Styre

Vedtektshjemmel: § 10 STYRET

Klikk her for å laste ned høyoppløselige pressebilder av styrelederen - [1] og [2] - foto: Tøri Gjendal/NKRF.

Kun for styret: Styrerommet >> 

Årsmøte

Framtidige årsmøter:

► 2024: Kristiansand, 11. juni kl. 16.00 (Årsmøtemiddag kl. 19.30 - samme sted)

Vedtektshjemmel: § 6 ÅRSMØTET

Utdrag av § 6

Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år på sted og til tid som fastsettes av styret.

Vanligvis skal møtet holdes innen utgangen av juni måned. Tiden for møtet skal fastsettes senest 8 uker før det holdes. Innkalling med utkast til foreløpig saksliste skal gjøres tilgjengelig for medlemmene med minst 4 ukers varsel.

Sakspapirene gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 10 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes lagt fram for årsmøtet, må være sendt inn til styret senest 6 uker før årsmøtet blir holdt.

Styret kan avgjøre om også forslag som kommer inn senere skal behandles.

Årsmøtet skal vedta den endelige sakslisten for møtet.

Oversikt over tidligere landsmøter (1945-2004) / årsmøter (2005- ):

1945: Oslo1946: Oslo1947: Bergen
1948: Trondheim1949: Ålesund1950: Hamar
1951: Rauland1953: Stavanger1955: Tromsø
1957: Kristiansand1959: Røros1961: Bergen
1963: Lillehammer1965: Fredrikstad1967: Oslo
1970: Arendal1973: Mo i Rana1976: Sandefjord
1979: Førde1982: Ålesund1985: Tromsø
1988: Skien1991: Haugesund1994: Drammen
1997: Bergen2000: Trondheim2002: Kristiansund
2004: Sarpsborg2005: Gardermoen2006: Stavanger
2007: Tønsberg2008: Tromsø2009: Arendal
2010: Lillehammer2011: Alta2012: Molde
2013: Trondheim2014: Oslo2015: Kristiansand
2016: Bodø2017: Haugesund2018: Drammen
2019: Hamar2020: Digitalt2021: Fornebu
2022: Ålesund2023: Tromsø2024: Kristiansand 1)

1) 11. juni 2024 kl. 16.00, Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand (Årsmøtemiddag kl. 19.30 - samme sted)

Oversikt over NKRFs tidligere formenn (1945-91) / ledere (1991- ), lokalforening:

 • 1945-47: S. Alex. Bjerkås, Akershus
 • 1947-53: Ole N. Tveter, Akershus
 • 1953-57: Inge W. Andersson, Rogaland
 • 1957-61: Ole Steen Larsen, Østfold
 • 1961-63: Ernst A. Fauske, Bergen
 • 1963-65: Olav Bjørkaas, Hordaland
 • 1965-70: Oskar Eriksen, Oslo/Akershus
 • 1970-88: Annar Fængsrud, Oslo/Akershus
 • 1988-91: Ragnar Johannessen, Vestfold
 • 1991-97: Leif Aarebrot, Oslo/Akershus
 • 1997-00 : Per-Martin Svendsen, Oslo/Akershus
 • 2000-04 : Halvard Kleven, Buskerud
 • 2004- : Per Olav Nilsen, Sør-Trøndelag (Midt-Norge fra 2005)