Bilde av Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten | Foto: Kirkens Nødhjelp

Dagfinn Høybråten er ny leder i etikkutvalget

KS' hovedstyre har valgt nytt etikkutvalg for kommunesektoren. Utvalget skal ha en uavhengig og rådgivende rolle for kommuner og fylkeskommuner. Daglig leder Rune Tokle i NKRF er valgt som nytt medlem.

Dagfinn Høybråten er ny i utvalget og overtar som leder etter Tora Aasland. Høybråten kjenner kommuners og fylkeskommuners utfordringer på dette området etter en lang karriere som rådmann, lokalpolitiker, stortingsrepresentant, statsråd, partileder, direktør i KS og en rekke offentlige verv. Han varslet nylig at han gir seg som leder av Kirkens Nødhjelp.

Utvalget skal selv kunne ta opp saker og gi anbefalinger, både prinsipielt og i enkeltsaker, og uttale seg om tema på forespørsel fra KS, medlemmene og media. Etikkutvalget er blant annet opptatt av spørsmål rundt habilitet, åpenhet, varsling og eierinteresser hos folkevalgte og ansatte i kommunene.

Hovedstyret i KS har oppnevnt disse medlemmene til Kommunesektorens etikkutvalg 2024-2028:

 • Dagfinn Høybråten (leder), generalsekretær Kirkens Nødhjelp (pr 25/6-24)
 • Linda Mæhlum Robøle, ordfører Etnedal kommune
 • Mats Drange, ordfører Suldal kommune
 • Elisabeth Paulsen, kommunedirektør Hammerfest kommune
 • Rune Haugsdal, fylkesdirektør Vestland fylkeskommune
 • Adele Matheson Mestad, Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Aksel Hagen, Høgskolen Innlandet
 • Tor Dølvik, Transparency International Norge
 • Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund
 • Rune Tokle, NKRF
 • Marit Jacobsen, daglig leder Barentssekretariatet.

Mandatet til Kommunesektorens etikkutvalg 2024-2028 er vedtatt av KS’ hovedstyre:

 • Bidra til tillitsskapende kommuner og fylkeskommuner, gjennom å styrke etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunesektoren.
 • Ha en uavhengig og rådgivende rolle.
 • Selv kunne ta opp saker, gi anbefalinger og uttale seg om tema på forespørsel fra KS, medlemmene og media.
 • Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker
 • Ha dialog med kommuner og fylkeskommuner, bidra til høy bevissthet og legge til rette for refleksjon om forvaltningsetiske spørsmål
 • Være orientert om relevante saker i offentligheten og rette oppmerksomhet mot problemstillinger og utfordringer i saker av felles interesse for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskap.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/dagfinn-hoybraten-er-ny-leder-i-etikkutvalget/