Konsolidert årsregnskap | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 000 eks. mva. (ikke-medl.: kr 2 500 eks. mva.)
Varighet 2 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

Kommuner og fylkeskommuner skal avlegge konsolidert årsregnskap for den samlede virksomheten i kommunen.

Kurset gir en innføring i kommunenes konsoliderte årsregnskap og sentrale problemstillinger ved avleggelse av dette. Videre settes fokus på sentrale forhold ved revisjon av konsolidert årsregnskap.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en innføring i konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner.

Målgruppe

Alle som reviderer eller har behov for en innføring i konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner.

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om kommuneregnskap.

Innhold

  • Bakgrunn for og formål med konsolidert årsregnskap
  • Regnskapsenheter
  • Omarbeiding av regnskap ført etter regnskapsloven
  • Elimineringer
  • Forholdet til KOSTRA
  • Revisjon av konsolidert årsregnskap

Kursholder

Morten Alm Birkelid, daglig leder i Revisjon Øst IKS

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 0,5 timer finansregnskap og 1,5 timer andre fagområder iht. revisorlovens og regnskapsførerlovens krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere