Oversikt over NKRFs bedriftsmedlemmer (73)

Sist endret: 5.11.2018

36 revisjonsvirksomheter:

  • 31 interkommunale revisjonsvirksomheter, herav 23 IKS'er og 1 SA
  • 1 fylkesrevisjon
  • 3 kommunerevisjoner
  • 1 privat revisjonsselskap

37 virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg:

  • 30 interkommunale virksomheter, herav 12 IKS'er
  • 4 fylkeskommunale virksomheter
  • 3 kommunale virksomheter

Ved endringer vennligst send melding til webredaktør »

Revisjonsvirksomheter

Agder Kommunerevisjon IKS

https://agderkomrev.no/
Leder: Tor Ole Holbek
Telefon: 38072712
E-postadresse: post@agderkomrev.no

Akershus og Østfold fylkesrevisjon

http://www.fylkesrevisjon.no/
Postboks 220, 1702 SARPSBORG
Leder: Ketil Roppestad
Telefon: 69 11 70 00
E-postadresse: fylkes.revisjonen@ostfold-f.kommune.no

Aust-Agder Revisjon IKS

http://www.ariks.no/
Leder: Kristian Fjellheim Bakke
Telefon: 37013390
E-postadresse: post@aarevisjon.no

Bærum kommune Kommunerevisjonen

http://www.kommunerevisjonen.no/
Leder: Per-Martin Svendsen
Telefon: 67503820 / 90572690
Mobil: 90572690
E-postadresse: kommunerevisjonen@baerum.kommune.no

Buskerud Kommunerevisjon IKS

http://www.bkr.no/
Leder: Inger Anne Fredriksen
Telefon: 32201500
E-postadresse: post@bkr.no

Deloitte AS

https://www2.deloitte.com/no/no.html
Leder: Birte Bjørkelo (kontaktperson)
Telefon: 55218100 / 92898908
E-postadresse: bbjorkelo@deloitte.no

Follo distriktsrevisjon IKS

http://www.follodr.no/
Postboks 3010, 1402 SKI
Leder: Steinar Neby
Telefon: 69117000
E-postadresse: fylkes.revisjonen@ostfoldfk.no

Fosen kommunerevisjon IKS

http://www.fosen.net/samarbeid-pa-fosen/fosen-kommunerevisjon-iks/
Leder: Monica Larsen Torvik
Telefon: 72519500
E-postadresse: Monica.larsen@fosen.net

Hedmark Revisjon IKS

https://hedmark-revisjon.no/
Postboks 84, 2341 LØTEN
Leder: Morten Alm Birkelid
Telefon: 62435800
E-postadresse: post@hedmark-revisjon.no

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt

http://www.ihrevisjon.no/
Leder: Elin Bye
Telefon: 56530020 / 98644570
E-postadresse: post@ihrevisjon.no

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

http://www.iøkr.no/index.html
Industrivn. 6, 1890 RAKKESTAD
Leder: Rita Elnes
Telefon: 69223110
E-postadresse: iokr@fredrikstad.kommune.no

Innlandet Revisjon IKS

http://www.irev.no/
Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Leder: Bjørg Hagen
Telefon: 61289080
E-postadresse: postmottak@irev.no

Kommunerevisjon IKS

http://www.kommunerevisjoniks.no/
Leder: Dagny Thon Hovrud (kst.)
Telefon: 61359331
E-postadresse: post@kommunerevisjoniks.no

Kommunerevisjonen i Lofoten

Leder: Else-Annie Hansen
Telefon: 76056263
E-postadresse: Revisjon@vestvagoy.kommune.no

Kommunerevisjonen i Nordfjord

http://www.sekom.no/artikkel.aspx?AId=2448&back=1&MId1=959&MId2=1000
Leder: Markvard Sunde
Telefon: 57874818 / 91109415
E-postadresse: markvard.sunde@stryn.kommune.no

Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord

http://www.sekom.no/artikkel.aspx?AId=2450&back=1&MId1=959&MId2=999
Leder: Terje Førde
Telefon: 57824801
E-postadresse: postmottak@kryssrevisjon.no

Kommunerevisjonen Vest Vest-Agder IKS

Leder: Irene Loka
Telefon: 38328035
E-postadresse: irene.loka@komrev-vest.no

KomRev NORD IKS

http://www.komrevnord.no/
Leder: Lars-Andrè Hanssen
Telefon: 77041400
E-postadresse: post@komrevnord.no

KOMREV3 IKS

http://www.komrev3.no/
Leder: Kurt Anders Løvoll (konst.)
Telefon: 70172150
E-postadresse: komrev3@komrev3.no

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Leder: Veslemøy E. Ellinggard
Telefon: 71566010
E-postadresse: post@mrrevisjon.no

Nordhordland Revisjon IKS

http://www.nhr.no/
Leder: Elin Bye (konst.)
Telefon: 99589855
E-postadresse: nhr@nhr.no

