NKRF fornyer seg

Velkommen til nye nettsider

I oktober flyttet NKRF inn i nye lokaler i Kommunenes Hus. I dag får vi nye «lokaler» på Internettet. Begge deler har mye å si for den daglige driften, men for medlemmene og andre er det nok de nye nettsidene som betyr mest. Vi gjennomfører en trinnvis omlegging og håper du er litt tålmodig med oss i overgangsfasen.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
15.1–16.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Lillestrøm Løpende Go to gate
17.1–17.1 Hvordan oppdage korrupsjon, svindel og misligheter – raskt og tidlig? Oslo 10.1 Åpen
30.1–31.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 Gardermoen 18.12 Åpen

Vis alle »

Årets kommunaløkonom 2018

Gratulerer Knut Erik!

Det er med stolthet vi kan melde at vår gode kollega, Knut Erik Lie, er tildelt prisen Årets kommunaløkonom 2018.

 
NKRF mener:

Tolgasaken - Tilbakemelding om regelforståelse

NKRF har svart Fylkesmannen i Hordaland om regelforståelse mv. i kjølvannet av Tolgasaken.

 

Lukking av kommunestyremøte – hjemmel for lukking og føring av møtebok

Sivilombudsmannen har behandlet en sak som gjelder en kommunes lukking av kommunestyremøtet ved behandlingen av tre saker.

 

Ny veileder i selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll

Styret i NKRF har fastsatt en ny veileder i selskapskontroll. Veilederen, som er utarbeidet av selskapskontrollkomiteen, har vekt på eierskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjons­registeret (3536) er oppdatert ...

... med rapporter (72) fra Østfold, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark.

 

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

 

Ny kommunelov, nye forskrifter og konsekvenser for god kommunal revisjonsskikk

NKRF starter arbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye loven med forskrifter.

 

Flere nyheter

En analyse av inndelingen av regional stat

Difi har undersøkt behovet for endringer i inndelingen til 11 statsetater med et regionalt apparat i lys av vedtaket om ny fylkesinndeling og ny struktur for fylkesmannen.

Skatteinfo nr. 8/2018

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Flora kommune vant Etikkprisen 2018

I Flora tar de med seg mottakerne av omsorgstjenestene inn i den etiske refleksjonen. Kommunen bruker også etisk refleksjon å finne alternativer til tradisjonell medisinsk behandling.

Nytt på nett | 2018/uke 48-49

Nyhetsbrev uke 48-49/2018.