6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12

01.11.2020

«Et krevende arbeid i koronaens tid»

I anledning NKRFs 75års-jubileum har forbundet gitt ut en bok – «75 år på vakt for fellesskapets verdier» - der vi ser tilbake på viktige begivenheter i vår historie og der vi retter blikket fremover for å sette søkelys på den kommunale og fylkeskommunale revisjonens og kontrollens utfordringer i årene som kommer.

01.11.2020

Revisjon til samfunnets beste

Gratulerer med 75-årsjubileumet! 75 år på vakt for fellesskapets verdier er en bragd de færreste kan skryte av.

01.11.2020

Viktig seier i jubileumsåret

LEDER | Digitalt årsmøte og digitalt jubileum. Hvem skulle trodd det for et år siden? Nå har vi lagt bak oss begge deler – og det fungerte!

30.10.2020

Trusselvurdering 2020

I sin trusselvurdering knytter ØKOKRIM truslene til de overordnede trendene globalisering, bærekraft, virtualisering samt pandemi og økonomisk usikkerhet.

28.10.2020

NKRF 75 år | Digitalt bokbad – i opptak

Vi feiret NKRFs 75 år på vakt for fellesskapets verdier 27. oktober 2020 med digitalt bokbad. Se opptak av sendingen.

28.10.2020

NKRFs årsmøte 2020 - historisk i jubileumsåret

Mandag 26. oktober 2020 ble NKRFs årsmøte for første gang avviklet digitalt. Og det dagen før forbundet rundet 75 år!

28.10.2020

NKRFs hederstegn i sølv med diplom gikk til ...

Kirsti Torbjørnson er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom. Gratulerer!

28.10.2020

Artikkelprisen 2019

Sébastien M. Hille er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2019.

26.10.2020

Gebyr for ulovlige direkte anskaffelser

KOFA har ilagt Hå kommune gebyr på 146 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av grusmasser og Ålesund kommunale eiendom KF et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brakkemoduler.

22.10.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 26. august 2020.

21.10.2020

Finanskomiteens innstilling til ny revisorlov klar

Stortingets finanskomite avga 20. oktober sin innstilling til forslaget til ny revisorlov. Loven skal etter planen behandles av Stortinget 5. november og forventes satt i kraft fra 1. januar 2021.

16.10.2020

NKRFs årsmøte 26. oktober 2020 (+)

Sakspapirer m.m. til digitalt årsmøte mandag 26. oktober 2020 kl. 14.00 på Zoom.

16.10.2020

Regjeringen setter ned utvalg som skal se på generalistkommunesystemet

Det norske kommunesystemet er basert på generalistkommuneprinsippet, som innebærer at alle kommuner har de samme oppgavene uavhengig av størrelsen på, og antall innbyggere i, kommunen.

14.10.2020

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av isbanemaskiner

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Trondheim et gebyr på 210 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av isbanemaskiner.

14.10.2020

Skatteinfo nr. 10/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

09.10.2020

De digitale angrepene mot norske kommuner fortsetter med uforminsket styrke

Angrepene mot offentlig sektor fortsetter med uforminsket styrke, ifølge en fersk rapport om det digitale situasjonsbilde fra Kommune-CSIRT.

08.10.2020

Om lag 170 kommuner har «modeller» mot sosial dumping og arbeidslivskrim

En oversikt over omfanget av «modeller» til bruk i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er sendt til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

07.10.2020

Et rådslag om strategi (+)

Styret har siden høsten 2019 jobbet med NKRFs strategi, og inviterer nå til intern høring med frist 15. januar 2021. Høringsuttalelser imøteses også etter fristen.

05.10.2020

Prop. 3 L (2020–2021) Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven

Regjeringen har fremmet lovproposisjon med forslag til to midlertidige lovbestemmelser, som gir unntak fra kommuneloven og IKS-loven.

02.10.2020

Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

KMD mener at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.


6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12