1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

27.09.2019

«Norge i tall» - et søkbart digitalt kommunekart

Nytt verktøy fra KS med en mengde tall om Norges kommuner og fylkeskommuner.

27.09.2019

Protokoll fra styremøte 23. september 2019

Styret hadde møte 23. september 2019 i Oslo.

24.09.2019

Evalueringsprisen 2019 gikk til Kommunerevisjonen i Oslo

Norsk evalueringsforening har tildelt Evalueringsprisen 2019 til Kommunerevisjonen i Oslo. Vi gratulerer - vel fortjent!

24.09.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 17. september 2019 på Skype.

24.09.2019

Reaksjoner overfor revisorer som har misligholdt sine plikter

SKD-meldingen gir retningslinjer for oversendelse av opplysninger til Finanstilsynet.

23.09.2019

KRS nr. 8 Leieavtaler – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 8 Leieavtaler som endelig standard.

23.09.2019

Ny kommunelov trer snart i kraft

Når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres i høst, skal de forholde seg til en helt ny kommunelov.

06.09.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 5. september 2019 på Skype.

05.09.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

04.09.2019

Rapport om effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017

Senter for økonomisk forskning (SØF) har ferdigstilt rapport om beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.

04.09.2019

Protokoll fra styremøte 28. august 2019

Styret hadde møte 28. august 2019 i Oslo.

02.09.2019

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte i Oslo 3. juni 2019

30.08.2019

Eierskapskontroll – status og veien videre

Høsten 2018 fastsatte styret i NKRF ny veileder for selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll. I forkant av dette vedtok Stortinget ny kommunelov. Veilederen søkte å ta hensyn til denne. Senere har departementet fastsatt ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

30.08.2019

GDPR-status fra en kommune – hvordan har vi det med etterlevelsen i dag?

Kan man trekke sikre konklusjoner om status for etterlevelse av det nye personvernregelverket i kommune-Norge ut fra observasjoner gjort i én kommune? Neppe. Likevel kan det være enkelte læringspunkter å hente, både for store og små kommuner, ut fra de erfaringene vi har gjort oss i Sarpsborg.

30.08.2019

Nye rammebetingelser og nye kontrollutvalg

I løpet av juni ble både budsjett- og regnskapsforskriften og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

30.08.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte i Oslo 23. august 2019.

28.08.2019

Referat fra møte i selskapskontroll­komiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 27. august 2019 på Skype.

27.08.2019

Ny brukervennlig søkemotor til Forvaltnings­revisjons­registeret

Norges Kommunerevisorforbund har i samarbeid med Riksrevisjonen utviklet søkemulighetene for Forvaltningsrevisjonsregisteret, og også gjort det mer tilgjengelig.

27.08.2019

Nasjonalt sikkerhetssenter for kommuner åpnet på Lillehammer og Gjøvik

Kommune-CSIRT, Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren, er åpnet under Sikkerhetsfestivalen, der 900 sikkerhetsfolk er samlet for tre dager med faglig utveksling, påfyll og nettverksbygging.

26.08.2019

Protokoll fra styremøte 11. juni 2019

Styret hadde møte 11. juni 2019 på Hamar.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7