Vedtektshjemmel: § 4 LOKALFORENINGENE

Normalvedtekter for lokalforeninger tilsluttet NKRF »


Oversikt over lokalforeningene:

Agder

Leder: Stine Norrøne Beck, Aust-Agder Revisjon IKS (stine@aarevisjon.no)
Postboks 63, 4801 Arendal
Mobil: 48 02 59 90

Finnmark

Leder: Arnt-Bjarne Aronsen, Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (arnt.bjarne.aronsen@vefik.no)
Postboks 1023, 9503 Alta
Mobil: 909 31 397

Indre Østlandet

Leder: Magnus Michaelsen, Hedmark Revisjon IKS (magnus.michaelsen@hedmark-revisjon.no)
Postboks 84, 2341 Løten
Mobil: 928 08 925

Midt-Norge

Leder: Kathrine Moen Bratteng, Trondheim kommunerevisjon (kathrine-moen.bratteng@trondheim.kommune.no)
Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim
Mobil: 915 41 545

Møre og Romsdal

Leder: Halldis Moltu, Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (halldis.moltu@sskrevisjon.no)
Postboks 143, 6067 Ulsteinvik
Mobil: 470 24 354

Nordland

Leder: Brynjar Gilberg, Nordland fylkesrevisjon (brygil@nfk.no)
Fylkeshuset, 8048 Bodø
Telefon: 75 65 07 52
Mobil: 991 02 946

Oslo og Akershus

Leder: Steinar Neby, Follo distriktsrevisjon IKS (steinar.neby@follodr.no)
Postboks 3010, 1402 Ski
Telefon: 64 87 87 60
Mobil: 952 18 899

Østfold

Leder: Svend-Harald Klavestad, Indre Østfold kommunerevisjon IKS (shkl@fredrikstad.kommune.no)
Industriveien 6, 1890 Rakkestad
Telefon: 69 22 31 10

Sogn og Fjordane

Leder: Terje Førde, KRYSS-revisjon (terje.forde@kryssrevisjon.no)
Postboks 487, 6803 Førde
Telefon: 57 61 26 41
Mobil: 992 29 227

Troms

Leder: Ørjan Martnes, KomRev NORD IKS (orjan.martnes@komrevnord.no)
Postboks 34, 9305 Finnsnes
Telefon: 77 85 11 25
Mobil: 901 57 477

Kontaktperson i styret: Per Olav Nilsen