Tillitsreform i offentlig sektor får også konsekvenser for kontroll og revisjon

LEDER | Vi har lagt bak oss ei uke på «Demokratiets dansegulv». NKRF har vært aktivt til stede på Arendalsuka – også i år.

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
13.10–13.10 Praktisk kurs i ledelse og varsling Oslo Løpende Nyhet!
17.10–18.10 Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2022 Kløfta Løpende Go to gate
21.10–18.11 KOMØK'22 – 8 digitale Fredinarer gjennom året Digitalt Løpende Åpen
2.11–3.11 NKRFs Lederkonferanse 2022 Trondheim 29.9 Åpen
16.11–17.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2022 Gardermoen 29.9 Åpen
22.11–23.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 25.10 Åpen

Vis alle »

NRS:

Revitalisering av bokførings­standardstyret

Styret i Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har vedtatt å nedsette et nytt bokføringsstandardstyre med sikte på at det eksisterer et oppdateringsbehov for bokføringsstandardene og -uttalelsene. NKRF er bedt om innspill til kandidater.

 
KDD:

Endring av årsbudsjettet – forholdet til økonomisk oversikt etter art – drift

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har uttalt seg om plikten etter koml. § 14-5 andre og tredje ledd til å endre årsbudsjettet, også omfatter en plikt til å endre oppstillingen økonomisk oversikt etter art – drift.

 
NKRF mener:

Høringssvar til endringer i IKS-loven og ny økonomiforskrift

NKRF er positiv til åpenhet i virksomheten til de interkommunale selskapene, men støtter ikke forslaget om åpne styremøter.

 
Åpenhetsbarometeret 2022:

Slik er åpenheten i kommunene

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har igjen gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinnere er Rindal og Ørland.

 
KS FoU:

Utredning om åpenhets­register i kommunene

På oppdrag fra KS har Advokatfirmaet Lund & Co DA utredet for hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

 
NKRF:

Forvaltningsrevisjons­registeret (4592) er oppdatert ...

... med rapporter (95) fra Romerike, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal og Midt-Norge.

 
NHO:

NHOs kommune-NM: Gjeninnhentingen etter korona gir framgang i 278 av 356 kommuner

Sola rangerer på topp i årets Kommune-NM, deretter følger Oslo og Bærum.

 
Skatteetaten:

Omtvistede inngående fakturaer skal bokføres

Det er ikke i strid med det grunnleggende bokføringsprinsippet om realitet å bokføre et salgsdokument med virkning for merverdiavgiften, selv om kjøper er uenig i størrelsen på det kravet som fremsettes.

 

Håndtering av varslingssaker mot ledere og folkevalgte

Spørsmålet om hvem som skal undersøke sjefen, har vært en relevant problemstilling i flere varslingssaker de siste årene.

 

Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid med å føre kontroll med den kommunale forvaltningen.

 
Kronikk:

– Like straffbart selv om vinduet står åpent

KRONIKK | Rettssaker om korrupsjon i kommuner preget nyhetsbildet våren og forsommeren 2022. Trekker de øvrige kommunene lærdommer av sakene eller regner de med at slike forhold ikke oppstår hos dem?

 
KDD:

Høring – endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt forslag til noen mindre endringer i kommuneloven på høring. Høringsfrist: 14. oktober 2022.

 

KOMØK'22 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning. Neste Fredinar: 21. oktober.

 

Flere nyheter

Protokoll fra styremøte 29. august 2022

Styret hadde møte 29. august 2022 i Oslo.

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 12. september 2022.

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 22. august 2022.

eINFO 22/1 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021.