1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

02.10.2023

eINFO 23/2 - Opplæring av nye kontrollutvalg

Politikere kommer og går, og det er igjen tid for å ta imot nyvalgte kommunestyrer, fylkesting og ikke minst kontrollutvalg.

28.09.2023

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 22. september 2023 på Teams.

28.09.2023

Hvem bør velges til kontrollutvalget?

NKRF mener | Kommuneloven stiller strenge regler for hvem som kan velges til kontrollutvalg. I tillegg til å oppfylle disse, er det viktig å tenke gjennom hvem som bør velges.

26.09.2023

Informasjon 2023/05 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om engasjementsbrev.

26.09.2023

Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner.

25.09.2023

Vann- og avløpsgebyrer – behov for endringer

Ifølge KS bør investeringer innen vann og avløp med økonomisk levetid på over 40 år, avskrives over flere år enn hva dagens regelverk tillater.

22.09.2023

Slik er åpenheten i kommunene

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har for femte gang gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinner er igjen Ørland kommune i Trøndelag.

22.09.2023

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 12. september 2023 i Kristiansand i forkant av samlingen for kontrollutvalgssekretariater.

20.09.2023

Søknad om revisorregisternummer – etterutdanningskravet ved avviklet foreldrepermisjon

Revisorforeningen har bedt Finanstilsynet om å revurdere sin forvaltningspraksis for søkere om revisorregisternummer med foreldrepermisjon utover seks måneder. Finanstilsynet har i svarbrev til Revisorforeningen opprettholdt sin forståelse. OPPDATERT: 28. september.

20.09.2023

Protokoller fra møter i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøter 10. mai og 13. september 2023.

15.09.2023

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 24. august 2023 på Teams.

12.09.2023

Orientering om nye regler for interkommunale selskaper

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt ut en orientering om nye regler for interkommunale selskaper – endringer i IKS-loven mv.

11.09.2023

Protokoll fra styremøte 31. august 2023

Styret hadde møte 31. august 2023 på Teams.

08.09.2023

Hver fjerde bedrift mener at kommunens næringspolitikk er dårlig

Virkes lokalvalgsundersøkelse viser at mange bedrifter er misfornøyde med kommunens saksbehandlingstid og tilgangen på arbeidskraft.

06.09.2023

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 4. september 2023 i Oslo.

06.09.2023

Skatteinfo nr. 5/2023

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

05.09.2023

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

05.09.2023

Høringsuttalelse til nye regler om bærekraftsrapportering

NKRF har avgitt høringssvar til Finansdepartementet om Verdipapirlovutvalgets utredning om gjennomføring av EU-direktivet om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) i norsk rett (NOU 2023: 15).

01.09.2023

Lav tillit til nasjonalt antikorrupsjonsarbeid i EU

64 prosent av europeerne mener korrupsjon er uakseptabelt. 27 prosent synes det er akseptabelt å gi en gave eller gjøre en tjeneste (26 prosent) for å få noe fra en offentlig forvaltning eller en offentlig tjeneste, mens 16 prosent synes det er akseptabelt å gi penger av den grunn.

01.09.2023

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 6. juni 2023 på Teams.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6