MVA – Konkurranseregelen ved merverdiavgiftskompensasjon | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 000 eks. mva. (ikke-medl.: kr 2 500 eks. mva.)
Varighet 2 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

En (fylkes-)kommune har ikke rett til merverdiavgiftskompensasjon når den driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med private virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget. Denne begrensningsregelen – konkurranseregelen – kan ha stor økonomisk betydning for
(fylkes-)kommunen, og reiser juridiske og økonomiske spørsmål som det er krevende å vurdere.

På dette kurset vil du få en gjennomgang av bakgrunn for konkurranseregelen, på hvilke områder den er aktuell og hvilke vurderinger som må gjøres innenfor et utvalg av (fylkes-)kommunale virksomhetsområder.

Målsetting

Etter kurset skal du være i stand til å identifisere når konkurranseregelen kan være aktuell, hva som skal til for at retten til merverdiavgiftskompensasjon blir begrenset, om (fylkes-)kommunen må beregne forholdsmessig kompensasjon og hvilke alternativer som kan foreligge.

Målgruppe

Nye og erfarne regnskapsrevisorer som bistår kommuner om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon og andre som har behov for kunnskap om temaet.

Forkunnskaper

Tilsvarende eKurset Innføring i merverdiavgift.

Innhold

  • Bakgrunn for konkurranseregelen
  • Vilkårene
  • Oversikt over hvilke virksomhetsområder som særlig er aktuelle
  • Gjennomgang av utvalgte aktiviteter

Kursholder

Ola Fredriksen, advokat, Advokatfirmaet Fredriksen AS

Etterutdanning

2 timer i henhold til NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 2 timer skatte- og avgiftsrett iht. både revisorlovens og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

Påmelding

«Velg billetter» til eKurset under. Bestiller du for flere, velg riktig antall deltakere. Navn på deltaker(e) med e-postadresse og fakturaadresse legges inn i stegene etterpå. Når bestillingen er ferdig, får hver deltaker en e-post med pålogging til eKurset i kursportalen hos Norsk Interaktiv AS. Merk at e-posten «Velkommen til kurs fra NKRF» har avsender AKS Akademisk Studieforbund.

Ta vare på e-posten fra AKS – du trenger lenken for å komme inn i kursplattformen igjen senere.

I tillegg får du en «Bestillingsbekreftelse» fra NKRF/CHECKIN, men faktura blir ettersendt.

Lenke til en enkel steg-for-steg beskrivelse av bestilling og bruk av kursportal ligger her >> (PDF)