2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

16.04.2020

Protokoll fra styremøte 14. april 2020

Styret hadde skypemøte 14. april 2020.

15.04.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde Teamsmøte 20. og 26. mars 2020.

14.04.2020

Endring i den reduserte satsen for merverdiavgift fra 12 til 6 prosent

Skatteetaten med prinsipputtalelse om hvordan reduksjonen i lav momssats skal håndteres.

08.04.2020

Kompensasjon og fradragsrett for merverdiavgift ved kommunal/­fylkeskommunalt samarbeid i veiprosjekter o.l.

Skatteetaten med prinsipputtalelse som behandler spørsmål som oppstår når kommuner/fylkeskommuner går sammen om å løse veiprosjekter og lignende.

07.04.2020

Fagkomitemøte i GKRS

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapskikk (GKRS) hadde møte 31. mars 2020 via Skype.

07.04.2020

Protokoll fra styremøte 6. april 2020

Styret hadde skypemøte 6. april 2020.

06.04.2020

Protokoll fra styremøte 30. mars 2020

Styret hadde skypemøte 30. mars 2020.

03.04.2020

Forslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

Regjeringen har i statsråd fremmet forslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven. Forslaget er i all hovedsak i tråd med høringsforslaget.

03.04.2020

Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har i samarbeid med Universitetet i Oslo gjennomført en evaluering av planlagte lokaldemokratitiltak i kommuner som deltok i KMDs prosjekt Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

03.04.2020

Informasjon 2020/08 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om uttalelse om ressurskrevende tjenester – eksempel på forbehold utførte timer.

02.04.2020

Skatteinfo nr. 3/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

01.04.2020

Protokoll fra styremøte 23. mars 2020

Styret hadde skypemøte 23. mars 2020.

01.04.2020

Behandlingen av ny revisorlov utsatt til høsten

Koronapandemien medfører at Stortingets videre behandling av ny revisorlov er utsatt til høsten.

30.03.2020

Høringssvar til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

NKRF opplever at våre tidligere innspill og forslag til departementet er tatt hensyn til i lovforslaget.

27.03.2020

Informasjon 2020/07 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om beretning når revisor ikke er i stand til å utføre revisjonen innen lovens frister.

27.03.2020

Høringsforslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

KMD foreslår, i tråd med anmodninger fra bl.a. NKRF, lov om midlertidig unntak fra kommuneloven om diverse frister og valgbarhet til kontrollutvalget og fra IKS-loven om adgang til fjernmøter. Høringsfrist: 30. mars 2020 kl. 14.00.

24.03.2020

Forvaltningsrevisjons­registeret (3991) er oppdatert ...

... med rapporter (59) fra Viken, Vestfold og Telemark og Rogaland.

23.03.2020

Regjeringen foreslår utsatte frister m.m.

Tiltakene er tidligere varslet og gjelder bl.a. utsettelse og lettelse i merverdiavgiften og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift.

23.03.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 28. januar 2020 på Gardermoen i forkant av Kontrollutvalgskonferansen 2020.

23.03.2020

Protokoll fra styremøte 11. mars 2020

Styret hadde møte 11. mars 2020 i Oslo.


2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8