1  |  2  |  3  |  4

11.05.2021

Protokoll fra styremøte 10. mai 2021

Styret hadde møte 10. mai 2021 på Teams.

07.05.2021

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

06.05.2021

Økt digitalisering som følge av koronapandemien

4 av 5 statlige virksomheter og kommuner har økt digitaliseringstakten i koronaperioden. Samme andel har også fått større IKT-utgifter i dette tidsrommet.

06.05.2021

Protokoll fra styremøte 20. april 2021

Styret hadde møte 20. april 2021 på Teams.

05.05.2021

Ekspertgruppe med råd om hvordan skolene kan løfte kvaliteten på opplæringen

Skoler som systematisk vurderer egen praksis og bruker det aktivt til å utvikle kvaliteten, lykkes best med å løfte elevenes resultater.

04.05.2021

Referat fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 5. og 19. februar og 19. mars 2021 på Teams.

04.05.2021

Kommunene samarbeider mer om krisehåndtering

Håndteringen av koronapandemien preget kommunenes beredskapsarbeid i 2020. Men pandemien har også ført til at kommunene samarbeider mer om krisehåndtering.

04.05.2021

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk | GKRS

Styret har oppdatert veilederen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, opphevet notatet Utdeling fra aksjeselskaper og innarbeidet notatet Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon som vedlegg til KRS nr. 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil.

04.05.2021

Foreslår sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om "konkurranse på like vilkår"

Regjeringen vil løse saken om konkurranse på like vilkår med sektorvise tiltak fremfor generelle tiltak som kan slå uhensiktsmessig ut.

03.05.2021

Referat fra møte i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde Teamsmøte 29. april 2021.

01.05.2021

Antikorrupsjon på prøve i krisetid

KRONIKK | Kommunene har vært førstelinjen i kampen mot pandemien. Behovet for handlekraft og unntaksregler har vært stort.

01.05.2021

Ny revisorlov likestiller offentlig og privat praksis

NKRF har endelig lykkes i sin langvarige og utrettelige kamp for likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon.

01.05.2021

Kunne dette skjedd hos oss?

Hvordan kan vi bruke myndighetenes retningslinjer og råd for å komme i forkjøpet av IT-angrep?

01.05.2021

Kommunal revisjon og kontroll tar større plass i samfunnet

LEDER | I denne utgaven kan vi lese om statsautorisert revisor Therese S. Bjørkeland. Hun har sin revisorpraksis fra Rogaland Revisjon IKS.

29.04.2021

Digitalt situasjonsbilde for første kvartal 2021

Kommune-CSIRT presenterer situasjonsbildet for kommunal sektor og har som ambisjon å dele et komprimert bilde av trusler, hendelser og sårbarheter i sektoren.

28.04.2021

Økonomi i kommuner med svak befolkningsutvikling

Telemarksforsking finner ingen klare tegn til at dagens inntektssystem må justeres for å ta mer hensyn til befolkningsendringer generelt.

20.04.2021

Oppdatert veileder - Kommuneplanens arealdel

Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunene.

20.04.2021

Lanserer trygghetsstandard for å bedre kvaliteten på sykehjem

Regjeringen har utviklet et felles verktøy for å sikre god praksis på alle sykehjem.

20.04.2021

Vi skal evaluere og lære – også i krise

NKRF mener | Nå bør kontrollutvalgene kjenne sin besøkelsestid og stille spørsmålet: Hvordan gjorde vi det i vår kommune under pandemien?

20.04.2021

Ny veileder gir råd om helhetlig styring av informasjonssikkerhet

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) lanserer en felles veileder som skal hjelpe virksomheter å lykkes med helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet.


1  |  2  |  3  |  4