NKRF 75 år | Digitalt bokbad – i opptak

Vi feiret NKRFs 75 år på vakt for fellesskapets verdier 27. oktober 2020 med digitalt bokbad. Se opptak av sendingen.

 

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene? Oppdatert informasjon

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 23. oktober

 

Finanskomiteens innstilling til ny revisorlov klar

Stortingets finanskomite avga 20. oktober sin innstilling til forslaget til ny revisorlov. Loven skal etter planen behandles av Stortinget 5. november og forventes satt i kraft fra 1. januar 2021.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
2.11 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
2.11 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
3.11–4.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Digitalt Løpende Siste opprop
5.11 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon | Nytt kurs desember/januar Digitalt Løpende Fullbooket
11.11–12.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Digitalt Løpende Go to gate
12.11–13.11 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2020 Digitalt Løpende Go to gate
16.11–19.11 FagUke for regnskapsrevisorer 2020 Digitalt 29.10 Go to gate
24.11–25.11 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Digitalt 5.11 Åpen
26.11–26.11 Revisjon av etterlevelsen av personvernforordningen (GDPR) Digitalt 5.11 Åpen
1.12–1.12 Slik takler du mediene | Nytt tidspunkt! Digitalt 19.11 Åpen
14.12 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon Digitalt 12.11 Åpen
12.1–13.1 NKRFs Lederkonferanse 2021 Lillestrøm 10.12
10.2–10.2 Forvaltningsrevisjon – mer enn bare regeletterlevelse! Digitalt 7.1 Åpen

Vis alle »

NKRFs årsmøte 2020 - historisk i jubileumsåret

Mandag 26. oktober 2020 ble NKRFs årsmøte for første gang avviklet digitalt. Og det dagen før forbundet rundet 75 år!

 

NKRFs hederstegn i sølv med diplom gikk til ...

Kirsti Torbjørnson er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom. Gratulerer!

 

Artikkelprisen 2019

Sébastien M. Hille er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2019.

 

Prop. 3 L (2020–2021) Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven

Regjeringen har fremmet lovproposisjon med forslag til to midlertidige lovbestemmelser, som gir unntak fra kommuneloven og IKS-loven.

 

Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

KMD mener at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.

 

Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021

Det nye regelverket om internkontroll i kommunene skal erstatte internkontrollreglene i en rekke sektorlover.

 

Revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og ny RSK 002 Standard for eierskapskontroll, er vedtatt

Begge standarder ble behandlet og vedtatt av NKRFs styre i møte 12. august, og de trer i kraft med virkning for prosjekter der oppstartbrevet er sendt etter 30. september 2020.

 

Ting tar tid – refleksjoner i jubileumsåret

LEDER | En sommer gir rom for refleksjoner. Og jeg har blant annet tenkt at ting tar tid.

 

Risikoen for at kommuner utsettes for svindel

Sammen med Inyett AS utførte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS en undersøkelse med bistand fra Opinion i mai 2020. Undersøkelsen gjaldt risikoen for misligheter, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner her i landet.

 

Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll

God kontroll er en viktig del av styringen og egenkontrollen for enhver virksomhet. For kommuner og fylkeskommuner er internkontroll gjerne omtalt som den administrative delen av egenkontrollen.

 

Intern høring - et rådslag om strategi (+)

Styret har siden høsten 2019 jobbet med NKRFs strategi, og inviterer nå til intern høring med frist 15. januar 2021.

 

Flere nyheter

Gebyr for ulovlige direkte anskaffelser

KOFA har ilagt Hå kommune gebyr på 146 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av grusmasser og Ålesund kommunale eiendom KF et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brakkemoduler.

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 26. august 2020.

NKRFs årsmøte 26. oktober 2020 (+)

Sakspapirer m.m. til digitalt årsmøte mandag 26. oktober 2020 kl. 14.00 på Zoom.

Regjeringen setter ned utvalg som skal se på generalistkommunesystemet

Det norske kommunesystemet er basert på generalistkommuneprinsippet, som innebærer at alle kommuner har de samme oppgavene uavhengig av størrelsen på, og antall innbyggere i, kommunen.