Oversikt over NKRFs bedriftsmedlemmer (43)

Sist endret: 15.2.2024

20 revisjonsvirksomheter:

  • 17 interkommunale revisjonsvirksomheter, herav 14 IKS'er, 2 SA'er og 2 KO'er
  • 2 kommunerevisjoner
  • 1 privat revisjonsselskap

23 virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg:

  • 18 interkommunale virksomheter, herav 8 IKS'er og 9 KO'er
  • 1 fylkeskommunale virksomhet
  • 3 kommunale virksomheter
  • 1 privat aksjeselskap

Ved endringer vennligst send melding til webredaktør »


Revisjonsvirksomheter

Agder Kommunerevisjon IKS

https://agderkomrev.no/
Leder: Tor Ole Holbek
Telefon: 38072712
E-postadresse: post@agderkomrev.no

Akershus og Østfold fylkesrevisjon KO

https://ofk.no/om-fylkeskommunen/organisasjon/avdelinger-og-enheter/akershus-og-ostfold-fylkesrevisjon/
Leder: Ketil Roppestad
Telefon: 69 11 70 00
E-postadresse: ketilr@ofk.no

Deloitte AS

https://www2.deloitte.com/no/no.html
Leder: Birte Bjørkelo (kontaktperson)
Telefon: 55218100 / 92898908
E-postadresse: bbjorkelo@deloitte.no

Innlandet Revisjon IKS

http://www.irev.no/
Leder: Bjørg Hagen
Telefon: 61289080
E-postadresse: postmottak@irev.no

KomRev NORD IKS

http://www.komrevnord.no/
Leder: Lars-Andrè Hanssen
Telefon: 77041400
E-postadresse: post@komrevnord.no

Møre og Romsdal Revisjon SA

http://mrrevisjon.no/
Leder: Martin Gjendem Mortensen
Telefon: 71566010
E-postadresse: post@mrrevisjon.no

Oslo kommune Kommunerevisjonen

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/kommunerevisjonen/
Leder: Unn Helen Aarvold
Telefon: 21802180
E-postadresse: postmottak@krv.oslo.kommune.no

Østre Viken kommunerevisjon IKS

https://www.ovkr.no/
Leder: Jolanta Betker
Telefon: 69307700
E-postadresse: post@okrev.no

Revisjon Midt-Norge SA

http://www.revisjonmidtnorge.no/
Leder: Arnt R. Haugan
Telefon: 90730300
E-postadresse: post@revisjonmidtnorge.no

Revisjon Øst IKS

https://revisjon-ost.no/
Leder: Morten Alm Birkelid
Telefon: 62435800
E-postadresse: post@rev-ost.no

Rogaland Revisjon IKS

http://www.rogaland-revisjon.no/
Leder: Rune Haukaas
Telefon: 40005200
E-postadresse: post@rogaland-revisjon.no

Romerike Revisjon IKS

http://www.romerikerevisjon.no/hjem
Leder: Nina Neset
Telefon: 924 00 832
E-postadresse: postmottak@romerikerevisjon.no

Salten kommunerevisjon IKS

http://www.salten-revisjon.no/
Leder: Liv Anne Kildal
Telefon: 75610380
E-postadresse: lak@salten-revisjon.no

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Leder: Bodill Skeide
Telefon: 70017552
E-postadresse: sskr@sskrevisjon.no

Sørlandet kommunerevisjon IKS

https://www.sk-revisjon.no/
Leder: Kristian Fjellheim
Telefon: 37013390
E-postadresse: post@aarevisjon.no

Trondheim kommunerevisjon

http://www.trondheim.kommune.no/revisjon/
Leder: Per Olav Nilsen
Telefon: 72546460
E-postadresse: revisjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Vestfold og Telemark revisjon IKS

https://vtrevisjon.no/
Leder: Linn Therese Bekken
Telefon: 35917030
E-postadresse: post@vtrevisjon.no

Vestland Revisjon KO

Leder: Asgeir Tveit
Telefon: 908 74 388
E-postadresse: postmottak@vestrev.no

Vestlandsrevisjon IKS

https://www.vestlands-revisjon.no/
Leder: Janne Eraker
Telefon: 99726168
E-postadresse: janne.eraker@vestlandsrevisjon.no

Viken kommunerevisjon IKS

http://vkrevisjon.no/
Leder: Inger Anne Ankersen
Telefon: 40910200
E-postadresse: post@vkrevisjon.no

Virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg

Agder Sekretariat KO

Leder: Willy Gill
Telefon: 909 56 246
E-postadresse: willy.gill@asekretariat.no

Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat KO

https://ofk.no/om-fylkeskommunen/organisasjon/avdelinger-og-enheter/akershus-og-ostfold-kontrollutvalgssekretariat/
Leder: Hans-Olaf Lunder
Telefon: 98 20 48 70
E-postadresse: hansolafl@ofk.no

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

http://www.kontrollutvalgene.no/
Leder: Odd Gunnar Høie
Telefon: 959 86 979
E-postadresse: post@kontrollutvalgene.no

Konsek Øst IKS

https://www.konsek-ost.no/
Leder: Anne Haug
Telefon: 92817925
E-postadresse: anne.haug@konsek-ost.no

Konsek Trøndelag IKS

http://www.konsek.no/
Leder: Torbjørn Berglann
Telefon: 46851950
E-postadresse: post@konsek.no

Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat - Rogaland fylkeskommune

https://www.rogfk.no/politikk/politiske-utvalg-og-medlemmer/kontroll-og-kvalitetsutvalget/
Leder: Mette Jensen Moen
Telefon: 51516985 / 97090318
E-postadresse: mette.jensen.moen@rogfk.no

Kontrollkomiteens sekretariat - Trondheim

https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/styrer-rad-og-utvalg/kontrollutvalget/
Leder: Hilde Haugskott
Telefon: 47017366
E-postadresse: hilde.haugskott@trondheim.kommune.no

Kontrollutvalgan KO

Leder: Lene Harila
Telefon: 78963115 / 91367062
E-postadresse: kontrollutvalgan@vadso.kommune.no

Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre

Leder: Knut Evandt
Telefon: 957 09 280
E-postadresse: knut.evandt@kristiansund.kommune.no

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal KO

http://www.kontrollutvalgromsdal.no/
Leder: Jane Anita Aspen
Telefon: 91371112
E-postadresse: postmottak@kontrollutvalgromsdal.no

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet KO

http://www.kontrollinnlandet.no/
Leder: Kari Louise Hovland
Telefon: 95761868
E-postadresse: kari.louise.hovland@innlandetfylke.no

Lukkeleik AS | Sekretariatet for kontrollutvala i Valdres

Leder: Anne-Marte Før
Telefon: 93653751
E-postadresse: Anne-Marte.For@kusekvaldres.no

Oslo kommune, Kontrollutvalget

http://www.bystyret.oslo.kommune.no/kontrollutvalget
Leder: Randi Blystad
Telefon: 46 79 10 74
E-postadresse: randi.blystad@oslo.kommune.no

Østfold kontrollutvalgssekretariat KO

https://www.fredrikstad.kommune.no/okus
Leder: Anita Dahl Aannerød
Telefon: 90086740
E-postadresse: rona@fredrikstad.kommune.no

Region Nordhordland IKS

http://www.nordhordland.net/sekretariatsfunksjon-for-kontrollutval.370649.nn.html
Leder: Trude Bruket
Telefon: 97019893
E-postadresse: trude.bruket@regionnordhordland.no

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

http://www.kontrollutv.no/
Leder: Carine S. Jøssang
Telefon: 51336590
E-postadresse: postmottak.rks@sandnes.kommune.no

SE-KON KO

Leder: Tobias Langseth
Telefon: 90962145
E-postadresse: Tobias.Langseth@alstahaug.kommune.no

Sekretariat for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal (SKNG) KO

http://www.nord-gudbrandsdal.no/skng/
Leder: Elin Marit Andgard (vikar)
Telefon: 48196875
E-postadresse: elin-marit.andgard@sel.kommune.no

Sekretariatet for kontrollutvalget - Bergen

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sekretariat-for-kontrollutvalget
Leder: Eli Merete Velle
Telefon: 99226594
E-postadresse: kontrollutvalgets.sekretariat@bergen.kommune.no

Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS

http://www.kontrollutval.no/
Leder: Bjørn Tømmerdal
Telefon: 70172158
E-postadresse: post@sksiks.no

Vest kontroll KO

http://www.vkus.no/
Leder: Ane Malene Søvik Nygård
Telefon: 70025900 / 90187950
E-postadresse: post@vestkontroll.no

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS - VETAKS

https://vetaks.no/
Leder: Line Bosnes Hegna
Telefon: 90656426
E-postadresse: postmottak@vetaks.no

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS - VIKUS

https://vikus.no/
Leder: Mona Moengen
Telefon: 67934580 / 99020717
E-postadresse: monmoe@lorenskog.kommune.no