Eierskapskontroll | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 1 600 eks. mva. (ikke-medl.: kr 2 100 eks. mva.)
Varighet 1,5 time

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

Kommuneloven slår fast at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres eierskapskontroller av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. – og minst en gang i valgperioden skal kontrollutvalget utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres.

Det er imidlertid revisors oppgave å utføre eierskapskontrollene i kommunen – etter bestilling fra kontrollutvalget.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring og kunnskap om rammene rundt eierskapskontroll i kommunale og fylkeskommunale selskap, og også gi en veiledning i og eksempler på hvordan slike eierskapskontroller kan utføres.

Målgruppe

Revisorer som reviderer kommuner og fylkeskommuner, samt sekretariat og andre som har behov for en innføring i eierskapskontroll.

Innhold

  • Eierskap og eierstyring
  • En gjennomgang av hva eierskapskontroll er
  • Eksempler på tema for eierskapskontroller
  • Prosessen for gjennomføring av eierskapskontroll, herunder standard for eierskapskontroll (RSK 002)

Kursholder

Trygve Børsting er forvaltningsrevisor i Vestfold og Telemark revisjon IKS, med eierskapskontroll som spesialfelt. Han har en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Universitetet i Aberystwyth og mastergrad i europeisk politikk fra Universitetet i Oxford. Han har erfaring fra kommunal sektor som formannskapssekretær. Han er en god formidler av fagfeltet.

Etterutdanning

1,5 time i henhold til NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 1,5 time foretaksrett iht. både revisorlovens og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

Påmelding

«Velg billetter» til eKurset under. Bestiller du for flere, velg riktig antall deltakere. Navn på deltaker(e) med e-postadresse og fakturaadresse legges inn i stegene etterpå. Når bestillingen er ferdig, får hver deltaker en e-post med pålogging til eKurset i kursportalen hos Norsk Interaktiv AS. Merk at e-posten «Velkommen til kurs fra NKRF» har avsender AKS Akademisk Studieforbund.

Ta vare på e-posten fra AKS – du trenger lenken for å komme inn i kursplattformen igjen senere.

I tillegg får du en «Bestillingsbekreftelse» fra NKRF/CHECKIN, men faktura blir ettersendt.

Lenke til en enkel steg-for-steg beskrivelse av bestilling og bruk av kursportal ligger her >> (PDF)