Nordland fylkesrevisjon

https://www.nfk.no/politikk/fylkestinget/fylkesrevisjon/
Leder: Brynjar Gilberg
Telefon: 75650750
E-postadresse: brynjar.gilberg@nfk.no

Oslo kommune Kommunerevisjonen

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/kommunerevisjonen/
Fredrik Selmers vei 3, 0663 OSLO
Leder: Unn Helen Aarvold
Telefon: 23486800
E-postadresse: postmottak@krv.oslo.kommune.no

Østfold kommunerevisjon IKS

http://www.okrev.no/
Råkollveien 103, Rolvsøy rådhus, 1664 ROLVSØY
Leder: Laila Nagelhus
Telefon: 69307700
E-postadresse: post@okrev.no

Revisjon Fjell IKS

Kommunehuset, 2550 Os i Østerdalen
Leder: Svein Magne Evavold
Telefon: 62470330
E-postadresse: post@revisjonfjell.no

Revisjon Midt-Norge SA

http://www.revisjonmidtnorge.no/
Leder: Arnt R. Haugan
Telefon: 90730300
E-postadresse: post@revisjonmidtnorge.no

Rogaland Revisjon IKS

http://www.rogaland-revisjon.no/
Leder: Rune Haukaas (kst.)
Telefon: 40005200
E-postadresse: post@rogaland-revisjon.no

Romerike Revisjon IKS

http://www.romerikerevisjon.no/
Ringveien 4, 2050 JESSHEIM
Leder: Nina Neset
Telefon: 92400832
E-postadresse: postmottak@romerikerevisjon.no

Salten kommunerevisjon IKS

http://www.salten-revisjon.no/
Leder: Per Asbjørn Andersen
Telefon: 75610380
E-postadresse: per.asbjorn.andersen@salten-revisjon.no

Sogn og Fjordane Revisjon IKS

http://www.sf-revisjon.no/
Leder: Marianne Vara
Telefon: 41530961
E-postadresse: post@sf-revisjon.no

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Leder: Bodill Skeide
Telefon: 70017552
E-postadresse: sskr@sskrevisjon.no

Telemark kommunerevisjon IKS

http://www.tekomrev.no/
Leder: Kjell Ekman
Telefon: 35917030
E-postadresse: post-tkr@tekomrev.no

Trondheim kommunerevisjon

http://www.trondheim.kommune.no/revisjon/
Leder: Per Olav Nilsen
Telefon: 72546460
E-postadresse: revisjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS / Oarje-Finnmãrkku suohkanreviauvdna SGO

http://www.vefik.no/
Leder: Aud Synnøve Opgård
Telefon: 78449450
E-postadresse: post@vefik.no

Vestfold Kommunerevisjon

http://www.vestfoldkommunerevisjon.no/
Leder: Linn Therese Bekken
Telefon: 33071300
E-postadresse: post@vestfoldkommunerevisjon.no

Ytre Helgeland kommunerevisjon

Leder: Steffen Konradsen
Telefon: 75075780
E-postadresse: revisjon@alstahaug.kommune.no

Virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS - Temark

http://www.temark.no/
Leder: Line Bosnes Hegna
Telefon: 90656426
E-postadresse: postmottak@temark.no

Agder Sekretariat IS

Leder: Kjell Ivar Hommen
Telefon: 38351409 / 97510298
E-postadresse: kjell.ivar@asekretariat.no

Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat

Leder: Hans Olaf Lunder
Telefon: 69117303 / 22055463
E-postadresse: hansolal@ostfoldfk.no

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

http://www.follofiks.no/
Leder: Kjell Tore Wirum
Telefon: 64962058
E-postadresse: FIKS@follofiks.no

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Leder: Arvid Lund
Telefon: 73852724
E-postadresse: arvid.lund@fosen.net

Glåmdal sekretariat IKS

http://www.gs-iks.no/
Leder: Torgun M. Bakken
Telefon: 62874099 / 97736379
E-postadresse: torgunm.bakken@gs-iks.no

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

http://www.kontrollutvalgene.no/
Leder: Toril Hallsjø
Telefon: 52757350 / 95986979
E-postadresse: tha@kontrollutvalgene.no

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

http://www.ihkus.no/
Leder: Knut Soleglad
Telefon: 95144781
E-postadresse: knut.soleglad@hemnes.kommune.no

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

http://www.iokus.no/
Leder: Anita Rovedal
Telefon: 69224160 / 90855384
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no

K-Sekretariatet IKS

http://www.k-sek.no/
Leder: Bjørn-Harald Asphaug Christensen
Telefon: 77788043 / 95104251
E-postadresse: bjorn-harald.christensen@k-sekretariatet.no

KonSek Trøndelag IKS

http://www.konsek.no/
Leder: Torbjørn Berglann
Telefon: 46851950
E-postadresse: post@konsek.no

Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat - Rogaland fylkeskommune

http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Kontroll-og-kvalitetsutvalget
Leder: Mette Jensen Moen
Telefon: 51516985 / 97090318
E-postadresse: mette.jensen.moen@rogfk.no

