KOMØK'24 – Kommuneøkonomikonferansen 2024

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 3.6—4.6
Påmeldingsfrist 27.5
Pris Se nærmere informasjon under "Praktisk informasjon" nedenfor.
Sted Quality Airport Hotel, Gardermoen
Varighet 3.6.2024: Kl. 10.00 - 16.45 4.6.2024: Kl. 08.30 - 13.00

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.

NKRF samarbeider med Kommunalbanken, KS og NKK om planlegging og gjennomføring av Kommuneøkonomikonferansen.

KOMØK'24 vil først og fremst være en fysisk konferanse på Quality Airport Hotel på Gardermoen. Det er også mulig med digital deltagelse på konferansen, men da med begrenset valgmulighet på parallelle sesjoner.

Mandag 3. og tirsdag 4. juni 2024 møtes sentrale politikere, ordførere, folkevalgte, kommunedirektører og rådmenn, kommunalsjefer, økonomisjefer, økonomer, revisorer, fagpersoner og alle andre med interesse for kommunesektoren for å diskutere effekten av regjeringens forslag til nytt inntektssystem som er varslet at legges frem våren 2024. 

Hvordan er dette fulgt opp i Kommuneproposisjonen for 2025? Hva er endringene og hvilke utslag får det? Vil din kommune få mer eller mindre penger i årene som kommer? I tillegg vil det bli mange andre spennende og dagsaktuelle temaer knyttet til økonomiledelse, virksomhetsstyring, finans, revisjon og kontroll

Klikk her for nærmere informasjon om program, påmelding og priser >>

Du kan følge også konferansen på Facebook. Lik Facebook-siden og gruppa «KOMØK», og hold deg oppdatert.