utkast til RSK 302 for Forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige budsjettavvik er sendt på høring med frist 1. desember.

 

Viktig seier i jubileumsåret

LEDER | Digitalt årsmøte og digitalt jubileum. Hvem skulle trodd det for et år siden? Nå har vi lagt bak oss begge deler – og det fungerte!

 

Revisjon til samfunnets beste

Gratulerer med 75-årsjubileumet! 75 år på vakt for fellesskapets verdier er en bragd de færreste kan skryte av.

 
Redaktøren om NKRFs jubileumsbok:

«Et krevende arbeid i koronaens tid»

I anledning NKRFs 75års-jubileum har forbundet gitt ut en bok – «75 år på vakt for fellesskapets verdier» - der vi ser tilbake på viktige begivenheter i vår historie og der vi retter blikket fremover for å sette søkelys på den kommunale og fylkeskommunale revisjonens og kontrollens utfordringer i årene som kommer.

 

Varsling – har kommunerevisjonen en rolle? Part 2

I Kommunerevisoren nr. 2/2020 redegjør advokat Kjerstin F. Løvik og advokatfullmektig Elen S. Gimnæs i Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift) for sitt syn på kommunerevisjonens rolle i forbindelse med varsling i kommunene.

 

NKRFs årsmøte 2020 - historisk i jubileumsåret

Mandag 26. oktober 2020 ble NKRFs årsmøte for første gang avviklet digitalt. Og det dagen før forbundet rundet 75 år!

 

Intern høring - et rådslag om strategi (+)

Styret har siden høsten 2019 jobbet med NKRFs strategi, og inviterer nå til intern høring med frist 15. januar 2021.

 

Flere nyheter

Protokoller fra styremøter i september, oktober og november 2020

Styret har hatt fire møter i perioden – to i Oslo, 14. september og 26. oktober og to på Teams, 15. oktober og 16. november.

Skatteetatens årskonferanse 2020 – digital og gratis

Skatteetatens tradisjonelle fysiske årskonferanser, som skulle vært holdt i november, er avlyst. Det tilbys nå et likestilt alternativ, som er digitalt og gratis, og som i tillegg vil gi kursbevis for deltakelse.

Utvalg skal se på generalistkommunesystemet

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere generalistkommunesystemet, og se på ulike alternativer til dagens system.

Nye prinsipper for eierstyring

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som er KS' svenske søsterorganisasjon, har utarbeidet nye prinsipper for styring av kommune- og regioneide selskaper.