Innføring i merverdiavgift | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 3 550 eks. mva. (ikke-medl.: kr 4 050 eks. mva.)
Varighet 5 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

På avgiftsområdet står (fylkes-)kommuner i en særstilling ved at de er underlagt både merverdiavgifts- og kompensasjonsregelverket. De to ulike regelverkene har ulike formål, og regulerer ulike former for virksomheter. En (fylkes-)kommune kan ikke velge om den krever fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regelverkene inneholder også ulike begrensningsregler og ulike frister som det er viktig for deg å kjenne til.

På dette kurset vil du få en innføring i hovedtrekkene i begge disse regelverkene.

Målsetting

Etter kurset skal du ha fått en innføring i grunnleggende trekk og hovedlinjene i både merverdiavgifts- og kompensasjonsregelverket. Målsetningen er at du skal få en innføring i regelverkene slik at du lettere kan identifisere problemstillinger som fører til at (fylkes-)kommunen behandler merverdiavgift korrekt i regnskap og overfor skattemyndighetene.

Målgruppe

Målgruppen for dette kurset er fortrinnsvis nye regnskapsrevisorer med begrenset erfaring om merverdiavgiftsreglene som gjelder for (fylkes-)kommuner og andre som har behov for grunnleggende kjennskap til temaet. Også erfarne regnskapsrevisorer kan ha nytte av kurset, og da fortrinnsvis som en repetisjon av de grunnleggende trekkene og hovedreglene i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftskompensasjonsloven.

Innhold

  • Innledning og avgiftsregelverket
  • Særreglene for (fylkes-)kommuner
  • Kompensasjonsregelverket
  • Hovedreglene om fradrag og momskompensasjon
  • Eiendom og justering

Kursholder

Ola Fredriksen, advokat, Advokatfirmaet Fredriksen AS

Etterutdanning

5 timer i henhold til NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 5 timer skatte- og avgiftsrett iht. både revisorlovens og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

Påmelding

«Velg billetter» til eKurset under. Bestiller du for flere, velg riktig antall deltakere. Navn på deltaker(e) med e-postadresse og fakturaadresse legges inn i stegene etterpå. Når bestillingen er ferdig, får hver deltaker en e-post med pålogging til eKurset i kursportalen hos Norsk Interaktiv AS. Merk at e-posten «Velkommen til kurs fra NKRF» har avsender AKS Akademisk Studieforbund.

Ta vare på e-posten fra AKS – du trenger lenken for å komme inn i kursplattformen igjen senere.

I tillegg får du en «Bestillingsbekreftelse» fra NKRF/CHECKIN, men faktura blir ettersendt.

Lenke til en enkel steg-for-steg beskrivelse av bestilling og bruk av kursportal ligger her >> (PDF)