Kommunerevisoren:

Kommunal revisjon og kontroll tar større plass i samfunnet

LEDER | I denne utgaven kan vi lese om statsautorisert revisor Therese S. Bjørkeland. Hun har sin revisorpraksis fra Rogaland Revisjon IKS.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
20.5–20.5 Gjennomføring av individuelle intervju Digitalt Løpende Go to gate
20.5–20.5 Gjennomføring av gruppeintervjuer Digitalt Løpende Go to gate
21.5–21.5 KOMØK'21 – Kommuneøkonomikonferansen 2021 | 9 ulike tilbud gjennom året! Digitalt Løpende Go to gate
1.6 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 | Opptak Opptak Løpende Åpen
1.6 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
1.6 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
6.9–6.9 Revisjon og kontroll av kommunale investeringsprosjekter Digitalt 19.8 Åpen

Vis alle »

GKRS:

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk | GKRS

Styret har oppdatert veilederen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, opphevet notatet Utdeling fra aksjeselskaper og innarbeidet notatet Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon som vedlegg til KRS nr. 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil.

 
Regjeringen:

Foreslår sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om "konkurranse på like vilkår"

Regjeringen vil løse saken om konkurranse på like vilkår med sektorvise tiltak fremfor generelle tiltak som kan slå uhensiktsmessig ut.

 

Kunne dette skjedd hos oss?

Hvordan kan vi bruke myndighetenes retningslinjer og råd for å komme i forkjøpet av IT-angrep?

 

Ny revisorlov likestiller offentlig og privat praksis

NKRF har endelig lykkes i sin langvarige og utrettelige kamp for likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon.

 
Kronikk:

Antikorrupsjon på prøve i krisetid

KRONIKK | Kommunene har vært førstelinjen i kampen mot pandemien. Behovet for handlekraft og unntaksregler har vært stort.

 
Kommune-CSIRT:

Digitalt situasjonsbilde for første kvartal 2021

Kommune-CSIRT presenterer situasjonsbildet for kommunal sektor og har som ambisjon å dele et komprimert bilde av trusler, hendelser og sårbarheter i sektoren.

 
NKRF mener:

Vi skal evaluere og lære – også i krise

NKRF mener | Nå bør kontrollutvalgene kjenne sin besøkelsestid og stille spørsmålet: Hvordan gjorde vi det i vår kommune under pandemien?

 
Digdir, DFØ og NSM:

Ny veileder gir råd om helhetlig styring av informasjonssikkerhet

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) lanserer en felles veileder som skal hjelpe virksomheter å lykkes med helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet.

 
Intern høring (+):

Strukturgruppas høringsforslag

Styret inviterer til intern høring med frist 15. juni 2021.

 
KS:

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

93 prosent av kommunedirektørene svarer at de er blitt mye eller litt mer positiv til digital samhandling nå, enn hva de var før Covid-19.

 
NorSIS:

Minst 9000 dokumenter og store e-postmengder stjålet i Østre Toten

Østre Toten kommune advarer nå alle innbyggere i kommunen over 16 år om at all kontakt de som innbyggere har hatt med kommunen, kan ha kommet på avveier.

 
KMD:

Vil gi utvidet mulighet til å holde digitale møter

Regjeringen vil gi interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere sine protokoller elektronisk også etter pandemien. Den foreslår også å forlenge varigheten av et midlertidig unntak om lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

 

Ny veiledning – Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen

NKRFs styre har fastsatt en ny veiledning til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen.

 

KOMØK'21 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.
MERK: Neste tilbud er 21. mai | Halvdagskonferanse - Kommuneproposisjonen

 
Oppdatert informasjon:

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene?

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 11. mai

 

Flere nyheter

Protokoll fra styremøte 10. mai 2021

Styret hadde møte 10. mai 2021 på Teams.

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

Økt digitalisering som følge av koronapandemien

4 av 5 statlige virksomheter og kommuner har økt digitaliseringstakten i koronaperioden. Samme andel har også fått større IKT-utgifter i dette tidsrommet.

Protokoll fra styremøte 20. april 2021

Styret hadde møte 20. april 2021 på Teams.