Oversikt over NKRFs bedriftsmedlemmer (58)

Sist endret: 15.9.2020

25 revisjonsvirksomheter:

  • 20 interkommunale revisjonsvirksomheter, herav 16 IKS'er og 2 SA'er
  • 1 fylkesrevisjon
  • 3 kommunerevisjoner
  • 1 privat revisjonsselskap

33 virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg:

  • 25 interkommunale virksomheter, herav 11 IKS'er
  • 4 fylkeskommunale virksomheter
  • 3 kommunale virksomheter
  • 1 privat aksjeselskap

Ved endringer vennligst send melding til webredaktør »


Revisjonsvirksomheter

Agder Kommunerevisjon IKS

https://agderkomrev.no/
Leder: Tor Ole Holbek
Telefon: 38072712
E-postadresse: post@agderkomrev.no

Aust-Agder Revisjon IKS

http://www.ariks.no/
Leder: Kristian Fjellheim Bakke
Telefon: 37013390
E-postadresse: post@aarevisjon.no

Bærum kommune Kommunerevisjonen

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/politikk/barum-kommunerevisjon/om-kommunerevisjonen/
Leder: Per-Martin Svendsen
Telefon: 67503820 / 90572690
E-postadresse: kommunerevisjonen@baerum.kommune.no

Deloitte AS

https://www2.deloitte.com/no/no.html
Leder: Birte Bjørkelo (kontaktperson)
Telefon: 55218100 / 92898908
E-postadresse: bbjorkelo@deloitte.no

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt

http://www.ihrevisjon.no/
Leder: Elin Bye
Telefon: 56530020 / 98644570
E-postadresse: post@ihrevisjon.no

Innlandet Revisjon IKS

http://www.irev.no/
Leder: Bjørg Hagen
Telefon: 61289080
E-postadresse: postmottak@irev.no

Kommunerevisjon IKS

http://www.kommunerevisjoniks.no/
Leder: Didrik Arup Seip Hjort
Telefon: 61359331
E-postadresse: post@kommunerevisjoniks.no

Kommunerevisjonen Vest Vest-Agder IKS

Leder: Irene Loka
Telefon: 38328035
E-postadresse: irene.loka@komrev-vest.no

KomRev NORD IKS

http://www.komrevnord.no/
Leder: Lars-Andrè Hanssen
Telefon: 77041400
E-postadresse: post@komrevnord.no

Møre og Romsdal Revisjon SA

http://mrrevisjon.no/
Leder: Veslemøy E. Ellinggard
Telefon: 71566010
E-postadresse: post@mrrevisjon.no

Nordhordland Revisjon IKS

http://www.nhr.no/
Leder: Janne Eraker
Telefon: 99589855
E-postadresse: nhr@nhr.no

Oslo kommune Kommunerevisjonen

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/kommunerevisjonen/
Leder: Unn Helen Aarvold
Telefon: 21802180
E-postadresse: postmottak@krv.oslo.kommune.no

Østre Viken kommunerevisjon IKS

https://www.ovkr.no/
Leder: Jolanta Betker (kst.)
Telefon: 69307700
E-postadresse: post@okrev.no

Revisjon Midt-Norge SA

http://www.revisjonmidtnorge.no/
Leder: Arnt R. Haugan
Telefon: 90730300
E-postadresse: post@revisjonmidtnorge.no

Revisjon Øst IKS

https://revisjon-ost.no/
Leder: Morten Alm Birkelid
Telefon: 62435800
E-postadresse: post@rev-ost.no

Rogaland Revisjon IKS

http://www.rogaland-revisjon.no/
Leder: Rune Haukaas
Telefon: 40005200
E-postadresse: post@rogaland-revisjon.no

Romerike Revisjon IKS

http://www.romerikerevisjon.no/hjem
Leder: Nina Neset
Telefon: 924 00 832
E-postadresse: postmottak@romerikerevisjon.no

Salten kommunerevisjon IKS

http://www.salten-revisjon.no/
Leder: Liv Anne Kildal
Telefon: 75610380
E-postadresse: lak@salten-revisjon.no

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Leder: Bodill Skeide
Telefon: 70017552
E-postadresse: sskr@sskrevisjon.no

Trondheim kommunerevisjon

http://www.trondheim.kommune.no/revisjon/
Leder: Per Olav Nilsen
Telefon: 72546460
E-postadresse: revisjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS / Oarje-Finnmãrkku suohkanreviauvdna SGO

http://www.vefik.no/
Leder: Aud Synnøve Opgård
Telefon: 78449450
E-postadresse: post@vefik.no

Vestfold og Telemark Revisjon IKS

https://vtrevisjon.no/
Leder: Kjell Ekman
Telefon: 35917030
E-postadresse: post@vtrevisjon.no

Vestland Revisjon KO

Leder: Asgeir Tveit (konst.)
Telefon: 57824801
E-postadresse: postmottak@kryssrevisjon.no

Viken fylkesrevisjon

https://viken.no/om-fylkeskommunen/organisasjon/avdelinger-og-enheter/viken-fylkesrevisjon/
Leder: Ketil Roppestad
Telefon: 69117000
E-postadresse: ketilr@viken.no

Viken kommunerevisjon IKS

http://vkrevisjon.no/
Leder: Inger Anne Fredriksen
Telefon: 40910200
E-postadresse: post@vkrevisjon.no

Virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg

Agder Sekretariat IS

Leder: Willy Gill
Telefon: 909 56 246
E-postadresse: willy.gill@asekretariat.no

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Leder: Arvid Lund
Telefon: 73852724
E-postadresse: arvid.lund@fosen.net

