1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

09.06.2023

Nok et gebyr til Storfjord for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholds­tjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Storfjord kommune et gebyr på 190 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholdtjenester av kommunale veier.

09.06.2023

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2024

Rundskriv H-2/23 fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

09.06.2023

Nye retningslinjer for private granskinger

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt nye, reviderte retningslinjer – Regler for god granskingsskikk.

09.06.2023

Digitalt situasjonsbilde nr. 2/2023 for kommunal sektor

Kommune-CSIRT har presentert sitt periodiske digitale situasjonsbildet for kommunal sektor. Deres andre rapport i 2023 om sikkerhet i det digitale domenet dekker perioden fra februar til juni.

08.06.2023

Protokoll fra styremøte 31. mai 2023

Styret hadde møte 31. mai 2023 i Oslo.

08.06.2023

Informasjon 2023/4 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet.

06.06.2023

Merverdiavgift på feiing og tilsyn med fyringsanlegg – oppdatering

Skatteetaten har nå kommet med svar på spørsmål fra en rekke kommuner og interkommunale brann- og feiervesen om dette temaet.

06.06.2023

De første anbefalingene for god skikk og praksis i kontrollutvalgs­sekretariatene er fastsatt

Styrene i FKT og NKRF har fastsatt de to første anbefalingene for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene.

05.06.2023

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 23. og 26. mai 2023 på Teams.

05.06.2023

eINFO 23/1 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022.

02.06.2023

NKRFs årsmøte 12. juni 2023 (+)

Sakspapirer m.m. til årsmøte mandag 12. juni 2023 kl. 15.00 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

02.06.2023

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 20. april 2023 på Teams.

30.05.2023

Endringer i kommuneloven m.m. og IKS-loven er vedtatt

Stortinget har vedtatt de foreslåtte endringene i kommuneloven m.m. og i lov om interkommunale selskaper (IKS).

30.05.2023

Forslag til nye regler om bærekraftsrapportering

Verdipapirlovutvalget har overlevert sin utredning om gjennomføring av EU-direktivet om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) i norsk rett.

30.05.2023

Underskrift og navn i vedtak fra sosialtjenesten i Oslo

Sivilombudet har av eget tiltak undersøkt Oslo kommunes praksis med å treffe vedtak etter sosialtjenesteloven uten underskrift, og der navnet til den som fatter vedtaket heller ikke fremgår på annen måte.

28.05.2023

Protokoll fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 12. april 2023.

28.05.2023

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 24. og 29. mars 2023 på Teams.

12.05.2023

CO2-rapporter gir danske kommuner et nytt verktøy for bærekraftig omstilling

Danske kommuner har fått en indikasjon på hvor mye CO2-utslipp som er knyttet til innkjøpene.

12.05.2023

Protokoll fra styremøte 28. april 2023

Styret hadde møte 28. april 2023 i Oslo.

11.05.2023

Gebyr til Tysvær for ulovlig direkte anskaffelse av skoleskyss

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Tysvær kommune et gebyr på 210 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av skoleskyss.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7