Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
10.1–12.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Digitalt 5.1 Åpen
2.2–3.2 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 Gardermoen 16.12 Åpen
15.3–22.3 Statistisk analyse av data Digitalt 10.3 Åpen

Vis alle »

MedlemsInfo (+):

Informasjon 2021/01 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter – koronamidler.

 
NKRF:

Forvaltningsrevisjons­registeret (4338) er oppdatert ...

... med rapporter (49) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Søre Sunnmøre, Midt-Norge, Troms og Finnmark.

 
Gratulerer!

Øyvind Sunde – Årets kommunaløkonom 2021

Ved avslutningen av NKKs digitale Regnskapskonferanse i går ble Øyvind Sunde tildelt Sticos og NKKs pris – Årets kommunaløkonom.

 
KMD:

Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2022

KMD har publisert veilederen til kontoplanen i KOSTRA for 2022.

 
KOFA:

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av håndverkertjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Øygarden kommune et gebyr på 9 130 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av håndverkertjenester.

 

I fellesskapets tjeneste

LEDER | Jeg vil begynne med å takke for tilliten som gjenvalgt styreleder i Norges Kommunerevisorforbund. Jeg ser fram til å jobbe videre – på vakt for fellesskapets verdier.

 

Hva kjennetegner god eierstyring?

De siste 25 årene har norske kommuner og fylkeskommuner etablert flere tusen selskaper. Det fører til økt søkelys på eierstyring fra flere hold. Revisorer får derved stadig oftere i oppgave å foreta eierskapskontroller.

 

Er en trygg digital hverdag mulig i kommunene?

Daglig skriver media om digitale angrep, og digitale angrep mot kommuner er selvsagt ikke noe unntak. De fleste har hørt om dataangrepet mot Østre Toten kommune og de konsekvensene det førte med seg.

 
Kronikk:

Uten kontroll forsvinner tilliten

KRONIKK | Vi er privilegerte som lever i et åpent og moderne demokrati, men betyr det at vi trenger mindre kontroll? Etter åtte år som riksrevisor, er jeg overbevist om at svaret er nei. Uten kontroll forvitrer fundamentet som demokratiet vårt er bygd på: Tilliten mellom innbyggerne og myndighetene.

 
Kommunesektorens etikkutvalg:

Råd om etisk standard i foretak og selskap

Kommuner har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet, også den delen som er organisert i egne foretak og selskap. Kommunesektorens etikkutvalg har gitt noen anbefalinger og råd for etikkarbeidet i disse virksomhetene.

 
Historisk – 27 år siden sist!

NKRF har fått to nye æresmedlemmer

Det har skjedd kun én gang tidligere i forbundets 76-årige historie. Reidar Enger og Per-Martin Svendsen er utnevnt til æresmedlemmer i NKRF. I tillegg ble det også delt ut fem hederstegn denne uka.

 
NKRF:

Rekordoppmøte på årsmøte 2021 – preget av kvalitet, tillit og optimisme

Hvis jeg skal oppsummere årsmøtet 2021, vil jeg bruke tre ord: Kvalitet, tillit og optimisme, sa gjenvalgt styreleder Per Olav Nilsen, etter møtet.

 
KD:

Forslag til ny arkivlov på høring

Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende arkivlov fra 1992. Høringsnotatet bygger på utredningen til Arkivlovutvalget, NOU 2019:9 Frå kalveskinn til datasjø. Høringsfrist: 14. januar 2022.

 
Oppdatert informasjon:

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene?

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger NKRF rådene fra nasjonale myndigheter med flere.

 

Flere nyheter

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Den nye revisjons- og regnskapskomiteen hadde sitt første elektroniske møte 23. november 2021.

Protokoller fra styremøter 12., 15. og 25. oktober og 16. november 2021

Styret hadde møter 12., 15. og 25. oktober og 16. november 2021.

Utdanningsdirektoratet overtar det økonomiske tilsynet med private barnehager fra 2022

Det økonomiske tilsynet skal sikre at de private barnehagene bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med regelverket.

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.