Forvaltningsrevisjon om økonomistyring | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 1 600 eks. mva. (ikke-medl.: kr 2 100 eks. mva.)
Varighet 1,5 time

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

Økonomistyring i en kommune dreier seg om å skaffe oversikt over den økonomiske situasjonen, kartlegge økonomiske konsekvenser av ulike handlinger og legge planer for virksomheten. Dette er dermed av stor betydning for hele kommunens virksomhet og for hvilket tilbud kommunen gir sine innbyggere.

Målsetting

Gi kursdeltakerne innsikt i hovedinnholdet i økonomistyring i kommunene.

Målgruppe

Alle som er interessert i styring av kommunal sektor, med vekt på forvaltningsrevisorer.

Innhold

Kurset går gjennom:

  • Budsjettprosess
  • Realistiske budsjett
  • Politisk styring og kontroll med økonomien
  • Mål- og resultatstyring
  • Effektivitetsmåling

Kurset tar for seg utfordringer ved kommunal økonomistyring, og problemstillinger som kan være aktuelle i revisjonsprosjekter. Videre går kurset gjennom kilder til revisjonskriterier.

Kursholder

Leidulf Skarbø, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA

Etterutdanning

1,5 time i henhold til NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere