Bilde av KS sin logo

Oppdatert KS-veileder om varsling

KS har utarbeidet en ny veileder om varslingsreglene i arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Veilederen bygger også på KS' erfaringer gjennom rådgivning og oppdrag for kommuner og fylkeskommuner.

Ledere har et ansvar for å sørge for at det er en åpen og god ytringskultur på alle nivåer i virksomheten. Dette er i stor grad et spørsmål om kultur og holdninger. 

Det er også et spørsmål om systematisk arbeid og utarbeidelse av system og rutiner for varsling som må evalueres regelmessig. Dette bør gjøres i samarbeid med de tillitsvalgte etter Hovedavtalen.

Arbeidsgiver bør ha oppmerksomhet på innholdet i ytringen, og ikke på om ytringen skal klassifiseres som et varsel eller ikke. Det skal være trygt å varsle, både muntlig og skriftlig, uten å bli utsatt for gjengjeldelse.

Arbeidsgiver bør ha oppmerksomhet på innholdet i ytringen, og ikke på om ytringen skal klassifiseres som et varsel eller ikke.

Det er også viktig at arbeidstakere opplever at det nytter å varsle og at de anerkjennes for at de varsler, selv om forholdet det varsles om skulle anses som grunnløst. I en organisasjon med et godt ytringsklima vil varslinger oftere håndteres raskt og på et lavere nivå, og før de eventuelt får utvikle seg til større og mer konfliktfylte varslingssaker.

Nedenfor kan du se introduksjonsvideoen fra KS Advokatene (YouTube):

Lenke til KS' Varslingsveileder 2024 (pdf):

https://www.ks.no/contentassets/54850a795e1c47cb9abfe717ac5fb5ac/Varslingsveileder-2024-KS.pdf