www.nkrf.no » NFLGA

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA)

The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA)

 English »» 

 NFLGAs formål er å fremme revisjonen i kommunal sektor og bidra til utviklingen
 av demokratisk kontroll og tilsyn i de nordiske  land.
 

The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) skal:

  • være et faglig forum for revisorer i kommunal sektor og bidra til en sterk og uavhengigprofesjonell kommunal revisjon i Norden
  • utvide samarbeidet mellom medlemmene i NFLGA, overvåke og ivareta medlemmenes felles interesser
  • medvirke til å utvikle god kommunal revisor- og revisjonsskikk, samt i alle medlemsland utvikle og etablere felles standarder og anbefalinger, særskilt når det gjelder uavhengighet og andre etiske spørsmål, revisjonsmetodikk samt annet viktig innhold for revisjon av kommunal sektor
  • samordne beslutninger i strategiske, faglige og etiske spørsmål som er av betydning for å forsterke innflytelse og status for NFLGA og forbundets medlemmer hos viktige nasjonale og internasjonale politiske og profesjonelle organ og organisasjoner
  • arrangere og gjennomføre felles kompetanseutviklende aktiviteter for medlemmer tilsluttet NFLGAs medlemsorganisasjoner
  • bidra til at oppdragsgivere, andre offentlige myndigheter og allmennheten oppfatter verdien av revisjon i kommunal sektor og det arbeid som utføres av revisorer i kommunal sektor
  • medvirke til å skape møteplasser for folkevalgte som har oppgaver innenfor revisjon, kontroll og tilsyn av kommunal virksomhet

Vedtektene for The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) finner du her »
norsk versjon; svensk versjon

NFLGA ble stiftet 17. september 2009 og er åpent for alle forbund/foreninger som organiserer revisorer i kommunal sektor i de nordiske land, og ambisjonen er at de øvrige nordiske landene slutter seg til etter hvert.

Nyheter fra NFLGA:

Årsmøte 2012

Årsmøte 2011

Nordiskt seminarium: Oegentligheter och korruption – Hur granska? 19 – 20 maj 2011

Årsmøte 2010

Nordisk seminar i forvaltningsrevisjon/verksamhetsrevision 26. - 27. mai 2010

Stiftelsesmøtet


Besøk NFLGAs medlemsorganisasjoner:
 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

        

        
     
 
      www.nkrf.no                           www.skyrev.se


Kontaktinformasjon:
NFLGA | c/o NKRF, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo | Tlf +47 23 23 97 00 | post@nkrf.no

Til toppen av siden

Topp