Notat – Opphevelse av kommunale boligstiftelser

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt notatet “Opphevelse av kommunale boligstiftelser”.

Bakgrunnen for notatet er den midlertidige adgangen til å oppheve kommunale boligstiftelser som følger av stiftelsesloven kapittel 6A

I notatet drøftes den regnskapsmessige behandlingen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til kommunene ved opphevelse av kommunale boligstiftelser.

Lenke til notatet “Opphevelse av kommunale boligstiftelser” (pdf):

https://www.gkrs.no/edokumenter/Notater/Notat-Opphevelse_av_kommunale_boligstiftelser_styrevedtatt_20240620.pdf