Styrelederen har ordet

Et nytt år – nye muligheter

Vi starter det nye året med Kontrollutvalgskonferansen – med stor «K»! En valgperiode er inne i sitt siste år. Kontrollutvalgene besitter mer erfaring enn ved periodens begynnelse – og mer kompetanse! Da kan det også være enda mer spennende og givende å delta på en slik konferanse.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
30.1–31.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 Gardermoen Løpende Go to gate
12.3–13.3 Arena for forvaltningsrevisjon 2019 Lillestrøm 7.2 Åpen
14.3–14.3 Møteplass for selskapskontroll 2019 Lillestrøm 7.2 Åpen

Vis alle »

Nettutgaven:

Kommunerevisoren nr. 1/2019

Nytt nummer av Kommunerevisoren er publisert.

 

Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring. Det første høringsutkastet til forskrifter etter ny kommunelov er dermed klart.

 
Årets kommunaløkonom 2018

Gratulerer Knut Erik!

Det er med stolthet vi kan melde at vår gode kollega, Knut Erik Lie, er tildelt prisen Årets kommunaløkonom 2018.

 
NKRF mener:

Tolgasaken - Tilbakemelding om regelforståelse

NKRF har svart Fylkesmannen i Hordaland om regelforståelse mv. i kjølvannet av Tolgasaken.

 

Ny veileder i selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll

Styret i NKRF har fastsatt en ny veileder i selskapskontroll. Veilederen, som er utarbeidet av selskapskontrollkomiteen, har vekt på eierskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjons­registeret (3536) er oppdatert ...

... med rapporter (72) fra Østfold, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark.

 

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

 

Flere nyheter

Protokoll fra NKRFs styremøte 10. desember 2018

Styret hadde møte 10. desember 2018 i Oslo.

Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen

93 prosent av foreldrene er fornøyde med barnehagen. Samtidig mener en del foreldre at maten og bemanningen kan bli bedre, viser Foreldreundersøkelsen i barnehagen.

Klage fra X kommune over bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om en kommunes rett til kompensasjon for merverdiavgiftskostnader som pådras ved opparbeidelse av gang- og sykkelvei, som ved ferdigstillelse, eller senere, skal overdras til en fylkeskommune.