Mislighetsrettet arbeid og hvitvasking ved revisjon av kommuner | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 550 eks. mva. (ikke-medl.: kr 3 050 eks. mva.)
Varighet 3 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

eKurset er et redigert opptak av et digitalt kurs som ble gjennomført live 20. november 2023.

Målsetting
Gi en innføring i hva som gjelder ved mislighetsrettet arbeid og hvitvasking ved revisjon av kommuner.

Målgruppe
Kurset vil være relevant for regnskapsrevisorer, forvaltningsrevisorer og kontrollutvalgssekretærer.

Innhold
Det vil være to bolker, en om mislighetsrettet arbeid og en om hvitvasking. Begge bolkene vil ha fokus på følgende områder:

  • Ansvarsforhold
  • Revisors rolle
  • Risikovurdering
  • Undersøkelser
  • Rapportering
  • Taushetsplikten

Kursholdere

May-Britt Bratlie er avdelingsdirektør i Oslo kommune, Kommunerevisjonen – avdeling for regnkapsrevisjon. May-Britt er statsautorisert revisor og har jobbet i kommunerevisjonen siden 2014. Før det har hun lang fartstid fra privat revisjon.

Ragnhild Grøndahl Faller er seniorrådgiver i Oslo kommune, Kommunerevisjonen – avdeling for regnkapsrevisjon. Ragnhild har siden 2022 arbeidet dedikert med mislighetsrettede undersøkelser. Hun har vært ansatt i Oslo siden 2017 og har arbeidet som forvaltningsrevisor både i Oslo og hos Romerike revisjon IKS.

Etterutdanning

3 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 2 timer innen revisjon og 1 time innen foretaksrett iht. revisorlovens etterutdanningskrav og 1 time innen regnskapsførerregelverket iht. regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

Påmelding

«Velg billetter» til eKurset under. Bestiller du for flere, velg riktig antall deltakere. Navn på deltaker(e) med e-postadresse og fakturaadresse legges inn i stegene etterpå. Når bestillingen er ferdig, får hver deltaker en e-post med pålogging til eKurset i kursportalen hos Norsk Interaktiv AS. Merk at e-posten «Velkommen til kurs fra NKRF» har avsender AKS Akademisk Studieforbund.

Ta vare på e-posten fra AKS – du trenger lenken for å komme inn i kursplattformen igjen senere.

I tillegg får du en «Bestillingsbekreftelse» fra NKRF/CHECKIN, men faktura blir ettersendt.

Lenke til en enkel steg-for-steg beskrivelse av bestilling og bruk av kursportal ligger her >> (PDF)