www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » Mars » NKRF imot taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRF imot taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

31.03.2014

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om at alle opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister blir omfattet av taushetsplikt.

NKRF går imot den foreslåtte endringen i ligningsloven § 5-7 og kan ikke se at det er grunnlag for å unnta opplysninger som allerede er offentlige, med den gitte begrunnelsen.

Departementet legger også sterk vekt på at registeret ikke bør benyttes til andre formål enn det er etablert for. NKRF vil imidlertid peke på at det i offentlig forvaltning er en rekke registre som brukes av mange ulike instanser og til andre formål enn opprinnelig ment.

NKRF vil gå inn for at kommunale revisorer gis adgang til registeret. Innenfor revisjon av kommunene og kommunale selskaper vil det kunne oppstå behov for informasjon om eierinteresser både for personer og bedrifter. Det vil spesielt være i situasjoner hvor ansatte, ombudsmenn eller kommunens forbindelser har eierinteresser som kan innebære interessekonflikter. Tilgang til registeret vil derfor kunne bidra til å forenkle kontroll og revisjon med sikte på å forebygge eller avdekke mulige uregelmessigheter og misligheter, herunder korrupsjon, i kommunene og i kommunale selskaper.

Tilgang til registeret vil kunne bidra til å forenkle kontroll og revisjon med sikte på å forebygge eller avdekke mulige uregelmessigheter og misligheter, herunder korrupsjon ...

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret » 
og alle FINs høringsdokumenter i saken her »Til toppen av siden

Topp