NKRF fornyer seg

Velkommen til nye nettsider

I oktober flyttet NKRF inn i nye lokaler i Kommunenes Hus. I dag får vi nye «lokaler» på Internettet. Begge deler har mye å si for den daglige driften, men for medlemmene og andre er det nok de nye nettsidene som betyr mest. Vi gjennomfører en trinnvis omlegging og håper du er litt tålmodig med oss i overgangsfasen.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
15.1–16.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Lillestrøm 13.12 Åpen
17.1–17.1 Hvordan oppdage korrupsjon, svindel og misligheter – raskt og tidlig? Oslo 10.1 Åpen
30.1–31.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 Gardermoen 18.12 Åpen

Vis alle »

Årets kommunaløkonom 2018

Gratulerer Knut Erik!

Det er med stolthet vi kan melde at vår gode kollega, Knut Erik Lie, er tildelt prisen Årets kommunaløkonom 2018.

 
NKRF mener:

Tolgasaken - Tilbakemelding om regelforståelse

NKRF har svart Fylkesmannen i Hordaland om regelforståelse mv. i kjølvannet av Tolgasaken.

 

Ny veileder i selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll

Styret i NKRF har fastsatt en ny veileder i selskapskontroll. Veilederen, som er utarbeidet av selskapskontrollkomiteen, har vekt på eierskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjons­registeret (3536) er oppdatert ...

... med rapporter (72) fra Østfold, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark.

 

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

 

Ny kommunelov, nye forskrifter og konsekvenser for god kommunal revisjonsskikk

NKRF starter arbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye loven med forskrifter.

 

Flere nyheter

Nytt på nett | 2018/uke 48-49

Nyhetsbrev uke 48-49/2018.

Nytt verktøy for evaluering av tilbud

Evalueringsverktøyet bygger på en relativ poengmodell og er laget for å støtte innkjøpere med å utforme en evalueringsmatrise og evaluere innkomne tilbud.

Ny rapport om netto driftsresultat

På oppdrag for KS har Menon Economics og Telemarksforsking utviklet et økonomistyringsverktøy for norske kommuner og fylkeskommuner.

Krevende budsjettarbeid i kommunene

Den årlige budsjettundersøkelsen til KS viser at kommunene forventer økte utgifter i 2019 knyttet til tjenester for barn og unge og nye krav fra staten. Utgiftene øker mer enn inntektene.

Informasjon 2018/Overordnet fra revisjonskomiteen

Overordnet informasjon fra revisjonskomiteen om endringer i kommuneloven - med vekt på regnskapsrevisjon er sendt til bedriftsmedlemmene.