Møt offentlig revisjon og kontroll på Arendalsuka

Tradisjonen tro deltar NKRF også i år på Arendalsuka. Nytt av året er at vi i tillegg til vårt eget arrangement onsdag 17. august, også skal samarbeide med Riksrevisjonen om et arrangement torsdag 18. august.

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
17.8–18.8 Møt offentlig revisjon og kontroll på Arendalsuka Arendal Løpende Åpen
4.9–6.9 Den 34. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen Esbo, Finland Løpende Go to gate
12.9–13.9 KOMØK'22 – Kommuneøkonomikonferansen 2022 Oslo Løpende Åpen
13.9–14.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2022 Bergen 10.8 Åpen
20.9–21.9 Finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner Digitalt 8.9 Nyhet!
17.10–18.10 Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2022 Kløfta 16.8 Åpen

Vis alle »

GKRS:

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 og i veiledningen til KRS nr. 4.

 

En strategi for framtida

LEDER | NKRF har lagt bak seg et årsmøte og en fagkonferanse. Det hadde bare gått sju måneder siden forrige årsmøte, og dermed var det naturlig å videreføre strategien som ble vedtatt i fjor.

 

Varsling i kommuner – særlig om varsling til kontrollutvalget

Varsling innebærer at en ansatt melder ifra om mulige kritikkverdige forhold i den virksomheten hvor vedkommende er ansatt. «Varslingsinstituttet» er en ekstraordinær informasjonskanal som kan slå inn når de ordinære systemene for ledelse og kontroll svikter.

 

Undersøkelser av økonomisk internkontroll i Tana kommune

Tana kommune har over en lengre periode vært utsatt for økonomisk kriminalitet begått av en av kommunens egne ansatte. Omfanget av den økonomiske utroskapen, sett i sammenheng med kommunens størrelse, tilsier at det økonomiske tapet for kommunen og dens innbyggere er betydelig.

 
Kronikk:

Hvor trykker skoen? Om risiko for korrupsjon i kommunene

KRONIKK | «Økokrim mener det er mellom 60-90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal sektor», skriver Kommunal Rapport. Hvordan opplever kommunene selv at bildet ser ut, og hva gjør de for å forebygge korrupsjon og uetisk atferd?

 
NKRF:

Forvaltningsrevisjons­registeret (4497) er oppdatert ...

... med rapporter (67) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Innlandet, Bergen, Nordland, Troms og Finnmark.

 
Revisorforeningen:

Oversettelsen av de nye standardene for kvalitetsstyring er vedtatt

Revisorforeningen har nå vedtatt oversettelsen av de nye internasjonale standardene for kvalitetsstyring, ISQM 1 og ISQM 2.

 
Skatteetaten:

Spørsmål om interkommunalt selskap har fradragsrett for konsernbidrag

Skatteetaten med bindende forhåndsuttalelse om interkommunalt selskap (IKS) har fradragsrett for konsernbidrag.

 
KDD:

Høring – endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt forslag til noen mindre endringer i kommuneloven på høring. Høringsfrist: 14. oktober 2022.

 
NFD:

Foreslår at kommuner kan oppheve boligstiftelser

Regjeringen foreslår endringer i stiftelsesloven slik at kommunene skal få mulighet til å oppheve boligstiftelser, de har opprettet.

 
KDD:

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2023

Rundskriv H-3/22 fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

 
IIA Norge:

Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Den nye modellen for virksomhetsstyring fra IIA Norge er ment som et verktøy og hjelpemiddel for å kartlegge hvilket modenhetsnivå man ligger på i styringen av virksomheten.

 
Gratulerer!

Artikkelprisen 2021

Anne Jorunn Vatne er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2021.

 
KDD:

Høring – endringer i IKS-loven og ny budsjett- og regnskapsforskrift for IKS

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper på høring. Høringsfrist: 23. september.

 

KOMØK'22 – 8 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning. Neste Fredinar: 21. oktober.

 

Flere nyheter

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

Skatteinfo nr. 5/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

NKRFs årsmøte 2022 – stø kurs

Det faktum at det kun var sju måneder siden forrige årsmøte, preget sakslista og gjennomføringen av årsmøtet i Ålesund.

Protokoll fra styremøte 18. mai 2022

Styret hadde møte 18. mai 2022 i Oslo.