Glåmdal sekretariat IKS

http://www.gs-iks.no/
Leder: Torgun M. Bakken
Telefon: 62874099 / 97736379
E-postadresse: torgunm.bakken@gs-iks.no

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

http://www.kontrollutvalgene.no/
Leder: Toril Hallsjø
Telefon: 52757350 / 95986979
E-postadresse: tha@kontrollutvalgene.no

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

http://www.ihkus.no/
Leder: Knut Soleglad
Telefon: 95144781
E-postadresse: knut.soleglad@hemnes.kommune.no

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

http://www.iokus.no/
Leder: Anita Rovedal
Telefon: 69224160 / 90855384
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no

K-Sekretariatet IKS

http://www.k-sek.no/
Leder: Bjørn-Harald Asphaug Christensen
Telefon: 77788043 / 95104251
E-postadresse: bjorn-harald.christensen@k-sekretariatet.no

Konsek Trøndelag IKS

http://www.konsek.no/
Leder: Torbjørn Berglann
Telefon: 46851950
E-postadresse: post@konsek.no

Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat - Rogaland fylkeskommune

http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Kontroll-og-kvalitetsutvalget
Leder: Mette Jensen Moen
Telefon: 51516985 / 97090318
E-postadresse: mette.jensen.moen@rogfk.no

Kontrollkomiteens sekretariat - Trondheim

https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/styrer-rad-og-utvalg/kontrollkomiteen/
Leder: Hilde Haugskott
Telefon: 47017366
E-postadresse: hilde.haugskott@trondheim.kommune.no

Kontrollsjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Leder: Tor Harald Hustad
Telefon: 97166915
E-postadresse: tor.harald.hustad@mrfylke.no

Kontrollutvalg Fjell IKS

http://www.konfjell.no/
Leder: Torill Bakken
Telefon: 90815168
E-postadresse: tb@kontrollutvalgfjell.no

Kontrollutvalgan IS

Leder: Lene Harila
Telefon: 78963115 / 91367062
E-postadresse: kontrollutvalgan@vadso.kommune.no

Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre

Leder: Harald Svendsen
Telefon: 71574075 / 92438232
E-postadresse: harald.svendsen@kristiansund.kommune.no

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

http://www.kontrollutvalgromsdal.no/
Leder: Jane Anita Aspen
Telefon: 91371112
E-postadresse: postmottak@kontrollutvalgromsdal.no

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi

http://www.kusek.no/
Leder: Kate M. Larsen
Telefon: 95780657
E-postadresse: kate.m.larsen@kusek.no

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet

http://www.kontrollinnlandet.no/
Leder: Kari Louise Hovland
Telefon: 95761868
E-postadresse: kari.louise.hovland@innlandetfylke.no

Lukkeleik AS

Leder: Anne-Marte Før
Telefon: 93653751
E-postadresse: Anne-Marte.For@kusekvaldres.no

Nordhordland Utviklingsselskap IKS

http://www.nordhordland.net/sekretariatsfunksjon-for-kontrollutval.370649.nn.html
Leder: Tonje Husum Aarland
Telefon: 92858413
E-postadresse: tonje@nordhordland.net

Nordland fylkeskommune Kontrollutvalgets sekretariat

https://www.nfk.no/politikk/fylkestinget/kontrollutvalget/
Leder: Berit P. Pedersen
Telefon: 75650700 / 91360938
E-postadresse: berit.pedersen@nfk.no

Oslo kommune, Kontrollutvalget

http://www.bystyret.oslo.kommune.no/kontrollutvalget
Leder: Reidar Enger
Telefon: 91679922
E-postadresse: reidar.enger@krv.oslo.kommune.no

Østfold kontrollutvalgssekretariat

https://www.fredrikstad.kommune.no/okus
Leder: Anita Dahl Aannerød
Telefon: 90086740
E-postadresse: rona@fredrikstad.kommune.no

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

http://www.kontrollutv.no/
Leder: Wencke S. Olsen
Telefon: 51336590
E-postadresse: postmottak.rks@sandnes.kommune.no

Salten kontrollutvalgsservice

http://www.sekretariatet.no/
Leder: Lars Hansen
Telefon: 47037452
E-postadresse: post@sekretariatet.no

SE-KON

Leder: Tobias Langseth
Telefon: 90962145
E-postadresse: Tobias.Langseth@alstahaug.kommune.no

Sekretariat for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal (SKNG)

http://www.skng.no/
Leder: Hilde Holden
Telefon: 95230118
E-postadresse: Hilde.holden@lom.kommune.no

Sekretariat for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal

Leder: Kristin Moe
Telefon: 62434490
E-postadresse: kristin.moe@amot.kommune.no

Sekretariatet for kontrollutvalget - Bergen

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sekretariat-for-kontrollutvalget
Leder: Eli Merete Velle
Telefon: 99226494
E-postadresse: kontrollutvalgets.sekretariat@bergen.kommune.no

Sunnmøre Kontrollutvalssekretariat IKS

http://www.kontrollutval.no/
Leder: Bjørn Tømmerdal
Telefon: 70172158
E-postadresse: bjorn.tommerdal@sksiks.no

Vest kontroll

http://www.vkus.no/
Leder: Jostein Støylen
Telefon: 70025900 / 90187950
E-postadresse: post@vestkontroll.no

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS - VETAKS

https://vetaks.no/
Leder: Line Bosnes Hegna
Telefon: 90656426
E-postadresse: postmottak@vetaks.no

Viken kontrollutvalgssekretariat

Leder: Hans Olaf Lunder
Telefon: 69117303 / 22055463
E-postadresse: hansolafl@viken.no

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS - VIKUS

http://www.rokus.no/index.html
Leder: Mona Moengen
Telefon: 67934580 / 99020717
E-postadresse: monmoe@lorenskog.kommune.no