1  |  2  |  3  |  4

11.10.2019

Informasjon 2019/04 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om revisors oppgaver og plikter etter hvitvaskingsloven.

11.10.2019

Bruk av vann- og avløpsgebyret til å finansiere overvann og vann til brannslokking

Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.

10.10.2019

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 8. oktober 2019 på Skype.

09.10.2019

Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren?

KS har gjennomgått de viktigste følgene av statsbudsjettet 2020 for kommunene og fylkeskommunene.

08.10.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 3. oktober 2019 på Skype.

02.10.2019

eINFO 19/6 - Tolkningsuttalelser om valgbarhet i ny kommunelov

Store deler av den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter trer i kraft fra det konstituerende møtet i de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene. Allerede har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avgitt to tolkningsuttalelser om valgbarhet i den nye loven. eINFOen gir en nærmere redegjørelse for disse.

30.09.2019

Skatteinfo nr. 6/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

27.09.2019

Ny kommunelov - de kommunale regnskaps­standardene oppdateres

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapskikk (GKRS) har, som følge av tilpasning til ny lov med forskrifter, oppdatert KRS nr. 1, 2, 3 og 4.

27.09.2019

«Norge i tall» - et søkbart digitalt kommunekart

Nytt verktøy fra KS med en mengde tall om Norges kommuner og fylkeskommuner.

27.09.2019

Protokoll fra styremøte 23. september 2019

Styret hadde møte 23. september 2019 i Oslo.

24.09.2019

Evalueringsprisen 2019 gikk til Kommunerevisjonen i Oslo

Norsk evalueringsforening har tildelt Evalueringsprisen 2019 til Kommunerevisjonen i Oslo. Vi gratulerer - vel fortjent!

24.09.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 17. september 2019 på Skype.

24.09.2019

Reaksjoner overfor revisorer som har misligholdt sine plikter

SKD-meldingen gir retningslinjer for oversendelse av opplysninger til Finanstilsynet.

23.09.2019

KRS nr. 8 Leieavtaler – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 8 Leieavtaler som endelig standard.

23.09.2019

Ny kommunelov trer snart i kraft

Når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres i høst, skal de forholde seg til en helt ny kommunelov.

06.09.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 5. september 2019 på Skype.

05.09.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

04.09.2019

Rapport om effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017

Senter for økonomisk forskning (SØF) har ferdigstilt rapport om beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.

04.09.2019

Protokoll fra styremøte 28. august 2019

Styret hadde møte 28. august 2019 i Oslo.

02.09.2019

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte i Oslo 3. juni 2019


1  |  2  |  3  |  4