NKRF forside

NKRF mener:

Krigens påvirkning på kommunene

LEDER | Russlands krig mot Ukraina er nå inne i sitt tredje år. Samtidig er det krig i Gaza, noe som i sin tur fører til en meget spent situasjon i Midtøsten. Hvordan påvirker dette norske kommuner – og i sin tur kontroll og revisjon i kommunene?

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
14.8–14.8 Arendalsuka | Tillit, tilfredshet og demokratiets tilstand Arendal 14.8 Åpen
14.8–14.8 Arendalsuka | Kommunene som menneskerettighetenes førstelinje Arendal 14.8 Åpen
1.9–3.9 Den 35. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen Bergen, Norge 26.7 Åpen
10.9–11.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2024 Sola 7.8
19.9–20.9 Intro for nyansatte Digitalt 5.9 Nyhet!
27.9–27.9 Praktisk bruk av KI-verktøy i forvaltningsrevisjon Digitalt 11.9 Nyhet!

Vis alle »

Gratulerer!

Artikkelprisen 2023

Lars Normann Mikkelsen er tildelt kontroll & revisjons artikkelpris for 2023.

 
Gratulerer!

NKRFs hederstegn med diplom gikk til ...

Inger Anne Ankersen og Morten Alm Birkelid er tildelt NKRFs hederstegn i gull med diplom. Og Mona Moengen, Lene Rugland og Tor Arne Stubbe er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom. Gratulerer!

 
KDD:

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2025

Rundskriv H-1/24 fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

 
KDD:

Foreslår lovendringer for å styrke det kommunale selvstyret

Regjeringen forslår å lov- eller forskriftsfeste oppgaver som allerede ligger til kommuner og fylkeskommuner, men som i dag blir delegert fra statsforvaltningen gjennom rundskriv og delegeringsvedtak.

 
KS:

Anbefalte tiltak fra KS’ Fagråd for informasjonssikkerhet og personvern

KS’ Fagråd for informasjonssikkerhet og personvern har utarbeidet anbefalte tiltak for kommunal sektor for oppfølging av Datatilsynets rapport etter fjorårets kommunetilsyn.

 
DFØ:

Anskaffelsesundersøkelsen 2024

Resultatene fra DFØs undersøkelse gir et kunnskapsgrunnlag om modenhet i anskaffelser i offentlig sektor, og blir brukt i utviklings- og forbedringsarbeid på fagområdet.

 
DSB:

Kommunene jobber godt med beredskap

Til tross for krevende år med håndtering av pandemi, alvorlige naturhendelser og knappe ressurser viser DSBs Kommuneundersøkelse 2024 at kommunene jobber godt med beredskap.

 
KS:

Status Kommune 2024: Der folk bor

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre?

 
NOU 2024: 9:

Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget foreslår i sin andre delutredning at sikkerhet og beredskap skal ivaretas i offentlige anskaffelser. Utvalget foreslår også hvordan lokale aktører kan delta i konkurransen om offentlige kontrakter.

 
Deloitte:

Lavere terskel for å varsle med ny Høyesterettsdom

Arbeidsgivere må være klar over hva som er varsel og ikke. Det kan ha stor betydning for om varslingssaker blir håndtert riktig og innebære betydelig risiko og kostnader dersom det glipper.

 
Revisorforeningen:

Praktisk eksamen for revisor

Revisorforeningen avholder praktisk eksamen for revisor torsdag 7. november 2024. Påmeldingsfristen er mandag 9. september.

 
Samfunnsbedriftene:

Eierstyringsundersøkelsen 2024: Stort behov for opplæring i eierstyring

Bare 1 av 4 kommunalt eide bedrifter har hatt opplæring i eierstyring. Ifølge Samfunnsbedriftene er det et stort potensial for bedre samhandling mellom bedriften og eierne.

 
NKRF:

Ny veileder fra NKRF

Styret i NKRF har fastsatt «Veileder for kontrollutvalgets behandling og oppfølging av nummererte brev fra regnskapsrevisor».

 

Hvordan kan kommunen sikre seg mot cyberangrep?

Hvem av oss kommer til å bli angrepet av hackere i morgen? Eller – hvem av oss er allerede under angrep? Hvis du tror at dette ikke kan ramme din kommune, bør du lese dette intervjuet med forskningssjef Maria Bartnes ved SINTEF Digital.

 

Tillitsreformer – erfaringer fra Skandinavia

Tillitsreformene skal oppnå avbyråkratisering, effektivisering og fornying og skal skje gjennom desentralisering, myndiggjøring, resultatorientering og samarbeid.

 
Kronikk:

Riksrevisjonen i endring

KRONIKK | Riksrevisjonen er inne i en spennende tid. Vi venter på ny lov, diskuterer hvilken strategisk retning vi skal gå, og jobber målrettet med et eget kvalitetsprogram. Vi er i endring for å møte fremtidens behov.

 
KS:

Digital robusthet i kommunal sektor

KS har utarbeidet en rapport for å analysere kommunenes robusthet og evne til å forebygge, oppdage og håndtere dataangrep.

 
KS:

KI på dagsorden i kommunesektoren

På oppdrag fra KS har Sopra Steria kartlagt muligheter og barrierer kunstig intelligens (KI) kan gi kommunesektoren. Rapporten ble i forrige uke presentert på KS-konferansen eKommune 2024.

 
KS:

Utfordringer knyttet til digitalisering i kommunesektoren

KS har utredet hvordan utfordringene knyttet til digitaliseringen av kommunal sektor best kan håndteres framover. Utredningen har tydeliggjort hvilke oppgaver som bør håndteres på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

 
NFD:

Lover digital skjemaløsning for IKS

Interkommunale selskaper (IKS) nå ser ut til å slippe papirskjemaer til Brønnøysundregistrene.

 

Flere nyheter

Skatteinfo nr. 3/2024

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 6. mai 2024 på Teams.

NKRFs årsmøte 11. juni 2024 (+)

Sakspapirer m.m. til årsmøte tirsdag 11. juni 2024 kl. 16.00 på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand.

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 2. mai 2024 på Teams.