Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 19.3—20.3
Påmeldingsfrist 13.2
Pris Fastsettes senere
Sted Scandic Lillestrøm
Varighet 19.3.: Kl.10.00 - 17.00 20.3.: Kl. 09.00 - 15.00

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen har gleden av å invitere til Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – den 23. i rekken.

Den årlige arenaen er det viktigste treffstedet for kommunale forvaltningsrevisorer og eierskapskontrollører. Her får du faglig påfyll til inspirasjon og refleksjon, og du får anledning til å møte og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. Arenaen er også svært aktuell for kontrollutvalgssekretærer.

Program

Programmet fastsettes senere. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon om program og påmelding kommer senere.

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.