Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene? Oppdatert informasjon

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 29. mai

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
3.6–3.6 Ledelse og kvalitetsforbedring/internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Digitalt Løpende Go to gate
9.6–9.6 D.2.12 Skriv godt, bli forstått! Digitalt Løpende Go to gate
12.6–12.6 Hvordan planlegge og gjennomføre gode møter – i kontrollutvalget Digitalt 2.6 Åpen
26.8–26.8 Ledelse og kvalitetsforbedring/internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Digitalt 13.8 Åpen
8.9–8.9 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon Digitalt 11.8 Åpen
16.9–17.9 A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon Lillestrøm 12.8 Åpen
22.9–23.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Lillestrøm 27.8 Åpen

Vis alle »

Nye veiledere fra KMD

KMD har utarbeidet veiledere til tre av forskriftene til kommuneloven.

 

Hvordan påvirkes revisjon og kontroll av koronapandemien?

Betydningen av kontroll er viktig, ikke minst i den situasjonen vi er i. Derfor har tre av NKRFs fagkomiteer utarbeidet noen anbefalinger til medlemmene.

 
NKRF mener:

Kontrollutvalget må sette seg selv på dagsordenen

NKRF mener | Norges Kommunerevisorforbund har registrert undersøkelsen Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har gjort om kontrollutvalgene i kommunene etter valget 2019. Undersøkelsen har flere interessante funn det er verdt å reflektere over.

 

Lovlige direkte anskaffelser – hva gjelder?

KOFA får stadig spørsmål om adgangen i forskriften del I til å gå direkte til én eller flere leverandører for å kjøpe de varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene man trenger.

 

Tilsynskalenderen er åpnet for sekretariatene

Den nasjonale tilsynskalenderen er et praktisk verktøy for samordning av tilsyn. Verktøyet skal brukes av fylkesmannen, flere andre statlige tilsynsmyndigheter, kommuner og fylkeskommuner, herunder kontrollutvalgene.

 
NKRF mener:

Vi må gå inn i vår tid

LEDER | For to måneder siden var det arbeidet med revisorloven som stod i høysetet, og jeg skrev i Kommunerevisoren at det var dette som ville prege vårt arbeid våren 2020. Så feil kan man ta!

 

Livet, døden, kjærligheten og digital risiko

Kommuneøkonomien er helt fantastisk. Det kommer milliarder av friske penger hvert år uten at man trenger å tenke på inntekter. Faktisk er det slik at man til og med har monopol og gebyr på flere tjenester som innbyggerne er lovpålagte å benytte.

 

Konsolidert årsregnskap i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner skal fra 2020 utarbeide konsolidert årsregnskap i tillegg til årsregnskap for de enkelte regnskapsenhetene. Dette er en viktig nyhet som ikke bare vil kreve arbeid i årsoppgjøret, men også stille krav til organisering av regnskapsføringen.

 
Kronikk:

Etter koronatida kommer læretida

KRONIKK | Koronakrisen var krevende, kostbar og dødbringende, men gir også muligheter – for læring. Her har kontrollutvalgene og kommunerevisjonene en viktig rolle.

 

Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l krever en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og privat leverandør

KMD med tolkningsuttalelse til Oslo kommunerevisjon om forståelsen av kommuneloven § 23-6 femte ledd, jf. § 24-10.

 

Loven om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven er fastsatt

Den midlertidige loven utvider fristene for regnskapsrevisor og årsregnskapene og -beretningene 2019, åpner for fjernmøter i IKS'er og lemper på valgbarheten til kontrollutvalget.

 

Nye internkontrollregler for kommunene

KMD foreslår å oppheve eller endre regler om internkontroll i en rekke sektorlover, slik at krav om internkontroll med kommuneplikter reguleres helhetlig og samlet i ny kommunelov.

 
Ny standard:

RSK 301 Forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

 

Flere nyheter

Skatteinfo nr. 6/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

NKRF bytter IKT-leverandør

NKRF er i ferd med å bytte IKT-leverandør. Mandag 25. mai tar vi i bruk den nye løsningen og nytt utstyr. Tilgjengeligheten til administrasjonen kan derfor være noe redusert denne dagen.

Protokoll fra styremøte 4. mai 2020

Styret hadde teamsmøte 4. mai 2020.

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 8. mai 2020.