FOKUSOMRÅDER 2019

Kvalitetskontrollkomiteen har i sak 28/2018 vedtatt følgende fokusområder for årets kvalitetskontroll:

Regnskapsrevisjon:

  • Selvkost
  • Attestasjoner

Forvaltningsrevisjon:

  • Hele RSK 001, med begrunnede utplukk av revisjonsrapporter