Revisjon av regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 3 550 eks. mva. (ikke-medl.: kr 4 050 eks. mva.)
Varighet 5 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

eKurset er delt i to hovedtemaer:

 • A. Gjennomgang av regnskapsbestemmelser, og praktiske problemstillinger knyttet til regnskap og merverdiavgift for disse virksomheter.
 • B. Effektiv revisjon og praktisk bruk av Descartes med fokus på planlegging og risikovurdering.

Det blir avsluttet med en "spørretime" hvor foreleserne svarer på spørsmål fra deltakerne.

eKurset er et redigert opptak av et digitalt kurs som ble gjennomført live 26. oktober 2023.

Målsetting

eKurset skal gi deltakerne en innføring i og kunnskap om de to foran nevnte hovedtemaene.

Målgruppe

Oppdragsansvarlige revisorer og revisormedarbeidere som er involvert i revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd.

Innhold

Del A - Regnskap:

 • Litt kirke-juss – Fra kirkelov til ny trossamfunnslov fra 2021
 • Regnskapsbestemmelser kirkelig fellesråd og menighetsråd – Egen økonomiforskrift og god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
 • Hva er annerledes enn de kommunale regnskapsbestemmelsene
 • Noen særegenheter i fellesråds-regnskap – ”Gravlegater”, feste-avgifter, kommunal tjenesteyting
 • Merverdiavgift og skatt/lønnsinnberetning – aktuelle problemstillinger for fellesråd og menighetsråd

Del B - Revisjon:

 • Litt om oppdragsvurdering
 • Forretningsforståelse og risikofaktorer
 • Risikomatrisen – transaksjonsklasser, regnskapspåstander og signifikant/ikke signifikant
 • Vesentlighetsgrenser/arbeidsvesentlighet og ubetydelige feil
 • Litt om interimsrevisjon
 • Litt om rapportering og frister

eKurset avsluttes med en spørretime.

Kursholdere

Trygve Nedland, statsautorisert revisor – Han har fram til 2022 arbeidet som rådgiver på økonomi- og regnskapsspørsmål i KA. Han har tidligere vært revisjonssjef i to interkommunale revisjonsvirksomheter, og er medlem av fagkomiteen i GKRS.

Kristin M.H. Gustafsson, statsautorisert revisor – Hun har over 20 års erfaring innenfor revisjon. Hun har jobbet som revisor i Riksrevisjonen og BDO og siden 2016 har hun vært i Romerike revisjon IKS. Hun har også arbeidet som intern revisor i statlig virksomheter og IT-revisor for en rekke private selskaper når hun jobbet i KPMG.

Etterutdanning

5 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 3 timer innen revisjon og 2 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav og 2 timer innen andre fagområder iht. regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

Påmelding

«Velg billetter» til eKurset under. Bestiller du for flere, velg riktig antall deltakere. Navn på deltaker(e) med e-postadresse og fakturaadresse legges inn i stegene etterpå. Når bestillingen er ferdig, får hver deltaker en e-post med pålogging til eKurset i kursportalen hos Norsk Interaktiv AS. Merk at e-posten «Velkommen til kurs fra NKRF» har avsender AKS Akademisk Studieforbund.

Ta vare på e-posten fra AKS – du trenger lenken for å komme inn i kursplattformen igjen senere.

I tillegg får du en «Bestillingsbekreftelse» fra NKRF/CHECKIN, men faktura blir ettersendt.

Lenke til en enkel steg-for-steg beskrivelse av bestilling og bruk av kursportal ligger her >> (PDF)