Fagtreff for regnskapsrevisorer 2024

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 12.11—13.11
Påmeldingsfrist 8.10
Pris Fastsettes senere
Sted Quality Airport Hotel, Gardermoen
Varighet 12.11.: Kl. 10.00 - 17.00 13.11.: Kl. 09.00 - 15.00

NKRFs fagtreff for regnskapsrevisorer arrangeres for 15. gang. Denne gangen på Gardermoen 12. - 13. november. Fagtreffet skal være en arena for kunnskapsdeling og faglig oppdatering på sentrale fagområder relevant for regnskapsrevisjon i kommunal sektor.

Program:

Programmet fastsettes senere. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon om program og påmelding kommer senere.

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.