Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene? Oppdatert informasjon

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 23. september

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
14.10–14.10 Slik takler du mediene | Nytt tidspunkt! Digitalt 7.10 Åpen
15.10 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
15.10 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
20.10–20.10 Offentleglova Digitalt Løpende Go to gate
22.10 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon | Nytt kurs vurderes Digitalt Løpende Fullbooket
3.11–4.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 6.10 Åpen
11.11–12.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Lillestrøm 8.10 Åpen
12.11–13.11 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2020 Lillestrøm 7.10 Åpen
17.11–18.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2020 Gardermoen 15.10
24.11–25.11 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Lillestrøm 21.10 Åpen
26.11–26.11 Revisjon av etterlevelsen av personvernforordningen (GDPR) Digitalt 5.11 Åpen

Vis alle »

Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021

Det nye regelverket om internkontroll i kommunene skal erstatte internkontrollreglene i en rekke sektorlover.

 

HØRING – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for en fleksibel møteavvikling i folkevalgte organer og interkommunale selskaper.

 

Revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og ny RSK 002 Standard for eierskapskontroll, er vedtatt

Begge standarder ble behandlet og vedtatt av NKRFs styre i møte 12. august, og de trer i kraft med virkning for prosjekter der oppstartbrevet er sendt etter 30. september 2020.

 

Ting tar tid – refleksjoner i jubileumsåret

LEDER | En sommer gir rom for refleksjoner. Og jeg har blant annet tenkt at ting tar tid.

 

Risikoen for at kommuner utsettes for svindel

Sammen med Inyett AS utførte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS en undersøkelse med bistand fra Opinion i mai 2020. Undersøkelsen gjaldt risikoen for misligheter, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner her i landet.

 

Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll

God kontroll er en viktig del av styringen og egenkontrollen for enhver virksomhet. For kommuner og fylkeskommuner er internkontroll gjerne omtalt som den administrative delen av egenkontrollen.

 

Etiske utfordringer i koronaens tid

KRONIKK | I Kommunelovens formålsparagraf finnes et viktig stikkord: tillitsskapende. Dette er rettesnoren for forvaltningen, og tillit er kjernen i tenkingen og veiledningen omkring de etiske utfordringene.

 

Enkeltrepresentanter i et folkevalgt organ kan delta digitalt i et ellers fysisk møte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avklart at enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk møte.

 

Høy grad av tillit til kommunen

Målinger fra koronamonitoren viser at sju av ti har tillit til informasjon som kommer fra egen kommune. Tillitsnivået har holdt seg på et stabilt høyt nivå gjennom hele koronaperioden.

 

Dilemmasamling for refleksjon om etikk og antikorrupsjon

KS og Transparency International Norge med dilemmasamling for refleksjoner om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner.

 

Flere nyheter

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 16. september 2020 i Lillestrøm.

Læringsmiljøet betyr mye for resultatene til elevene

Hva kjennetegner de skolene og kommunene som bidrar mest til å løfte elevene faglig?

Skatteinfo nr. 9/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Forvaltningsrevisjons­registeret (4062) er oppdatert ...

... med rapporter (54) fra Oslo, Agder, Nordland, Troms og Finnmark og Longyearbyen.