Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte?

Her kan du se vårt arrangement i opptak.

Deltakere:

  • Pål Lønseth, Økokrimsjef
  • Camilla B. Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand kommune og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg
  • Haagen Poppe (H), bystyremedlem og leder av kontrollutvalget i Arendal kommune