NKRF representerer det ledende fagmiljøet i Norge innenfor revisjon og kontroll av kommunal sektor.

Virkeområde og formål

NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for revisjon og kontroll av kommunal/offentlig virksomhet. Med begrepet «revisjon og kontroll» mener vi revisjonsvirksomheter og kontrollutvalgssekretariater, og ansatte i disse virksomhetene.

NKRF skal fremme en sunn utvikling av revisjon og kontroll med kommunal/offentlig sektor. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at kommunal/offentlig virksomhet drives i tråd med fellesskapets interesser og verdier. Våre medlemmer er en viktig forutsetning for lokaldemokratiet.

NKRF skal bidra til å opprettholde en effektiv revisjons- og kontrollordning, preget av uavhengighet og kvalitet.

NKRF skal bidra til å synliggjøre særpreget og utvikle rammebetingelsene for revisjon og kontroll med offentlig virksomhet.

NKRF skal bidra til samarbeidskultur og kompetansedeling mellom våre medlemmer.

Medlemskap

NKRF tilbyr både personlig medlemskap og bedriftsmedlemskap, og det er for tiden ca. 500 personlige medlemmer og ca. 50 bedriftsmedlemmer i NKRF. Medlemskap tilbys overfor virksomheter og deres ansatte. Kontrollutvalg og medlemmer av disse kan ikke tegne medlemskap i NKRF, men vil kunne få tilgang til NKRFs ulike tilbud gjennom sitt sekretariat - forutsatt at dette er bedriftsmedlem.


Personlig medlemskap

Kontingenten for personlig medlemskap er kr 600 pr. år pluss kr 375 pr. år for pliktig medlemsabonnement på bladet kontroll & revisjon (ikke-medlemmer kan også tegne abonnement). Personlig medlemskap i NKRF kan kombineres med medlemskap i en av forbundets lokalforeninger. Da tilkommer i tilfelle en mindre lokal kontingent av variabel størrelse, i tillegg til beløpene foran. Oversikt over NKRFs lokalforeninger, som tilbyr personlig medlemskap, finnes her.

Et personlig medlemskap i NKRF gir – i tillegg til stemmerett på NKRFs årsmøte, 6 utgaver pr. år av bladet kontroll & revisjon og tilgang til medlemsinformasjon på internett (forutsatt at virksomheten er bedriftsmedlem) – rabatt på NKRFs kurs og konferanser (kr 500 pr. arrangement) og på publikasjoner (kr 50 - 100 pr. bok). Nærmere informasjon om NKRFs kurstilbud finnes her og tilsvarende om NKRFs publikasjoner her. Ved også å tegne et personlig medlemskap i en av NKRFs lokalforeninger, får man i tillegg anledning til å delta på ulike lokale aktiviteter i form av medlemsmøter, kurstilbud o.l.

Elektronisk skjema for innmelding for nye medlemmer finner du her »


Bedriftsmedlemskap

Virksomheter som har personlige medlemmer i NKRF kan også tegne bedriftsmedlemskap. Bedriftsmedlemskap er imidlertid pliktig når virksomhetens daglige leder eller oppdragsansvarlige revisorer i virksomheten er personlig medlem av NKRF. Kontingenten for bedriftsmedlemskap er for tiden kr 10 000 pr. virksomhet pr. år, pluss 5 ‰ av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og kontroll etter kommuneloven. Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr 250 000 pr. år.


Et bedriftsmedlemskap i NKRF gir følgende fordeler:

  • En egen informasjonstjeneste (eINFO)
  • Løpende rådgivning og veiledning pr. telefon/e-post inntil 20 timer pr. år
  • Rabatterte priser på NKRFs tjenester/produkter som rådgivning, kurs, publikasjoner o.l. for virksomhetens ansatte, styremedlemmer og medlemmer av kontrollutvalg, som virksomheten ivaretar sekretærtjenester for
  • Stemmerett på NKRFs årsmøte iht. § 8 fjerde ledd i vedtektene

NKRFs servicetilbud overfor bedriftsmedlemmene betjenes av forbundets 5 medarbeidere, som besitter bred formell kompetanse og flere tiårs erfaring innenfor de aktuelle fagområdene. I tillegg trekkes det på et bredt faglig nettverk. Videre er NKRF medlem av Transparency International Norge og Samfunnsbedriftene.

NKRF har for tiden over 90 % oppslutning blant revisjonsvirksomhetene (ca. 20 bedriftsmedlemmer), og har over 80 % av de virksomhetene som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalgene som bedriftsmedlemmer (ca. 24). Her finner du en oppdatert oversikt over NKRFs bedriftsmedlemmer.

Vi ønsker virksomheten og dens ansatte hjertelig velkommen til å tegne medlemskap i NKRF! Vennligst ta kontakt ved behov for ytterligere informasjon »