« Tilbake til Kort om revisjon og kontroll av kommunal virksomhet

Hjemmel
Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 23-4.

NKRF har utarbeidet en veileder om eierskapskontroll: