Etikk og omdømme | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 3 550 eks. mva. (ikke-medl.: kr 4 050 eks. mva.)
Varighet 5 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til kurset etter bestilling.

Revisjon og kontroll handler om tillit. Etikk og omdømme er vesentlig i yrkesutøvelsen innen revisjon og kontroll.

Målsetting

Bidra til etisk refleksjon, rolleforståelse og profesjonalitet.

Målgruppe

Revisorer og kontrollutvalgssekretærer.

Innhold

Kurset går gjennom:

  • Etikk og etisk refleksjon
  • Etiske dilemma
  • Profesjonalitet
  • Rolleforståelse og etikk
  • Omdømme og etterlevelse –Rogaland Revisjon som et eksempel
Tilbakemelding fra kursdeltaker:
Har vært på flere etikkurs, men dette er et av de beste. Veldig bra-:)

Kursholder

Kristin Engh, organisasjonspsykolog

Etterutdanning

5 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 5 timer innen revisjon og andre fagområder iht. hhv. revisorlovens og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere