kontroll & revisjon nr. 3/2024

Les bladet digitalt (+)

79. årgang

Krigens påvirkning på kommunene

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF – kontroll og revisjon i kommunene

LEDER | Russlands krig mot Ukraina er nå inne i sitt tredje år. Samtidig er det krig i Gaza, noe som i sin tur fører til en meget spent situasjon i Midtøsten. Hvordan påvirker dette norske kommuner – og i sin tur kontroll og revisjon i kommunene?

 

Hvordan kan kommunen sikre seg mot cyberangrep?

Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF – kontroll og revisjon i kommunene

Hvem av oss kommer til å bli angrepet av hackere i morgen? Eller – hvem av oss er allerede under angrep? Hvis du tror at dette ikke kan ramme din kommune, bør du lese dette intervjuet med forskningssjef Maria Bartnes ved SINTEF Digital.

 

Tillitsreformer – erfaringer fra Skandinavia

Åge Johnsen, siviløkonom/professor i offentlig politikk, Handelshøyskolen, OsloMet – storbyuniversitetet

Tillitsreformene skal oppnå avbyråkratisering, effektivisering og fornying og skal skje gjennom desentralisering, myndiggjøring, resultatorientering og samarbeid.

 

Riksrevisjonen i endring

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, riksrevisor og daglig leder av Riksrevisjonen

Foto: Riksrevisjonen

KRONIKK | Riksrevisjonen er inne i en spennende tid. Vi venter på ny lov, diskuterer hvilken strategisk retning vi skal gå, og jobber målrettet med et eget kvalitetsprogram. Vi er i endring for å møte fremtidens behov.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 75 år side ...
    Bjørn Bråthen
  • Det offentlige som markedsaktør
    Partner og advokat Kristian Jåtog Trygstad i Advokatfirmaet Mageli
  • Hva skjer?
    Offentlig utredning om risikoen ved naturtap Sørlandet kommunerevisjon med spennende oppdrag for Stortinget Ny veileder fra NKRF Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2023 Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet Ny anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene Kommunene mangler kompetanse om kontrollarbeidet Tolkningsuttalelser om selvkost ved bruk av IKS IKS og Samordnet registermelding – brev til NFD Høring – forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og fylkeskommuner mv. Eiendomsskatt: Dom om lokal reduksjonsfaktor Stor spredning i kommunenes regnskapsresultater for 2023 Prinsipputtalelse om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam