1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

03.05.2021

Referat fra møte i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde Teamsmøte 29. april 2021.

01.05.2021

Antikorrupsjon på prøve i krisetid

KRONIKK | Kommunene har vært førstelinjen i kampen mot pandemien. Behovet for handlekraft og unntaksregler har vært stort.

01.05.2021

Ny revisorlov likestiller offentlig og privat praksis

NKRF har endelig lykkes i sin langvarige og utrettelige kamp for likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon.

01.05.2021

Kunne dette skjedd hos oss?

Hvordan kan vi bruke myndighetenes retningslinjer og råd for å komme i forkjøpet av IT-angrep?

01.05.2021

Kommunal revisjon og kontroll tar større plass i samfunnet

LEDER | I denne utgaven kan vi lese om statsautorisert revisor Therese S. Bjørkeland. Hun har sin revisorpraksis fra Rogaland Revisjon IKS.

29.04.2021

Digitalt situasjonsbilde for første kvartal 2021

Kommune-CSIRT presenterer situasjonsbildet for kommunal sektor og har som ambisjon å dele et komprimert bilde av trusler, hendelser og sårbarheter i sektoren.

28.04.2021

Økonomi i kommuner med svak befolkningsutvikling

Telemarksforsking finner ingen klare tegn til at dagens inntektssystem må justeres for å ta mer hensyn til befolkningsendringer generelt.

20.04.2021

Oppdatert veileder - Kommuneplanens arealdel

Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunene.

20.04.2021

Lanserer trygghetsstandard for å bedre kvaliteten på sykehjem

Regjeringen har utviklet et felles verktøy for å sikre god praksis på alle sykehjem.

20.04.2021

Vi skal evaluere og lære – også i krise

NKRF mener | Nå bør kontrollutvalgene kjenne sin besøkelsestid og stille spørsmålet: Hvordan gjorde vi det i vår kommune under pandemien?

20.04.2021

Ny veileder gir råd om helhetlig styring av informasjonssikkerhet

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) lanserer en felles veileder som skal hjelpe virksomheter å lykkes med helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet.

19.04.2021

Strukturgruppas høringsforslag

Styret inviterer til intern høring med frist 15. juni 2021.

15.04.2021

Skatteinfo nr. 3/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

15.04.2021

Protokoll fra styremøte 26. mars 2021

Styret hadde møte 26. mars 2021 på Teams.

14.04.2021

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

93 prosent av kommunedirektørene svarer at de er blitt mye eller litt mer positiv til digital samhandling nå, enn hva de var før Covid-19.

12.04.2021

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Både kommunedirektører og ordførere i norske kommuner opplever at samarbeidet mellom politikk og administrasjon er godt.

12.04.2021

Status Kommune 2021

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

12.04.2021

Innsyn i en e-post som inneholder kundelister

Et foretak ba om innsyn i all korrespondanse mellom et IT-selskap og en kommune for en periode på ca. to år. Kravet omfattet en e-post der navn på noen av IT-selskapets kunder fremgikk.

12.04.2021

KOSTRA-analysemodell er oppdatert

NKRFs enkle analysemodell for kommune- og fylkeskommuneregnskapene er nå oppdatert med de foreløpige KOSTRA-tallene for 2020 som ble publisert 15. mars 2021.

09.04.2021

Gebyr til Asker kommune

Datatilsynet har gitt Asker kommune et overtredelsesgebyr på én million kroner etter at kommunen publiserte taushetsbelagte personopplysninger og fødselsnummer på hjemmesiden sin.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6