Arbeidet med misligheter | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 1 150 eks. mva. (ikke-medl.: kr 1 650 eks. mva.)
Varighet 1 time

Du vil motta en e-post med en lenke til kurset etter bestilling.

Kommuneloven sier at hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter skal han eller hun straks melde fra om dette skriftlig. Videre står det at når saksforholdet blir nærmere kartlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren.

Regnskapsrevisor er dermed gitt en bestemt oppgave når det gjelder misligheter i kommunene.

Målsetting

Gi en oversikt og eksempler på rutiner i forbindelse med mislighetssaker, hvordan disse bør håndteres og følges opp av revisor, og hvordan de bør oversendes kontrollutvalget.

Målgruppe

Revisorer, men også relevant for kontrollutvalgssekretærer.

Innhold

Kurset går gjennom:

  • Kommunens arbeid med etikk og mislighetssaker
  • Prosedyre/rutine for arbeid med mislighetssaker
  • Misligheter – revisors oppfølging
  • Oversendelse til kontrollutvalget
  • Samarbeid om sakene

Kursholder

Tor Ole Holbek, cand.jur., og revisjonsdirektør i Agder Kommunerevisjon IKS

Etterutdanning

1 time iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 1 time innen revisjon iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere