Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Mer enn 2 000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum 12. - 16. august.

NKRF med to arrangementer på Arendalsuka 2024

Vi inviterer til to arrangementer - Tillit, tilfredshet og demokratiets tilstand 14. august kl. 12.00 og Kommunene som menneskerettighetenes førstelinje 14. august kl. 16.00. Vel møtt i Arendal!

Tradisjonen tro deltar NKRF også i år på Arendalsuka. Vi skal ha to arrangementer, i samarbeid med hhv. Transparency International Norge og KS.

Tillit, tilfredshet og demokratiets tilstand

Tittelen på arrangementet i samarbeid med Transparency International Norge onsdag 14. august kl. 12.00 i Kirkekjelleren i Trefoldighetskirken er «Tillit, tilfredshet og demokratiets tilstand».

Med utgangspunkt i innbyggerundersøkelsen Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført, vil vi ta opp spørsmålet om demokratiets tilstand.

Innbyggerundersøkelsen 2024 viser at det har vært en nedgang i innbyggernes tillit og tilfredshet til offentlige tjenester siden 2021, da forrige innbyggerundersøkelse ble gjennomført.

Hva betyr det for offentlige tjenester – og er en slik nedgang i tillit og tilfredshet et faresignal for demokratiet vårt?

Dette er blant de spørsmålene panelleder Ellen Lange, NKRF, stiller til dette panelet:

  • Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge
  • Mette Vikan Andersen, kommunedirektør i Tønsberg kommune
  • Per Olav Nilsen, styreleder i NKRF og revisjonsdirektør i Trondheim kommune

For nærmere informasjon >> (Arendalsuka.no)

Kommunene som menneskerettighetenes førstelinje

Tittelen på arrangementet i samarbeid med KS onsdag 14. august kl. 16.00 i Bankgården, 3. etasje, er «Kommunene som menneskerettighetenes førstelinje».

Vi tenker ofte på menneskerettigheter som et internasjonalt spørsmål – og det er det, men manglende menneskerettigheter i verden får også konsekvenser for Norge og norske lokalsamfunn. I tillegg har norske myndigheter, både nasjonalt og lokalt, en viktig rolle når det gjelder å sikre menneskerettighetene i landet vårt.

Det er i kommunene våre innbyggere lever sine liv. Hvordan står det til med kommunenes arbeid for å sikre menneskerettighetene for sine innbyggere? Og hvordan kan en internasjonal situasjon langt fra Norges grenser få innvirkning på norske lokalsamfunn og norske kommuner?

Panelleder Rune Tokle, NKRF, vil belyse temaet sammen med dette panelet:

  • Thorbjørn Jagland, tidl. statsminister, utenriksminister, stortingspresident og generalsekretær i Europarådet
  • Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
  • TBA

For nærmere informasjon >> (Arendalsuka.no)

Alt om Arendalsuka 2024:

https://www.arendalsuka.no/