1  |  2  |  3  |  4  |  5

23.08.2022

Gebyr til Tysvær for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Tysvær kommune et gebyr på 170 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av prosjekteringstjenester.

22.08.2022

Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022

Man kan lære av andre. Kommuner kan lære av hverandre. Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner.

19.08.2022

Praktisk eksamen for revisor

Revisorforeningen avholder praktisk eksamen for revisor torsdag 27. oktober 2022. Påmeldingsfristen er mandag 29. august.

08.08.2022

Det økonomiske handlingsrommet er bedret i mange kommuner

Gode netto driftsresultater og styrking av økonomiske buffere over tid har bidratt til at to av tre kommuner hadde større grad av økonomisk handlingsrom i 2021. Høyt lånefinansiert investeringsnivå gjør likevel at økonomien er blitt mer rentefølsom.

08.08.2022

Gebyr til Rana for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-utstyr

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Rana kommune et gebyr på 767 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-utstyr.

08.08.2022

Lang saksbehandlingstid ved behandling av innsynskrav og -klager

Sivilombudet er kommet til at Lillesand kommunes saksbehandlingstid ved behandling av en klagers innsynskrav og innsynsklager er for lang og i strid med offentleglovas krav.

08.08.2022

Momskompensasjon – Veiledning om økonomisk aktivitet og svømmeanlegg

Skatteetaten har utarbeidet en praktisk veiledning til Finansdepartementets fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftskompensasjon ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg.

08.08.2022

Referat fra møter i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møter elektronisk 19. mai og 16. juni 2022.

13.07.2022

Møt offentlig revisjon og kontroll på Arendalsuka

Tradisjonen tro deltar NKRF også i år på Arendalsuka. Nytt av året er at vi i tillegg til vårt eget arrangement onsdag 17. august, også skal samarbeide med Riksrevisjonen om et arrangement torsdag 18. august.

01.07.2022

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 og i veiledningen til KRS nr. 4.

01.07.2022

Hvor trykker skoen? Om risiko for korrupsjon i kommunene

KRONIKK | «Økokrim mener det er mellom 60-90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal sektor», skriver Kommunal Rapport. Hvordan opplever kommunene selv at bildet ser ut, og hva gjør de for å forebygge korrupsjon og uetisk atferd?

01.07.2022

Undersøkelser av økonomisk internkontroll i Tana kommune

Tana kommune har over en lengre periode vært utsatt for økonomisk kriminalitet begått av en av kommunens egne ansatte. Omfanget av den økonomiske utroskapen, sett i sammenheng med kommunens størrelse, tilsier at det økonomiske tapet for kommunen og dens innbyggere er betydelig.

01.07.2022

Varsling i kommuner – særlig om varsling til kontrollutvalget

Varsling innebærer at en ansatt melder ifra om mulige kritikkverdige forhold i den virksomheten hvor vedkommende er ansatt. «Varslingsinstituttet» er en ekstraordinær informasjonskanal som kan slå inn når de ordinære systemene for ledelse og kontroll svikter.

01.07.2022

En strategi for framtida

LEDER | NKRF har lagt bak seg et årsmøte og en fagkonferanse. Det hadde bare gått sju måneder siden forrige årsmøte, og dermed var det naturlig å videreføre strategien som ble vedtatt i fjor.

29.06.2022

Forvaltningsrevisjons­registeret (4497) er oppdatert ...

... med rapporter (67) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Innlandet, Bergen, Nordland, Troms og Finnmark.

29.06.2022

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

27.06.2022

Oversettelsen av de nye standardene for kvalitetsstyring er vedtatt

Revisorforeningen har nå vedtatt oversettelsen av de nye internasjonale standardene for kvalitetsstyring, ISQM 1 og ISQM 2.

24.06.2022

Spørsmål om interkommunalt selskap har fradragsrett for konsernbidrag

Skatteetaten med bindende forhåndsuttalelse om interkommunalt selskap (IKS) har fradragsrett for konsernbidrag.

23.06.2022

Høring – endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt forslag til noen mindre endringer i kommuneloven på høring. Høringsfrist: 14. oktober 2022.

23.06.2022

Foreslår at kommuner kan oppheve boligstiftelser

Regjeringen foreslår endringer i stiftelsesloven slik at kommunene skal få mulighet til å oppheve boligstiftelser, de har opprettet.


1  |  2  |  3  |  4  |  5