1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

17.12.2018

Protokoll fra NKRFs styremøte 27. november 2018

Styret hadde møte 27. november 2018 i Trondheim i forkant av Lederkonferansen.

17.12.2018

Endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt enkelte endringer i bokføringsforskriften, og som vil tre i kraft 1. januar 2019.

14.12.2018

NOU 2018: 16 Det viktigste først

Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester.

13.12.2018

Lukking av kommunestyremøte – hjemmel for lukking og føring av møtebok

Sivilombudsmannen har behandlet en sak som gjelder en kommunes lukking av kommunestyremøtet ved behandlingen av tre saker.

13.12.2018

En analyse av inndelingen av regional stat

Difi har undersøkt behovet for endringer i inndelingen til 11 statsetater med et regionalt apparat i lys av vedtaket om ny fylkesinndeling og ny struktur for fylkesmannen.

10.12.2018

Skatteinfo nr. 8/2018

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

10.12.2018

Flora kommune vant Etikkprisen 2018

I Flora tar de med seg mottakerne av omsorgstjenestene inn i den etiske refleksjonen. Kommunen bruker også etisk refleksjon å finne alternativer til tradisjonell medisinsk behandling.

07.12.2018

Nytt på nett | 2018/uke 48-49

Nyhetsbrev uke 48-49/2018.

07.12.2018

Nytt verktøy for evaluering av tilbud

Evalueringsverktøyet bygger på en relativ poengmodell og er laget for å støtte innkjøpere med å utforme en evalueringsmatrise og evaluere innkomne tilbud.

06.12.2018

Gratulerer Knut Erik!

Det er med stolthet vi kan melde at vår gode kollega, Knut Erik Lie, er tildelt prisen Årets kommunaløkonom 2018.

06.12.2018

Tankestreken

05.12.2018

Ny rapport om netto driftsresultat

På oppdrag for KS har Menon Economics og Telemarksforsking utviklet et økonomistyringsverktøy for norske kommuner og fylkeskommuner.

05.12.2018

Krevende budsjettarbeid i kommunene

Den årlige budsjettundersøkelsen til KS viser at kommunene forventer økte utgifter i 2019 knyttet til tjenester for barn og unge og nye krav fra staten. Utgiftene øker mer enn inntektene.

04.12.2018

Velkommen til nye nettsider

I oktober flyttet NKRF inn i nye lokaler i Kommunenes Hus. I dag får vi nye «lokaler» på Internettet. Begge deler har mye å si for den daglige driften, men for medlemmene og andre er det nok de nye nettsidene som betyr mest. Vi gjennomfører en trinnvis omlegging og håper du er litt tålmodig med oss i overgangsfasen.

01.12.2018

Forvaltningsrevisjons­registeret (3536) er oppdatert ...

... med rapporter (72) fra Østfold, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark.

26.11.2018

Informasjon 2018/Overordnet fra revisjonskomiteen

Overordnet informasjon fra revisjonskomiteen om endringer i kommuneloven - med vekt på regnskapsrevisjon er sendt til bedriftsmedlemmene.

23.11.2018

Nytt på nett | 2018/uke 45-47

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke med bilder her.

23.11.2018

Kommunalnytt nr. 6/2018

Nyhetsbrev fra Kommunalavdelingen om kommune- og fylkesforvaltning.

22.11.2018

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

22.11.2018

Tolgasaken - Tilbakemelding om regelforståelse

NKRF har svart Fylkesmannen i Hordaland om regelforståelse mv. i kjølvannet av Tolgasaken.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7