Kontrollkomiteens sekretariat - Trondheim

https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/styrer-rad-og-utvalg/kontrollkomiteen/
Leder: Hilde Haugskott
Telefon: 47017366
E-postadresse: hilde.haugskott@trondheim.kommune.no

Kontrollsjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune

http://www.mrfylke.no/Politikk/Raad-og-utval/Kontrollutvalet
Leder: Tor Harald Hustad
Telefon: 97166915
E-postadresse: tor.harald.hustad@mrfylke.no

Kontrollutvalg Fjell IKS

http://www.konfjell.no/
Leder: Torill Bakken
Telefon: 90815168
E-postadresse: tb@kontrollutvalgfjell.no

Kontrollutvalgan IS

Leder: Sissel Mietinen
Telefon: 78962401 / 95087665
E-postadresse: kontrollutvalgan@ffk.no

Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre

Leder: Harald Svendsen
Telefon: 71574075 / 92438232
E-postadresse: harald.svendsen@kristiansund.kommune.no

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

http://www.kontrollutvalgromsdal.no/
Leder: Jane Anita Aspen
Telefon: 71111579
E-postadresse: jane.anita.aspen@molde.kommune.no

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn - KUBIS

http://www.kubis.no/
Leder: Pål Ringnes
Telefon: 99346305
E-postadresse: paal.ringnes@kubis.no

Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten

Leder: Knut Roar Johansen
Telefon: 75420439 / 95109002
E-postadresse: Knut.Roar.Johansen@vagan.kommune.no

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi

http://www.kusek.no/
Leder: Kate M. Larsen
Telefon: 95780657
E-postadresse: kate.m.larsen@kusek.no

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet

http://www.kontrollinnlandet.no/
Leder: Øivind Nyhus
Telefon: 61289357 / 41477998
E-postadresse: oivind.nyhus@oppland.org

Nordland fylkeskommune Kontrollutvalgets sekretariat

https://www.nfk.no/politikk/fylkestinget/kontrollutvalget/
Leder: Berit P. Pedersen
Telefon: 75650700 / 91360938
E-postadresse: berit.pedersen@nfk.no

Oslo kommune, Kontrollutvalget

http://www.bystyret.oslo.kommune.no/kontrollutvalget
Leder: Reidar Enger
Telefon: 23486803 / 91679922
E-postadresse: reidar.enger@krv.oslo.kommune.no

Østfold kontrollutvalgssekretariat

https://www.fredrikstad.kommune.no/okus
Leder: Anita Dahl Aannerød
Telefon: 90086740
E-postadresse: rona@fredrikstad.kommune.no

Regionrådet Nordhordland IKS

http://www.nordhordland.net/sekretariatsfunksjon-for-kontrollutval.370649.nn.html
Leder: Bent Gunnar Næss
Telefon: 48124623
E-postadresse: bent.gunnar.naess@nhr.no

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

http://www.kontrollutv.no/
Leder: Wencke S. Olsen
Telefon: 51336590
E-postadresse: postmottak.rks@sandnes.kommune.no

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)

http://www.rokus.no/index.html
Leder: Mona Moengen
Telefon: 67934580 / 99020717
E-postadresse: monmoe@lorenskog.kommune.no

Salten kontrollutvalgsservice

http://www.sekretariatet.no/
Leder: Lars Hansen
Telefon: 47037452
E-postadresse: lars.hansen@salten.no

SE-KON

Leder: Tobias Langseth
Telefon: 90962145
E-postadresse: Tobias.Langseth@alstahaug.kommune.no

Sekretariat for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal (SKNG)

http://www.skng.no/
Leder: Morten Sørhage
Telefon: 46911018
E-postadresse: morten.sorhage@lom.kommune.no

Sekretariat for kontrollutvalet Sogn og Fjordane fylkeskommune

http://www.sfj.no/kontrollutvalet.344497.nn.html
Leder: Einar Ulla
Telefon: 97190734
E-postadresse: einar.ulla@sfj.no

Sekretariat for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal

Leder: Kristin Moe
Telefon: 62434490
E-postadresse: kristin.moe@amot.kommune.no

Sekretariatet for kontrollutvalget - Bergen

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sekretariat-for-kontrollutvalget
Leder: NN
Telefon: 55566404
E-postadresse: kontrollutvalgets.sekretariat@bergen.kommune.no

Sunnmøre Kontrollutvalssekretariat IKS

http://www.kontrollutval.no/
Leder: Bjørn Tømmerdal
Telefon: 70172158
E-postadresse: bjorn.tommerdal@sksiks.no

Vest kontrollutvalssekretariat

http://www.vkus.no/
Leder: Jostein Støylen
Telefon: 70025900 / 90187950
E-postadresse: post@vestkontroll.no

VIKS, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

http://www.viksre.no/
Leder: Heidi Wulff Jacobsen
Telefon: 40491345
E-postadresse: post@viksre.no