Forsiden 2

Kontroll og revisjon i kommunal sektor

(4. utgave pr. desember 2022, ISBN-978-82-91460-21-5, 148 sider)

Hovedinnholdet i denne boka er utfyllende kommentarer til bestemmelsene om egenkontroll i kommuneloven (syvende del) og forskrift om kontrollutvalg og revisjon, herunder kommunestyrets kontrollansvar (kap. 22), kontrollutvalg (kap. 23) og revisjon (kap. 24). Lovens bestemmelser om kommunedirektørens internkontroll (kap. 25) og eierstyring (kap. 26) blir også kommentert. Videre behandles utvalgte deler av bestemmelsene om statlig tilsyn (kap. 30) med vekt på samordning.

► Her kan du lese innholdsfortegnelsen og forordet til 4. utgaven av "Kontroll og revisjon i kommunal sektor" »

Boka er skrevet i et samarbeid mellom to revisorer og en samfunnsviter. Forfatterne har lang erfaring fra kontroll og revisjon i kommunal sektor. De har i en årrekke arbeidet som rådgivere innenfor bokas hovedtemaer overfor NKRFs medlemmer og andre. I tillegg har de deltatt i den faglige utviklingen på områdene, i regi av
NKRF og andre interessenter.

Denne fjerde utgaven er oppdatert i tråd med ny lov og forskrift samt med de tolkningsuttalelsene mv. som har kommet etter at disse trådte i kraft.

Boka er først og fremst skrevet med tanke på dem som arbeider med kontroll og revisjon i kommunal sektor, herunder kontrollutvalgsmedlemmer, men vil også være nyttig for øvrige folkevalgte og ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter.

Fjerde utgaven av boka er skrevet av rådgiver Renate Borgmo, Fredrikstad kommune (tidl. seniorrådgiver i NKRF) og seniorrådgiverne Bjørn Bråthen og Knut Erik Lie i NKRF. 

Pris (inkl. porto/eksp.):

Kr 490 for medlemmer og studenter og kr 590 for andre.

Innehaverne av boka vil få tilgang til en QR-kode som via en smarttelefon eller et nettbrett, gir tilgang til en egen nettside hvor forfatterne vil publisere vesentlige endringer etter at papirutgaven av boka gikk i trykken (desember 2022), og som er av betydning for innholdet i boka.

For bestillinger vennligst benytt eget bestillingsskjema.