NKRF forside

NKRF mener:

Tillit og samhandling – til beste for våre felles verdier

LEDER | Det første halvåret i 2024 er tilbakelagt. For NKRFs del ble det avsluttet med årsmøte og fagkonferanse i Kristiansand. Kunstig intelligens og bærekraft var tema som gikk igjen – som så mange andre steder.

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
14.8–14.8 Arendalsuka | Tillit, tilfredshet og demokratiets tilstand Arendal 14.8 Åpen
14.8–14.8 Arendalsuka | Kommunene som menneskerettighetenes førstelinje Arendal 14.8 Åpen
1.9–3.9 Den 35. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen Bergen, Norge 26.7 Åpen
10.9–11.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2024 Sola 7.8 Åpen
18.9–18.9 Webinar om selvkost Digitalt 17.9 Nyhet!
19.9–20.9 Intro for nyansatte Digitalt 5.9 Nyhet!
27.9–27.9 Praktisk bruk av KI-verktøy i forvaltningsrevisjon Digitalt 11.9 Nyhet!
22.10–30.10 Klientens bruk av IT, risikohåndtering og test av intern kontroll Gardermoen 19.9 Åpen

Vis alle »

Klimakrisen, klimarisiko og innrammingen av norsk klimapolitikk

De siste årene har klimadebatten endret karakter. Begrep som «klimakrise», «urgency» og fraser som «code red for humanity» er nå dagligtale. Debatten favner alt fra små enkeltaktører i sivilsamfunnet via statlige aktører til store internasjonale organisasjoner.

 
Kronikk:

Tillit er det mest verdifulle vi har

KRONIKK | Vi nordmenn er stolte av vår høye score på tillitsbarometeret. Med god grunn. Vi har høy tillit til både myndighetspersoner og beslutningstakere. Og til systemet. Vi er heldige, for uten tillit til hverandre eller til de som styrer, blir samfunnet vårt sårbart. Vi har alle et ansvar for å verne om den tilliten.

 
BFD:

Endringer i gravplass­regelverket - periodisering av festeinntekter

Barne- og familiedepartementet har publisert et rundskriv hvor de redegjør for flere endringer i gravplassregelverket.

 
Kommunesektorens etikkutvalg:

Dagfinn Høybråten er ny leder i etikkutvalget

KS' hovedstyre har valgt nytt etikkutvalg for kommunesektoren. Utvalget skal ha en uavhengig og rådgivende rolle for kommuner og fylkeskommuner. Daglig leder Rune Tokle i NKRF er valgt som nytt medlem.

 
Møt oss på Arendalsuka!

NKRF med to arrangementer på Arendalsuka 2024

Vi inviterer til to arrangementer - Tillit, tilfredshet og demokratiets tilstand 14. august kl. 12.00 og Kommunene som menneskerettighetenes førstelinje 14. august kl. 16.00. Vel møtt i Arendal!

 
GKRS:

Notat – Opphevelse av kommunale boligstiftelser

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt notatet “Opphevelse av kommunale boligstiftelser”.

 
KS:

Oppdatert KS-veileder om varsling

KS har utarbeidet en ny veileder om varslingsreglene i arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Veilederen bygger også på KS' erfaringer gjennom rådgivning og oppdrag for kommuner og fylkeskommuner.

 
KDD:

Selvkost – gebyrgrunnlag og adgangen til å fremføre underskudd utover fem år

Kommunal- og distriktsdepartementet har i en fersk uttalelse til Norsk Vann og Hjartdal kommune vurdert flere problemstillinger knyttet til selvkostregelverket.

 
Brønnøysundregistrene:

Endelig kan IKS og KF bruke Samordnet registermelding

Fra 16. juni 2024 kan Brønnøysundregistrene endelig tilby elektroniske tjenester for flere nye organisasjonsformer, herunder IKSer og KFer.

 
Datatilsynet:

Personvernundersøkelsen 2024 - tall og trender

Den norske befolkningen kan mer om personvern enn tidligere. Samtidig opplever mange at sporingen på nettet er uoversiktlig, og at det er ubehagelig med alle opplysningene om dem som ligger der ute.

 
KOFA:

Gebyr til Dønna for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Dønna kommune et gebyr på 166 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester.

 
NKRF:

NKRFs årsmøte 2024 – stø kurs

Gjennomføringen av årsmøtet i Kristiansand forløp rolig og uten diskusjoner. Alle vedtak og valg var enstemmige.

 
Gratulerer!

Artikkelprisen 2023

Lars Normann Mikkelsen er tildelt kontroll & revisjons artikkelpris for 2023.

 
Gratulerer!

NKRFs hederstegn med diplom gikk til ...

Inger Anne Ankersen og Morten Alm Birkelid er tildelt NKRFs hederstegn i gull med diplom. Og Mona Moengen, Lene Rugland og Tor Arne Stubbe er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom. Gratulerer!

 
KDD:

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2025

Rundskriv H-1/24 fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

 
KDD:

Foreslår lovendringer for å styrke det kommunale selvstyret

Regjeringen forslår å lov- eller forskriftsfeste oppgaver som allerede ligger til kommuner og fylkeskommuner, men som i dag blir delegert fra statsforvaltningen gjennom rundskriv og delegeringsvedtak.

 
Revisorforeningen:

Praktisk eksamen for revisor

Revisorforeningen avholder praktisk eksamen for revisor torsdag 7. november 2024. Påmeldingsfristen er mandag 9. september.

 

Flere nyheter

Kommuneproposisjonen 2025 og Revidert nasjonalbudsjett 2024

Kommunal- og distriktsdepartementets rundskriv H-2/24 orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2025 (Prop. 102 S (2023-2024)), jf. Innstilling 440 S (2023-2024).

Protokoll fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 7. juni 2024.

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 31. mai 2024 på Teams.