Vedtektshjemmel: § 4 LOKALFORENINGENE

Normalvedtekter for lokalforeninger tilsluttet NKRF »


Oversikt over lokalforeningene (6):

Agder

Leder: Stine Norrøne Beck, Aust-Agder Revisjon IKS (stine@aarevisjon.no)
Postboks 63, 4801 Arendal
Mobil: 48 02 59 90

Midt-Norge

Leder: Kathrine Moen Bratteng, Trondheim kommunerevisjon (kathrine-moen.bratteng@trondheim.kommune.no)
Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim
Mobil: 915 41 545

Oslo og Akershus

Leder: Steinar Neby, Viken kommunerevisjon IKS (steneb@vkrevisjon.no)
Postboks 173, 1401 Ski
Mobil: 952 18 899

Østfold

Leder: ...,

Troms

Leder: Ørjan Martnes, KomRev NORD IKS (orjan.martnes@komrevnord.no)
Postboks 34, 9305 Finnsnes
Telefon: 77 85 11 25
Mobil: 901 57 477

Vestland

Leder: Kay Rune Solheim, Vestland Revisjon KO (kay.rune.solheim@vestrev.no)
Postboks 487, 6800 Førde
Mobil: 907 87 859

Kontaktperson i styret: Per Olav Nilsen