KMD:

Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
26.10–27.10 NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til 2021 Fornebu Løpende Siste opprop
5.11–5.11 KOMØK'21 – Kommuneøkonomikonferansen 2021 | 9 ulike tilbud gjennom året! Digitalt Løpende Go to gate
8.11–8.11 Kommunedirektørens internkontroll — Ledelse og virksomhetsstyring Digitalt 21.10 Nyhet!

Vis alle »

Datatilsynet:

Varsel om gebyr til Østre Toten

Datatilsynet har varslet Østre Toten kommune om et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner på grunn av mangler ved personopplysningssikkerheten og tilhørende internkontroll.

 
NKRF:

NKRFs årsmøte 25. oktober 2021 (+)

Sakspapirer m.m. til årsmøte mandag 25. oktober 2021 kl. 13.00 på Scandic Fornebu.

 
NUES:

Ny anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse.

 
KMD:

Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften på høring

Forslagene inneholder i hovedsak nye krav til noteopplysninger i kommuneregnskapet og justeringer i reglene for årsavslutningen, samt enkelte andre forslag.

 
KD:

Forslag til ny arkivlov på høring

Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende arkivlov fra 1992. Høringsnotatet bygger på utredningen til Arkivlovutvalget, NOU 2019:9 Frå kalveskinn til datasjø. Høringsfrist: 14. januar 2022.

 
GKRS:

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk | GKRS

Styret i GKRS har oppdatert Rammeverk for kommuneregnskapet og fastsatt nytt notat om Regnskapsføring av videreutlån. I tillegg har foreningen besvart en henvendelse fra Norsk Vann om skille mellom vedlikehold og påkostning ledningsfornyelse i kommunal regnskapsstandard nr. 4.

 
Åpenhetsbarometeret 2021:

Slik er åpenheten i kommunene

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinnere er Grimstad i Agder og Modalen i Vestland.

 
KS FoU:

Handlingsrom og bredere virkemiddelbruk viktig for nyttige tilsyn

Ny rapport viser at det viktigste for nyttige tilsyn er statsforvalterens handlingsrom og læringsaktiviteter i tilknytning til eller i stedet for, tilsynet.

 

I demokratiets tjeneste

LEDER | 13. september i år er det stortingsvalg. Valg er også en del av fellesskapets verdier. Norges Kommunerevisorforbund har lenge sagt at vi er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati – ved at våre medlemmer bidrar til gjennomgang av hvordan fellesskapets verdier er brukt, og at de reviderer årsregnskapene.

 

Samordning og koordinering i praksis i forhold til risiko‐ og vesentlighetsvurderinger i Agder

Prosjektet har sitt utspring fra et mangeårig samarbeid gjennom Statsforvalterens tilsynsforum og kom i gang etter at aktørene lenge har hatt et sterkt ønske om å få til en bedre samordning og erfaringsutveksling i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurderinger (tidligere overordnet analyse).

 

Et løft for digital sikkerhet i kommunesektoren

Etter årevis med utredninger og kartlegginger av cybersikkerheten i kommunal sektor og muligheten for et kommunalt, sektorvist responsmiljø (SRM/CERT), vedtok Gjøvik og Lillehammer kommuner i 2019 å opprette en nasjonal kommune-CERT (Computer Emergency Response Team).

 

KOMØK'21 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.
MERK: Neste tilbud er 5. november | Fredinar - Hjelp, vi skal lage klimabudsjett!

 
Oppdatert informasjon:

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene?

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 1. september

 

Flere nyheter

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 13. oktober 2021.

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 24. september 2021.

Referat fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 13. og 29. september 2021 på Teams.

Protokoll fra styremøte 20. september 2021

Styret hadde hybridmøte 20. september 2021 i Oslo og på Teams.