NKRFs nettside skal være tilgjengelig for alle brukergrupper, og samtidig gi en god brukeropplevelse. Vi jobber derfor med å utvikle sidene våre slik at de følger lovpålagte krav til universell utforming.

Det er et tett samarbeid mellom redaktører, designere og utviklere for å sørge for at krav er oppfylt både når det gjelder tekst, design og i koden.

Med jevne mellomrom tar vi en sjekk av nettsiden, for å sørge for at nettsiden alltid er i tråd med kravene. Vi har som mål å følge de 47 kravene som er gjeldende for offentlig sektor.

Meld gjerne i fra om du har sett et brudd

Vi vet at arbeid med universell utforming er et kontinuerlig arbeid. Derfor setter vi alltid pris på å få tilbakemeldinger fra besøkende på vår nettside. Dersom du har oppdaget feil, mangler eller har andre innspill tar vi det gjerne i mot.

  • Kontakt oss via telefon: 23 23 97 00

  • Kontakt oss via e-post: post@nkrf.no

Status for innhold som ikke er universelt utformet

Her kan du se hvilke krav som ikke blir oppfylt på vår nettside. Vi jobber med å oppfylle kravene. Denne oversikten oppdateres jevnlig etter at vi gjennomfører arbeid med nettsiden.

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte

Det er funnet tilfeller hvor nettsiden mangler alternativ bildetekst, og har noe dårlig kontrast på enkelte farger. Dette er retningslinjene som ikke blir oppfylt:

  • 1.1 Tekstalternativer

  • 1.3 Mulig å tilpasse

  • 1.4 Mulig å skille fra hverandre

Prinsipp 2: Mulig å betjene

Det er funnet tilfeller hvor nettsiden ikke har gode nok lenketekster som beskriver lenkers mål og funksjon i tekst. Dette er retningslinjene som ikke blir oppfylt:

  • 2.4 Navigerbar

Prinsipp 3: Forståelig

Det er utfordringer ved bruk av skjema, og ikke nok tilbakemelding til bruker ved utfylling av dette. Dette er retningslinjene som ikke blir oppfylt:

  • 3.3 Inndatahjelp

Prinsipp 4: Robust

Det er funnet feil i koden på nettsiden. Dette er retningslinjene som ikke blir oppfylt:

  • 4.1 Kompatibel


Nettsiden er gjennomgått 30/10-2023 av Netspire AS.