Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

NKRF har avgitt høringsuttalelse til den nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2019 Hamar Løpende Go to gate

Vis alle »

Forvaltningsrevisjons­­registeret (3701) er oppdatert ...

... med rapporter (165) fra Oslo, Bærum, Romerike, Hedmark, Innlandet, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Midt-Norge, Troms og Finnmark.

 

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 11

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Kommunal regnskapsstandard nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

 
Leder:

Bedre rammer for kommunal egenkontroll – men synligheten må vi skape selv

Rammene rundt den kommunale egenkontrollen er i endring. Ny kommunelov ble vedtatt i 2018, og i skrivende stund er nye forskrifter på høring.

 

Tolgasaken og kontrollutvalget

Tolgasaken omhandler tre brødre som fikk vergemål mot sin vilje og var registrert som psykisk utviklingshemmede.

 

Kronikk: Tillitens grenser

I Norge nyter vi godt av et høyt tillitsnivå. Folk i Norge stoler i svært høy grad på hverandre – også når vi treffer nye og ukjente mennesker.

 

Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, som ledd i oppfølgingen av ny kommunelov, sendt på høring forslag til endringer av internkontrollbestemmelser i en rekke lover og forskrifter på ulike sektorer.

 

Ny kommunelov og forskrifter

NKRF tilbyr tre dagskurs om den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter i september. Sett av datoene i kalenderen allerede nå!

 

Flere nyheter

Kommunens praksis for journalføring av e-poster mv.

Sivilombudsmannen har av eget tiltak undersøkt Fjell kommunes praksis for journalføring av e-postkorrespondanse i en sak om dispensasjon fra kommunens arealplan.

Protokoll fra styremøte 10. mai 2019

Styret hadde møte 10. mai 2019 i Oslo.

eINFO 19/3 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon.

Kommuneproposisjonen 2020

Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.