Telemarksforsking:

Digitale møter i folkevalgte organer – erfaringer og anbefalinger

Telemarksforsking har på oppdrag fra KS gjennomført en utredning om digitale møter i folkevalgte organer.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Vis alle »

JBD:

Utredning: Foretaksstraff og korrupsjon

Foreslår mer effektive regler mot korrupsjon etter evaluering av reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

 
Ny rapport:

Sluttrapport fra prosjektet «Samordning i forhold til risiko‐ og vesentlighets­vurderinger» i Agder

Prosjektet har hatt en praktisk tilnærming, hvor formålet har vært å sikre en bedre dialog og koordinering med Statsforvalteren om gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og tilsyn.

 
Lovendringer:

Interkommunale selskaper kan nå ha digitale møter og benytte elektronisk signatur

Lovendringer gir interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere protokoller elektronisk på permanent basis fra 1. juni. Varigheten av det midlertidige unntaket om lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner forlenges til 1. desember.

 
GKRS:

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk | GKRS

Styret har oppdatert veilederen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, opphevet notatet Utdeling fra aksjeselskaper og innarbeidet notatet Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon som vedlegg til KRS nr. 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil.

 
Regjeringen:

Foreslår sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om "konkurranse på like vilkår"

Regjeringen vil løse saken om konkurranse på like vilkår med sektorvise tiltak fremfor generelle tiltak som kan slå uhensiktsmessig ut.

 

Kommunal revisjon og kontroll tar større plass i samfunnet

LEDER | I denne utgaven kan vi lese om statsautorisert revisor Therese S. Bjørkeland. Hun har sin revisorpraksis fra Rogaland Revisjon IKS.

 

Kunne dette skjedd hos oss?

Hvordan kan vi bruke myndighetenes retningslinjer og råd for å komme i forkjøpet av IT-angrep?

 

Ny revisorlov likestiller offentlig og privat praksis

NKRF har endelig lykkes i sin langvarige og utrettelige kamp for likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon.

 
Kronikk:

Antikorrupsjon på prøve i krisetid

KRONIKK | Kommunene har vært førstelinjen i kampen mot pandemien. Behovet for handlekraft og unntaksregler har vært stort.

 
Kommune-CSIRT:

Digitalt situasjonsbilde for første kvartal 2021

Kommune-CSIRT presenterer situasjonsbildet for kommunal sektor og har som ambisjon å dele et komprimert bilde av trusler, hendelser og sårbarheter i sektoren.

 
NKRF mener:

Vi skal evaluere og lære – også i krise

NKRF mener | Nå bør kontrollutvalgene kjenne sin besøkelsestid og stille spørsmålet: Hvordan gjorde vi det i vår kommune under pandemien?

 
Digdir, DFØ og NSM:

Ny veileder gir råd om helhetlig styring av informasjonssikkerhet

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) lanserer en felles veileder som skal hjelpe virksomheter å lykkes med helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet.

 
Intern høring (+):

Strukturgruppas høringsforslag

Styret inviterer til intern høring med frist 15. juni 2021.

 
NorSIS:

Minst 9000 dokumenter og store e-postmengder stjålet i Østre Toten

Østre Toten kommune advarer nå alle innbyggere i kommunen over 16 år om at all kontakt de som innbyggere har hatt med kommunen, kan ha kommet på avveier.

 

KOMØK'21 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.
MERK: Neste tilbud er 3. september | Fredinar - Hva er egentlig behovet for pleie og omsorgstjenester i fremtiden?

 
Oppdatert informasjon:

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene?

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 7. juni

 

Flere nyheter

eINFO 21/2 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon.

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2022

Rundskriv H-2/21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 20. mai 2021.

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 18. mai 2021.