FOKUSOMRÅDER 2020

Kvalitetskontrollkomiteen har i møte 11. desember 2020 vedtatt følgende fokusområder for årets kvalitetskontroll:

Regnskapsrevisjon:

  • Rød tråd, med særlig vekt på samsvar mellom risikovurderinger og utført revisjon.

Forvaltningsrevisjon:

  • Utledning av revisjonskriterier og vurdering av innsamlede data opp mot revisjonskriterier.