Intro – kommuneregnskap | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 4 000 eks. mva. (ikke-medl.: kr 4 500 eks. mva.)
Varighet 6 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

Det kommunale regnskapet og økonomisystemet skiller seg fra et regnskap for private virksomheter på flere viktige områder. I dette kurset gjennomgås de økonomiske rammebetingelsene, regnskapsreglene og regnskapsprinsippene for kommuner og fylkeskommuner.

Kurset gir en innføring i det kommunale regnskapssystemet, og sammenligner dette med regnskap etter god regnskapsskikk. Videre gjennomgås blant annet grunnleggende kommunale regnskapsprinsipper og hovedreglene for årsavslutning av kommuneregnskapet. Det settes søkelys på særskilte forhold i et kommunalt regnskap.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse for det kommunale regnskaps- og økonomisystemet. Kurset skal i tillegg gi deltakerne en grundig innsikt i spesielle regnskapsbestemmelser for kommuneregnskapet.

Tilbakemelding fra kursdeltaker (økonomisjef):
Et veldig bra kurs for oss som nettopp har startet med kommuneregnskap.

Målgruppe

Alle som trenger grunnleggende kunnskaper om kommunalt regnskap.

Forkunnskaper

Ingen spesielle, men noe generell kunnskap om regnskap er en fordel, da kurset bygger noe på grunnleggende regnskapsforståelse.

Innhold

  • Økonomibestemmelser for kommuner og fylkeskommuner
  • Grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet
  • Økonomiske sammenhenger
  • Driftsregnskapet og investeringsregnskapet
  • Måling av eiendeler og gjeld
  • Posteringseksempler
  • Årsavslutning
  • Konsolidert årsregnskap

Kursholder

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og ansvarlig for utredningslederfunksjonen i GKRS.

Etterutdanning

6 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 2 timer finansregnskap og 4 timer andre fagområder iht. revisorlovens og regnskapsførerlovens krav til etterutdanning.

Påmelding

«Velg billetter» til eKurset under. Bestiller du for flere, velg riktig antall deltakere. Navn på deltaker(e) med e-postadresse og fakturaadresse legges inn i stegene etterpå. Når bestillingen er ferdig, får hver deltaker en e-post med pålogging til eKurset i kursportalen hos Norsk Interaktiv AS. Merk at e-posten «Velkommen til kurs fra NKRF» har avsender AKS Akademisk Studieforbund.

Ta vare på e-posten fra AKS – du trenger lenken for å komme inn i kursplattformen igjen senere.

I tillegg får du en «Bestillingsbekreftelse» fra NKRF/CHECKIN, men faktura blir ettersendt.

Lenke til en enkel steg-for-steg beskrivelse av bestilling og bruk av kursportal ligger her >> (PDF)