Test av kontroller, substanshandlinger og utvalgsmetodikk | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 1 600 eks. mva. (ikke-medl.: kr 2 100 eks. mva.)
Varighet 1,5 time

Du vil motta en e-post med en lenke til kurset etter bestilling.

Revisor kan i sin revisjon bygge på enhetens interne kontroll. Revisor må da teste de aktuelle kontrollene. Alternativt kan revisor basere seg på å bekrefte transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger direkte med bruk av substanshandlinger. Innenfor begge revisjonsstrategiene vil utvalgsmetoder være aktuelle. Kurset gir deltakerne en innføring i kravene til test av kontroller, substanskontroller og utvalgsbaserte metoder, med vekt på stikkprøvekontroller.

Målsetting

Gi kursdeltakerne en innføring i eller oppfriskning av kravene til ulike typer revisjonshandlinger.

Målgruppe

Nye regnskapsrevisorer og erfarne regnskapsrevisorer som ønsker en oppfriskning av kunnskapen.

Innhold

  • Test av kontroller
  • Substanshandlinger
  • Utvalgsbaserte kontrollmetoder, herunder bruk av stikkprøver

Kursholder

Therese S. Bjørkeland, statsautorisert revisor, Rogaland Revisjon IKS

Etterutdanning

1,5 time iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 1,5 time innen revisjon og andre fagområder iht. hhv. revisorlovens og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere