1  |  2  |  3  |  4

03.12.2021

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Den nye revisjons- og regnskapskomiteen hadde sitt første elektroniske møte 23. november 2021.

26.11.2021

Informasjon 2021/01 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter – koronamidler.

26.11.2021

Protokoller fra styremøter 12., 15. og 25. oktober og 16. november 2021

Styret hadde møter 12., 15. og 25. oktober og 16. november 2021.

25.11.2021

Forvaltningsrevisjons­registeret (4338) er oppdatert ...

... med rapporter (49) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Søre Sunnmøre, Midt-Norge, Troms og Finnmark.

25.11.2021

Øyvind Sunde – Årets kommunaløkonom 2021

Ved avslutningen av NKKs digitale Regnskapskonferanse i går ble Øyvind Sunde tildelt Sticos og NKKs pris – Årets kommunaløkonom.

18.11.2021

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

15.11.2021

Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2022

KMD har publisert veilederen til kontoplanen i KOSTRA for 2022.

15.11.2021

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av håndverkertjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Øygarden kommune et gebyr på 9 130 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av håndverkertjenester.

03.11.2021

Utdanningsdirektoratet overtar det økonomiske tilsynet med private barnehager fra 2022

Det økonomiske tilsynet skal sikre at de private barnehagene bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med regelverket.

03.11.2021

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

03.11.2021

Skatteinfo nr. 7/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

02.11.2021

Utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

I en prinsipputtalelse slår Skattedirektoratet fast at kommuner som hovedregel skal utstede salgsdokument for gebyr for tømming av slam fra slamavskiller snarest mulig og senest en måned etter at tømmingen er gjennomført.

02.11.2021

Dokumentasjonskravene for merverdiavgiftskompensasjon i lys av GDPR

Finansdepartementet har avgitt tolkningsuttalelse om kravene til dokumentasjon for merverdiavgiftskompensasjon ved lovpålagte tjenester.

01.11.2021

Uten kontroll forsvinner tilliten

KRONIKK | Vi er privilegerte som lever i et åpent og moderne demokrati, men betyr det at vi trenger mindre kontroll? Etter åtte år som riksrevisor, er jeg overbevist om at svaret er nei. Uten kontroll forvitrer fundamentet som demokratiet vårt er bygd på: Tilliten mellom innbyggerne og myndighetene.

01.11.2021

Er en trygg digital hverdag mulig i kommunene?

Daglig skriver media om digitale angrep, og digitale angrep mot kommuner er selvsagt ikke noe unntak. De fleste har hørt om dataangrepet mot Østre Toten kommune og de konsekvensene det førte med seg.

01.11.2021

Hva kjennetegner god eierstyring?

De siste 25 årene har norske kommuner og fylkeskommuner etablert flere tusen selskaper. Det fører til økt søkelys på eierstyring fra flere hold. Revisorer får derved stadig oftere i oppgave å foreta eierskapskontroller.

01.11.2021

I fellesskapets tjeneste

LEDER | Jeg vil begynne med å takke for tilliten som gjenvalgt styreleder i Norges Kommunerevisorforbund. Jeg ser fram til å jobbe videre – på vakt for fellesskapets verdier.

29.10.2021

Råd om etisk standard i foretak og selskap

Kommuner har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet, også den delen som er organisert i egne foretak og selskap. Kommunesektorens etikkutvalg har gitt noen anbefalinger og råd for etikkarbeidet i disse virksomhetene.

28.10.2021

NKRF har fått to nye æresmedlemmer

Det har skjedd kun én gang tidligere i forbundets 76-årige historie. Reidar Enger og Per-Martin Svendsen er utnevnt til æresmedlemmer i NKRF. I tillegg ble det også delt ut fem hederstegn denne uka.

28.10.2021

Rekordoppmøte på årsmøte 2021 – preget av kvalitet, tillit og optimisme

Hvis jeg skal oppsummere årsmøtet 2021, vil jeg bruke tre ord: Kvalitet, tillit og optimisme, sa gjenvalgt styreleder Per Olav Nilsen, etter møtet.


1  |  2  |  3  |  4