1  |  2  |  3  |  4

26.07.2021

Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom

Kommunene investerte for nesten 80 mrd. kroner i 2020, og bidro til at korrigert netto lånegjeld økte med 37 mrd. kroner. Gjelden viser ifølge KS en økning med hele 5 prosentpoeng fra 2019.

26.07.2021

Gebyr til Bodø for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Bodø kommune et gebyr på 11 599 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse.

12.07.2021

Vedlikeholdstilskuddet 2020 – sluttrapporteringen og videre bruk av tilskuddet

Ubenyttet tilskudd vil ikke bli krevd tilbakebetalt, men kan benyttes i 2021.

12.07.2021

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 23. juni 2021.

02.07.2021

Hvordan unngå svindel og bedrageri

Veileder fra Politiet, Telenor og DNB med gode råd og tips for hvordan unngå svindel og bedrageri mot din virksomhet.

01.07.2021

NKRF på Arendalsuka 2021

Under årets Arendalsuke treffer du oss på stand i Gågata sammen med noen av bedriftsmedlemmene på Sørlandet. Onsdag 18. august inviterer vi til eget arrangement – Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? Vel møtt!

01.07.2021

Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling

KRONIKK | Kontrollutvalgene kan være viktige i varslingssaker – ikke fordi de skal behandle dem, men fordi de kan bidra til riktig behandling.

01.07.2021

Hvordan går man frem for å sikre en virksomhet som driver med alt?

Det finnes drøyt 200 000 virksomheter med ansatte i Norge. 356 av dem er ganske spesielle. De driver barnehager, sykehjem og alt imellom. Primærhelsetjeneste, vaksinasjon, skjenkebevilling, park og idrett. Omfattende bygningsdrift og kritisk infrastruktur.

01.07.2021

Praktisk bruk av grunnleggende revisjonsmetodikk

Formålet med denne artikkelen er å sette grunnleggende metodikk for planlegging av revisjonsoppdrag, inn i en praktisk sammenheng.

01.07.2021

Mot lysere tider?

LEDER | Gjenåpningen er i gang – over hele landet, selv om tempoet og fasene er noe ulike fra kommune til kommune. Forhåpentligvis er vi i ferd med å legge «unntakstilstanden» bak oss.

30.06.2021

Avdrag på videreutlån (startlån)

Det ikke er i strid med kommuneloven at en långiver stiller som vilkår for sine utlån at mottatte avdrag skal benyttes til avdrag på disse utlånene, konkluderer KMD med i en uttalelse.

28.06.2021

KS med podkastserie om internkontroll

"Orden i eget hus" er tittelen på en podkastserie fra KS på tre episoder om internkontroll i kommunene.

28.06.2021

Kommuneproposisjonen 2022 og Revidert Nasjonalbudsjett 2021

Rundskriv H-3/21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

28.06.2021

Oppdaterte retningslinjer og skjemaer for kvalitets­kontrollen

Kvalitetskontrollkomiteen har i møte 25. juni 2021 fastsatt oppdaterte retningslinjer og skjemaer til bruk i årets kvalitetskontroll.

24.06.2021

Forvaltningsrevisjons­registeret (4289) er oppdatert ...

... med rapporter (65) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Bergen, Trondheim, Midt-Norge og Finnmark.

23.06.2021

Slik jukser de kriminelle i bygg- og anleggsbransjen

En ny rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser hvordan 29 aktører innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og omegn utnytter utenlandske arbeidstakere og begår andre former for arbeidslivskriminalitet.

23.06.2021

Skatteinfo nr. 5/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

22.06.2021

Protokoll fra styremøte 18. juni 2021

Styret hadde sitt første "hybridmøte" 18. juni 2021 i Oslo/Teams.

22.06.2021

Koronakommisjonens rapport – høringssvar

NKRF retter oppmerksomheten mot den kommunale egenkontrollen, og dens betydning for det helhetlige evalueringsarbeidet av lokale og sentrale myndigheters håndtering av koronapandemien.

15.06.2021

KOSTRA-analysemodell er oppdatert

NKRFs enkle analysemodell for kommune- og fylkeskommuneregnskapene er nå oppdatert med de reviderte KOSTRA-tallene for 2020 som ble publisert 15. juni 2021.


1  |  2  |  3  |  4