NKRF på Arendalsuka 2021

Under årets Arendalsuke treffer du oss på stand i Gågata sammen med noen av bedriftsmedlemmene på Sørlandet. Onsdag 18. august inviterer vi til eget arrangement – Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? Vel møtt!

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
18.8–18.8 Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? Arendal Løpende Åpen
25.8 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
25.8 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
25.8 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 | Opptak Opptak Løpende Åpen
31.8–31.8 Presentasjonsteknikk – presentasjoner som engasjerer og motiverer Digitalt 12.8 Åpen
3.9–3.9 KOMØK'21 – Kommuneøkonomikonferansen 2021 | 9 ulike tilbud gjennom året! Digitalt Løpende Go to gate
6.9–6.9 Revisjon og kontroll av kommunale investeringsprosjekter Digitalt 19.8 Åpen
22.9–23.9 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Gardermoen 19.8 Åpen
26.10–27.10 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til 2021 Fornebu 26.8

Vis alle »

KS:

Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom

Kommunene investerte for nesten 80 mrd. kroner i 2020, og bidro til at korrigert netto lånegjeld økte med 37 mrd. kroner. Gjelden viser ifølge KS en økning med hele 5 prosentpoeng fra 2019.

 
KOFA:

Gebyr til Bodø for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Bodø kommune et gebyr på 11 599 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse.

 
KMD:

Vedlikeholdstilskuddet 2020 – sluttrapporteringen og videre bruk av tilskuddet

Ubenyttet tilskudd vil ikke bli krevd tilbakebetalt, men kan benyttes i 2021.

 
NSR:

Hvordan unngå svindel og bedrageri

Veileder fra Politiet, Telenor og DNB med gode råd og tips for hvordan unngå svindel og bedrageri mot din virksomhet.

 

Mot lysere tider?

LEDER | Gjenåpningen er i gang – over hele landet, selv om tempoet og fasene er noe ulike fra kommune til kommune. Forhåpentligvis er vi i ferd med å legge «unntakstilstanden» bak oss.

 

Praktisk bruk av grunnleggende revisjonsmetodikk

Formålet med denne artikkelen er å sette grunnleggende metodikk for planlegging av revisjonsoppdrag, inn i en praktisk sammenheng.

 

Hvordan går man frem for å sikre en virksomhet som driver med alt?

Det finnes drøyt 200 000 virksomheter med ansatte i Norge. 356 av dem er ganske spesielle. De driver barnehager, sykehjem og alt imellom. Primærhelsetjeneste, vaksinasjon, skjenkebevilling, park og idrett. Omfattende bygningsdrift og kritisk infrastruktur.

 
Kronikk:

Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling

KRONIKK | Kontrollutvalgene kan være viktige i varslingssaker – ikke fordi de skal behandle dem, men fordi de kan bidra til riktig behandling.

 
KMD:

Avdrag på videreutlån (startlån)

Det ikke er i strid med kommuneloven at en långiver stiller som vilkår for sine utlån at mottatte avdrag skal benyttes til avdrag på disse utlånene, konkluderer KMD med i en uttalelse.

 
Podkast – internkontroll:

KS med podkastserie om internkontroll

"Orden i eget hus" er tittelen på en podkastserie fra KS på tre episoder om internkontroll i kommunene.

 
NKRF:

Oppdaterte retningslinjer og skjemaer for kvalitets­kontrollen

Kvalitetskontrollkomiteen har i møte 25. juni 2021 fastsatt oppdaterte retningslinjer og skjemaer til bruk i årets kvalitetskontroll.

 
NKRF:

Forvaltningsrevisjons­registeret (4289) er oppdatert ...

... med rapporter (65) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Bergen, Trondheim, Midt-Norge og Finnmark.

 
NKRF mener:

Koronakommisjonens rapport – høringssvar

NKRF retter oppmerksomheten mot den kommunale egenkontrollen, og dens betydning for det helhetlige evalueringsarbeidet av lokale og sentrale myndigheters håndtering av koronapandemien.

 
Ny rapport:

Sluttrapport fra prosjektet «Samordning i forhold til risiko‐ og vesentlighets­vurderinger» i Agder

Prosjektet har hatt en praktisk tilnærming, hvor formålet har vært å sikre en bedre dialog og koordinering med Statsforvalteren om gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og tilsyn.

 
Lovendringer:

Interkommunale selskaper kan nå ha digitale møter og benytte elektronisk signatur

Lovendringer gir interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere protokoller elektronisk på permanent basis fra 1. juni. Varigheten av det midlertidige unntaket om lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner forlenges til 1. desember.

 

KOMØK'21 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.
MERK: Neste tilbud er 3. september | Fredinar - Hva er egentlig behovet for pleie og omsorgstjenester i fremtiden?

 
Oppdatert informasjon:

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene?

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 12. juli

 

Flere nyheter

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 23. juni 2021.

Kommuneproposisjonen 2022 og Revidert Nasjonalbudsjett 2021

Rundskriv H-3/21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Slik jukser de kriminelle i bygg- og anleggsbransjen

En ny rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser hvordan 29 aktører innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og omegn utnytter utenlandske arbeidstakere og begår andre former for arbeidslivskriminalitet.

Skatteinfo nr. 5/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.