Kontrollutvalgs­konferansen 2019 er vel i havn

Alt om den 15. Kontrollutvalgskonferansen. Rundt 650 deltakere fra hele landet var samlet på Gardermoen 30. - 31. januar 2019.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
12.3–13.3 Arena for forvaltningsrevisjon 2019 Lillestrøm Løpende Go to gate
14.3–14.3 Møteplass for selskapskontroll 2019 Lillestrøm Løpende Go to gate

Vis alle »

Intern kontroll — för förtroende, trygghet och utveckling

Svenske KS (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) med ny veileder om intern kontroll i kommunal virksomhet.

 

Tolga-rapporten overlevert til regjeringen

Fylkesmannen i Vestland, Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn har i dag lagt frem resultatene fra gjennomgangen av «Tolga-saken» for regjeringen.

 

Ny kontrollutvalgs- og revisjons­forskrift på høring

KMD har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring med frist 2. mai 2019.

 
NKRF mener:

Forvaltnings­revisjon utvikler lokal­demokratiet

Når forvaltningsrevisjonen ikke bare brukes til å påpeke feil og mangler, men også til å veilede, er den et viktig bidrag til kommunens utviklingsarbeid.

 

Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring. Det første høringsutkastet til forskrifter etter ny kommunelov er dermed klart.

 

Flere nyheter

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 13. februar 2019 i Oslo.

Nye barnehagenormer - hva er status?

Betydelig flere barnehager har forbedret bemanningen i barnehagene etter innføringen av bemanningsnormen høsten 2018. 75 prosent av barnehagene oppfyller kravet om maksimum 6 barn per ansatt, en økning fra 56 prosent i 2017.

Revidert KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser på høring

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har foretatt en gjennomgang av KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser, og sender forslag til revidert standard på høring. På bakgrunn av høringen vil foreningen vurdere om KRS nr. 11 skal gjøres om til endelig standard.

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 1. februar 2019 i Oslo.