1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

01.09.2021

I demokratiets tjeneste

LEDER | 13. september i år er det stortingsvalg. Valg er også en del av fellesskapets verdier. Norges Kommunerevisorforbund har lenge sagt at vi er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati – ved at våre medlemmer bidrar til gjennomgang av hvordan fellesskapets verdier er brukt, og at de reviderer årsregnskapene.

30.08.2021

Protokoll fra styremøte 24. august 2021

Styret hadde møte 24. august 2021 i Lillestrøm.

27.08.2021

Dokumentasjon av kontantsalg i kommuner og fylkeskommuner

Unntaket fra bruk av kassasystem for kontantsalg under G i en avgrenset virksomhet, jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 3-8, gjelder for hvert enkelt utsalgssted. Dette konkluderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet med i et svar til NKRF.

26.08.2021

Lang saksbehandlingstid i innsynssaker

På bakgrunn av en klagesak har Sivilombudet av eget tiltak undersøkt Trondheim kommunes saksbehandlingstid i innsynssaker.

26.08.2021

Stifinneren: Hjelp på veien til bedre styring av informasjonssikkerhet

Stifinneren er et verktøy fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), og som hjelper deg å finne veien fram til god og effektiv styring av informasjonssikkerhet i din virksomhet.

25.08.2021

NKRF på Arendalsuka 2021 – opptak

Under årets Arendalsuke hadde vi stand i Gågata sammen med noen av bedriftsmedlemmene på Sørlandet. Onsdag 18. august inviterte vi til et eget arrangement – Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? Her kan du se et opptak.

23.08.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 24. juni 2021.

26.07.2021

Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom

Kommunene investerte for nesten 80 mrd. kroner i 2020, og bidro til at korrigert netto lånegjeld økte med 37 mrd. kroner. Gjelden viser ifølge KS en økning med hele 5 prosentpoeng fra 2019.

26.07.2021

Gebyr til Bodø for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Bodø kommune et gebyr på 11 599 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse.

12.07.2021

Vedlikeholdstilskuddet 2020 – sluttrapporteringen og videre bruk av tilskuddet

Ubenyttet tilskudd vil ikke bli krevd tilbakebetalt, men kan benyttes i 2021.

12.07.2021

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 23. juni 2021.

02.07.2021

Hvordan unngå svindel og bedrageri

Veileder fra Politiet, Telenor og DNB med gode råd og tips for hvordan unngå svindel og bedrageri mot din virksomhet.

01.07.2021

NKRF på Arendalsuka 2021

Under årets Arendalsuke hadde vi stand i Gågata sammen med noen av bedriftsmedlemmene på Sørlandet. Onsdag 18. august inviterte vi til et eget arrangement – Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? [Opptak av arrangementet kommer.]

01.07.2021

Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling

KRONIKK | Kontrollutvalgene kan være viktige i varslingssaker – ikke fordi de skal behandle dem, men fordi de kan bidra til riktig behandling.

01.07.2021

Hvordan går man frem for å sikre en virksomhet som driver med alt?

Det finnes drøyt 200 000 virksomheter med ansatte i Norge. 356 av dem er ganske spesielle. De driver barnehager, sykehjem og alt imellom. Primærhelsetjeneste, vaksinasjon, skjenkebevilling, park og idrett. Omfattende bygningsdrift og kritisk infrastruktur.

01.07.2021

Praktisk bruk av grunnleggende revisjonsmetodikk

Formålet med denne artikkelen er å sette grunnleggende metodikk for planlegging av revisjonsoppdrag, inn i en praktisk sammenheng.

01.07.2021

Mot lysere tider?

LEDER | Gjenåpningen er i gang – over hele landet, selv om tempoet og fasene er noe ulike fra kommune til kommune. Forhåpentligvis er vi i ferd med å legge «unntakstilstanden» bak oss.

30.06.2021

Avdrag på videreutlån (startlån)

Det ikke er i strid med kommuneloven at en långiver stiller som vilkår for sine utlån at mottatte avdrag skal benyttes til avdrag på disse utlånene, konkluderer KMD med i en uttalelse.

28.06.2021

KS med podkastserie om internkontroll

"Orden i eget hus" er tittelen på en podkastserie fra KS på tre episoder om internkontroll i kommunene.

28.06.2021

Kommuneproposisjonen 2022 og Revidert Nasjonalbudsjett 2021

Rundskriv H-3/21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6