FOKUSOMRÅDER 2022

Kvalitetskontrollkomiteen har vedtatt følgende fokusområder for årets kvalitetskontroll:

Regnskapsrevisjon:

  • Tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis på lønnsområdet.

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll:

  • Gjennomføring av eierskapskontroller etter ny standard (RSK 002). For forvaltningsrevisjoner hele RSK 001.