15.11.2018

Ny rapport om ressurskrevende tjenester (KS)

En arbeidsgruppe fra departementene og KS har på bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget vurdert mulige endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester.
13.11.2018

Regnskapsrapporteringen (KMD)

Departementets hovedveileder for 2019 gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA.
13.11.2018

Lukking av møter i kontrollutvalget (SOM)

Sivilombudsmannen om saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking. Kontrollutvalget bes bl.a. påse at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i fremtiden.
13.11.2018

Møtebegrepet i kommuneloven (SOM)

Sivilombudsmannen er kommet til at et arbeidsseminar om økonomiplanen var et møte i et folkevalgt organ. Seminaret skulle derfor i utgangspunktet vært åpent for allmennheten.
12.11.2018

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

Den årlige Kontrollutvalgskonferansen blir arrangert 30. - 31. januar 2019 i The Qube på Gardermoen. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland åpner konferansen.

08.11.2018

NRS(V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (NRS)

NRS(V) Regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 er oppdatert av virkning av innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere fra desember 2014.
08.11.2018

Har jeg blitt hacket? (NorSIS)

Hvordan kan man finne ut at man har blitt utsatt for et hackerangrep, og hva man kan gjøre for å begrense skaden.
06.11.2018

Møte i fagkomiteen september 2018 (GKRS)

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk jobber for tiden mye med rammeverket og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.
05.11.2018

Nytt på nett | 2018/uke 43-44

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke med bilder her.
02.11.2018

Ansvarsfordeling i Tolga-saken

Helt siden VG i begynnelsen av oktober avslørte at tre brødre uten å vite om det var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært søkelys på hvordan systemet med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer. Og mange har spurt seg: Har dette skjedd i andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at noen kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemmede i kommunen.

01.11.2018

Kommunerevisoren nr. 6/2018

Les om fellesskapets verdier og revisors ansvar, planstyring, eierskapskontroll og kommuneøkonomi.

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. hvordan sikre treffsikre prosjekter?, veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene og innsyn i dokumenter fra eksternt konsulentfirma. Gå til Kommunerevisoren.

01.11.2018

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 25. oktober 2018 i Oslo.
01.11.2018

KOSTRA-rapportering 2018 (SSB)

Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2018» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.
01.11.2018

Kronikk: Når man ikke har et oljefond - hva gjør man da?

Framtiden är redan här och om 10 år kommer våra välfärdstjänster att se helt annorlunda ut, skriver SKLs chefekonom i sin kronikk i Kommunerevisoren.
01.11.2018

Fellesskapet verdier og revisors ansvar

I Tolga-saken er det ikke først og fremst pengene det gjelder, men behandlingen av de som urettmessig er registrert som psykisk utviklingshemmede. Det er det siste som må sies å være det alvorligste bruddet på de verdier vi som samfunn står for.
01.11.2018

Kommunerevisoren nr. 6/2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2018.
31.10.2018

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 18. oktober 2018 i Oslo.
30.10.2018

Snakk med sjefen! (BI)

Det er lurt å snakke med sjefen, selv om det kan virke nytteløst, oppfordrer filosof Øyvind Kvalnes.
30.10.2018

Skatteinfo nr. 7/2018 (Skatteetaten)

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.
23.10.2018

Dokumentasjon fra Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2018

NKRF arrangerte Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon (22. -) 23. oktober 2018 i Lillestrøm i samarbeid med IIA Norge og Riksrevisjonen.
Forrige side Neste side