4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

23.06.2020

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Styret har oppdatert og tilpasset KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen til ny kommunelov med forskrifter. I tillegg er noen notater vedtatt opphevet.

18.06.2020

Protokoll fra styremøte 10. juni 2020

Styret hadde møte 10. juni 2020 i Oslo.

18.06.2020

Veilederen for kontrollutvalgs­sekretariatene er oppdatert

Styret i NKRF har i møte 10. juni 2020 oppdatert "Veilederen for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene".

18.06.2020

eINFO 20/1 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon.

15.06.2020

Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på 561 milliarder kroner i 2019.

15.06.2020

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 2. juni 2020.

10.06.2020

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 8. juni 2020.

10.06.2020

Lukking av formannskapsmøte – hjemmel og saksbehandling

Sivilombudsmannen har vurdert lukking av deler av et formannskapsmøte i Narvik kommune.

09.06.2020

Protokoll fra styremøte 28. mai 2020

Styret hadde teamsmøte 28. mai 2020.

09.06.2020

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2021

Rundskriv H-3/20 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

07.06.2020

Dilemmasamling for refleksjon om etikk og antikorrupsjon

KS og Transparency International Norge med dilemmasamling for refleksjoner om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner.

07.06.2020

Protokoll fra styremøte 14. mai 2020

Styret hadde teamsmøte 14. mai 2020.

06.06.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde Teamsmøte 28. mai 2020.

05.06.2020

Ny veileder for internkontroll

KS har lansert veilederen "Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll" og en egen temaside om internkontroll. Internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger til kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1.

30.05.2020

Skatteinfo nr. 7/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

29.05.2020

Skatteinfo nr. 6/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

20.05.2020

Nye veiledere fra KMD

KMD har utarbeidet veiledere til tre av forskriftene til kommuneloven.

20.05.2020

NKRF bytter IKT-leverandør

NKRF er i ferd med å bytte IKT-leverandør. Mandag 25. mai tar vi i bruk den nye løsningen og nytt utstyr. Tilgjengeligheten til administrasjonen kan derfor være noe redusert denne dagen.

19.05.2020

Protokoll fra styremøte 4. mai 2020

Styret hadde teamsmøte 4. mai 2020.

15.05.2020

Hvordan påvirkes revisjon og kontroll av koronapandemien?

Betydningen av kontroll er viktig, ikke minst i den situasjonen vi er i. Derfor har tre av NKRFs fagkomiteer utarbeidet noen anbefalinger til medlemmene.


4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10