Forvaltningsrevisjoner Banner

Forvaltningsrevisjonsregisteret (4950 rapporter)

NKRF presenterer nedenfor - i samarbeid med KS og Kommunal- og distriktsdepartementet - et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet (og selskapskontroller/eierskapskontroller).

Nedenfor finner du lenker for nedlasting av selve registeret og brukerveiledninger:


Prøv også ut søkemotoren:

www.forvaltningsrevisjon.no


Registeret inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet og innenfor de fleste sektorer og fagområder. Målsettingen er at registeret med hjelp av NKRFs medlemmer skal holdes løpende oppdatert, og inneholde alle forvaltningsrevisjonsrapporter som er avlagt fra og med 2005.

Selve registeret består av et Excel-regneark der hver linje representerer en rapport. I regnearkets kolonner er det lagt inn opplysninger eller kjennetegn ved den enkelte rapporten, herunder i hvilken kommune forvaltningsrevisjonen er gjennomført og hvilken revisjonsvirksomhet som har gjennomført den. Rapportens tittel er lenket opp mot selve rapporten i pdf-versjon. Ved å klikke på tittelen i regnearket får man opp hele rapporten i nettleseren. For hver kolonne i regnearket er det også lagt inn en filterfunksjon med utgangspunkt i de kodingene som er gjort. Dette gjøre det mulig å søke i og sortere det omfattende materialet etter eget ønske og behov.

Nye rapporter bes fortløpende sendt til post@nkrf.no. Rapportene bør være i søkbar pdf-format (med andre ord ikke skannet). På forhånd takk!


Kontaktinformasjon:

Dine kommentarer og spørsmål kan rettes til:

  • Ellen Lange, NKRF | ellen@nkrf.no | 402 22 415
    (når det gjelder bruken av selve registeret og regnearket)
  • Bjørn Bråthen, NKRF | bjorn@nkrf.no | 911 79 001
    (når det gjelder den tekniske løsningen, lenkefeil o.l.)